Objavljeno: 09. 03. 2018. , Ažurirano: 01. 06. 2021.

Događanja vezana uz projekt:

Održan online događaj National Learning Camp u sklopu projekta MISTRAL

National Learning Camp - predstavljanje projekta Mistral županijskim ustanovama

Održan međunarodni onlineB2B događaj "Rethinking Tourism" u okviru projekta EU MISTRAL

Rethinking Tourism B2B online događaj | 7. i 8. listopada

Rezervirajte vrijeme za međunarodni online matching B2B event Rethinking Tourism

Održana prva faza radionice za pisanje poslovnih planova u sklopu projekta MISTRAL

Radionica za pisanje plavih poslovnih planova u ŽK Zadar europskog projekta Mistral

Poziv na natjecanje „plavih“ poslovnih planova u sklopu EU projekta

Održan BIG MED Forum u sklopu projekta MISTRAL

Održan sastanak projektnih partnera u sklopu projekta MISTRAL

Održavanje Big Med Foruma u sklopu projekta Mistral

ŽK Zadar sudjelovala na European Maritime Dayu 2019 u Lisabonu

Četvrti sastanak upravljačkog odbora i BIG MED Forum EU projekta Mistral u Sinesu

Održan sastanak s predstavnicima tvrtki iz sektora pomorskog i obalnog prijevoza putnika i roba u sklopu provedbe EU projekta Mistral

Treći sastanak upravljačkog odbora EU projekta MISTRAL u Heraklionu


Drugi sastanak upravljačkog odbora EU projekta MISTRAL u Ravenni


Početni sastanak projekta MISTRAL u Bologni

U Bologni je 26. i 27. travnja održan početni sastanak projektnih partnera EU projekta MISTRAL, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj u sklopu programa Interreg MED. Sastanak je organizirao vodeći partner Regija Emilia Romagna – Uprava za opće poslove, znanje, rad i gospodarstvo poduzeća iz Italije, a Županijska komora Zadar na njemu je sudjelovala kao partner uz još 14 partnera iz Italije, Grčke, Albanije, Španjolske, Francuske, Portugala i Cipra.

Prvog dana održan je Tehnički sastanak te se formirao Upravni odbor projekta, koji čine najmanje dva predstavnika svakog projektnog partnera. Na sastanku Upravnog odbora predstavljeni su postupci i smjernice kojih se partneri trebaju pridržavati u početnoj fazi realizacije projekta. Drugog se dana razgovaralo o administrativnom i financijskom izvještavanju.

Maria Groueva, projektna službenica Tehničkog tajništva programa MED, kojoj je projekt dodijeljen na praćenje, prisustvovala je sastanku te pružila korisne podatke konzorciju partnerstva o posebnim zahtjevima koje je odredio program.

Sljedeći sastanak Upravnog odbora projekta održat će se u srpnju u Ravenni.

Mistral sastanak Bologna 26 i 27.4.2018.jpg

Sudionici sastanka projekta MISTRAL u Bologni; Izvor: HGK ŽK Zadar

Sažetak:

Naziv projekta Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth
Akronim: MISTRAL
Ovaj projekt podržava program INTERREG MEDITERRANEAN koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i fon

