Vrijeme održavanja: 28.06.2016.

Članice HGK Županijske komore Split, zainteresirane za posjetu stručnog tima ŽK Split, a vezano za pomoć u poslovanju, mogu se obratiti u ŽK Split, na tel. 021/32 11 00 ili na e-mail: hgkst@hgk.hr.