Vrijeme održavanja: 30.10.2019.

Objavljeno: 22. 10. 2019. , Ažurirano: 23. 10. 2019.

U Koncertnoj dvorani Kneževe palače u Zadru u srijedu, 30. listopada, održat će se Big Med Forum u sklopu EU projekta Mistral, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj u sklopu programa Interreg MED. Domaćin i organizator sastanka je Županijska komora Zadar, jedan od projektnih partnera.

Forum je događaj koji služi kako bi se svim zainteresiranima predstavio projekt Mistral i dosad završene i trenutne projektne aktivnosti u nedavno započetim radnim paketima. Također će predstavnici lokalnih vlasti, znanstvene zajednice i ostalih relevantnih dionika koji djeluju u području Plave ekonomije informirati projektne partnere i ostale zainteresirane o situaciji i djelokrugu vlastitog rada u ovom sektoru.

Više informacija o prijavama na Big Med Forum u Zadru moguće je pronaći na stranici projekta Mistral.

Opći je cilj Mistrala stvoriti simbiotsku i transnacionalnu zajednicu mediteranskih klastera aktivnih u područjima Plavog rasta (plava energija, akvakultura, pomorski, obalni i kruzerski turizam, plava biotehnologija, morski mineralni resursi). Tijekom svojih raznih faza, Mistral namjerava izraditi, testirati, razviti i provesti dugoročnu mrežu izvrsnih klastera Plavog rasta u mediteranskom području, osigurati njenu održivost na dugi rok te djelovati kao katalizator i multiplikator inovacijskih akcija. Projekt je započeo 1. veljače 2018. godine, a završava 31. siječnja 2022. godine. Ukupni je proračun projekta 4.837.420 eura.

Vodeći je partner Regija Emilia Romagna – Uprava za opće poslove, znanje, rad i gospodarstvo poduzeća iz Italije, a Županijska komora Zadar na projektu sudjeluje kao partner uz još 14 partnera iz Italije, Grčke, Albanije, Španjolske, Francuske, Portugala i Cipra.

Program

Vrijeme Aktivnost
09:30 - 10:00 Registracija
10:00 - 10:15 Uvodni govor organizatora – Županijska komora Zadar
10:15 - 10:30 Predstavljanje projekta MISTRAL – vodeći partner Regija Emilia Romagna
10:30 - 10:45 Prezentacija Zadarske županije o trenutnom stanju u „Plavoj ekonomiji“
10:45 - 11:00 Prezentacija Hrvatskog klastera konkurentnosti pomorske industrije
11:00 - 11:15 Prezentacija Lučke uprave Zadar o pomorskom nadzoru
11:15 - 11:45 Pauza za kavu
11:45 - 12:00 Road show - Interreg MED projekt 4helix+
12:00 - 12:15 Prezentacija Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru
12:15 - 12:30 Prezentacija Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
12:30 - 13:00 Pauza za ručak
13:00 - 14:00 Prezentacija dosad završenih i trenutnih aktivnosti u nedavno započetim radnim paketima na projektu MISTRAL