O projektu

Trenutačna učinkovitost inovacija područja Mediterana u sektoru plavog rasta zaostaje za europskim prosjekom te nedostaje transnacionalna i transverzalna suradnja između raznih aktera tzv. quadruple helix u plavom rastu. Cilj je MISTRAL-a osnažiti transnacionalno partnerstvo sastavljeno od osam zemalja (2 ministarstva, 8 regija, 5 klastera, 3 organizacije za istraživanje i tehnologiju i druge organizacije) kako bi:
1) znanje o moru i održivu inovaciju učinili ključnim pokretačima plavog rasta
2) podržali mediteranske klastere kako bi postali izvrsni posrednici znanja za rastuće plavo gospodarstvo
3) stvorili i proveli održive razvojne putanje usklađene sa strategijama pametne specijalizacije mediteranskih regija.
Snažno partnerstvo, zahvaljujući otvorenom pristupu inovaciji, djelovat će kao katalizator za kooperativne održive inovacijske aktivnosti, stavljajući MISTRAL na jedinstvenu poziciju koja pomaže u poticanju sektora plavog rasta u području Mediterana koji odgovara na izazove programa. Inovacijski servisni paket klasteriranja za sektore i operatere plavog rasta poboljšat će inovacijske performanse barem 300 malih i srednjih poduzeća s najmanje 100 stručnjaka koji imaju koristi od transnacionalnih aktivnosti i razmjenjuju programe izgradnje kapaciteta. MISTRAL ima ambiciju da se razvije šira vizija upravljanja prema 2020. u sektoru plavog rasta i da se osigura učinkovita provedba politike.
MISTRAL će biti vjetar za plavu inovaciju u području Mediterana, otvarajući inovacijski potencijal obalnog i morskog ekosustava.

https://interreg-med.eu/

https://mistral.interreg-med.eu/

Partneri

Vodeći partner:
1) Regija Emilia-Romagna – Uprava za opće poslove, znanje, rad i gospodarstvo poduzeća, Italija (Emilia-Romagna Region – Directorate General, Knowledge, Labour and Enterprise Economy – RER)
Ukupni proračun projekta: 4.837.420,00 €
Sufinanciranje iz fondova ERDF-a i IPA II: 4.111.807,00 €
Program: Interreg Mediterranean
Prioritetna os programa: 1: Promicanje mediteranskih inovacijskih kapaciteta u svrhu razvoja pametnog i održivog rasta
Specifični cilj programa: 1.1 Povećati transnacionalnu aktivnost inovativnih klastera i mreža ključnih sektora mediteranskog područja
Tip projekta: integrirani projekt
Trajanje: 48 mjeseci (od 1. veljače 2018. do 31. siječnja 2022.)

Ostali partneri:
1) ASTER S.Cons.p.A., Italija (ASTER)
2) Autonomna regija Friuli Venezia Giulia – Središnja uprava za poslove, obuku, obrazovanje, jednake mogućnosti, politike mladih, istraživanje i sveučilište – područje obrazovanja, osposobljavanja i istraživanja – ured za visoko osposobljavanje i istraživanje, Italija (Autonomous Region Friuli Venezia Giulia – Central Directorate for Job, Training, Education, Equal Opportunities, Youth Policies, Research and University – Education, Training and Research Area – High Training and Research Office – ARFVG)
3) Helenski centar za pomorska istraživanja, Grčka (Hellenic Centre for Marine Research – HCMR)
4) Pomorski klaster Balearskih otoka, Španjolska (Maritime Cluster of Balearic Islands – CMIB)
5) Pole Mer Mèditerranèe - Toulon Var Technologies, Francuska (PMM-TVT)
6) Pomorski klaster Andaluzije, Španjolska (Maritime Cluster of Andalusia – CMMA)
7) Državno istraživačko vijeće – Znanost o zemljinom sustavu i tehnologijama okoliša, Italija (National Research Council – Earth system science and environmental technologies – NRC)
8) Regija Kreta – Uprava za okoliš i prostorno planiranje, Grčka (Region of Crete – Directorate of Environment and Spatial Planning – KRITI)
9) Regionalna razvojna agencija Alentejo – Odjel za gospodarstvo, Portugal (Alentejo Regional Development Agency – Economic Department – ADRAL)
10) Državna agencija za istraživanja, tehnologije i inovacije – Uprava za međunarodne programe, Albanija (National Agency for Research, Technology and Innovation – International Programs Directory – AKKSHI)
11) Sveučilište Aleksander Moisiu Drač – Fakultet za poslovanje, Albanija (Aleksander Moisiu University of Durres – Faculty of Business – UAMD)
12) Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska (Croatian Chamber of Economy – CCE)
13) Chrysalis LEAP Limited, Cipar (Chrysalis LEAP)
14) Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva, hrane i okoliša, Španjolska (Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment – MAPAMA)

