Objavljeno: 01. 06. 2016. , Ažurirano: 28. 09. 2020.

Vrijeme održavanja: 28.06.2016.


Članice HGK Županijske komore Split, zainteresirane za posjetu stručnog tima ŽK Split, a vezano za pomoć u poslovanju,
mogu se obratiti u ŽK Split, na tel. 021/32 11 00 ili na e-mail: hgkst@hgk.hr.