Ciljevi i aktivnosti

Opći je cilj MISTRAL stvoriti simbiotsku i transnacionalnu zajednicu mediteranskih klastera aktivnih u domenama Plavog rasta (plava energija, akvakultura, pomorski, obalni i kruzerski turizam, plava biotehnologija, morski mineralni resursi). MISTRAL će osnažiti i povećati učinkovitost inovacijskih aktivnosti aktera tzv. quadruple helix, a to uz prijenos znanja i tehnologija, stvaranje poslova, umrežavanje, suradnju s kreatorima politika, promidžbu novih modela upravljanja, uključenost malih i srednjih poduzeća te korporacija u programe otvorene inovacije (npr. zajednički laboratoriji organizacija za istraživanja i tehnologije i tvrtki, living labs itd). Plavo gospodarstvo, koje predstavlja jedan od ključnih stupova Mediterana i europskog razvoja i zapošljava oko 5,4 milijuna ljudi, mora se stalno nadograđivati i poboljšavati korištenjem znanja, istraživanja i talenata. Cilj je MISTRAL promicati transnacionalni ekosustav inovacija Plavog rasta u kojem tvrtke (mala i srednja poduzeća te korporacije), organizacije za istraživanje i razvoj, ustanove za visoko obrazovanje i javni sektor surađuju da bi:
1) razvile održive inovacijske akcije
2) povećale svoje inovacijske performanse
3) podržale razvoj poduzetničkog duha
4) povećale pristup pomorskom znanju i njegovu razmjenu.

Tijekom svojih raznih faza, MISTRAL namjerava izraditi, testirati, razviti i provesti dugoročnu mrežu izvrsnih klastera Plavog rasta u mediteranskom području, osigurati njenu održivost na dugi rok te djelovati kao katalizator i multiplikator inovacijskih akcija.

Aktivnosti projekta bit će, među ostalim:

1) Analiza i benchmarking tržišnih trendova i novih tehnologija Plavog rasta. Cilj je istražiti stanje na europskoj i međunarodnoj razini primijenjenih istraživanja, inovacijskih strategija, tržišnih trendova, društvenih i gospodarskih glavnih trendova i scenarija u svih pet područja od interesa za program Interreg Mediterranean:
• Plava energija
• Ribarstvo i akvakultura
• Pomorski nadzor
• Biotehnologije
• Obalni i pomorski turizam

2) Testiranje. Stvorit će se dva kompletna tzv. servisna paketa, prvi će se odnositi na stvaranje inovativnih poslova, a drugi će biti posvećen povećanju kapaciteta umrežavanja različitih aktera u ekosustavu Plavog rasta. Metodologija po kojoj će se obavljati testiranje zasnivat će se na prethodno provedenoj analilzi Plavog rasta s posebnim naglaskom na:
- podršku poslovnim idejama
- identifikaciji tehnoloških potreba i ponude, istraživanje poslovnog matchmakinga i sheme otvorene inovacije.

3) Prijenos. Ova će se aktivnost provoditi prema regionalnim operaterima i onima s područja Mediterana na radionicama, laboratorijima za učenje i putem aktivnosti diseminacije te definiranjem preporuka politike na seminarima za sudionike iz Mediterana i Europe.

4) Kapitalizacija. Ona će biti temeljna aktivnost projekta. Rezultati pilot-akcija te oni iz bivših projekata i inicijativa šire će se istražiti.

Očekivani rezultati
- osloboditi potencijale mediteranskog područja
- stvoriti povoljne uvjete za inovacije
- prenijeti znanja stečena istraživanjima u plavo gospodarstvo
- ojačati transnacionalnu suradnju u području Mediterana
- povezati i uskladiti fragmentirane inicijative, projekte, strategije i politike