Objavljeno: 25. 10. 2018. , Ažurirano: 26. 10. 2018.

U četvrtak, 25. listopada, u 11 sati u ŽK Zadar održao se sastanak s predstavnicima zadarskih tvrtki koje posluju u području pomorskog i obalnog prijevoza putnika i roba, na kojem su sudjelovali Anamarija Šarin Ropuš, članica Uprave tvrtke Miatours d. o. o. i John Karavanić, predsjednik Uprave tvrtke Tankerska Next Generation d. d.

Cilj sastanka bio je od prisutnih predstavnika tvrtki prikupiti informacije o ključnim inovacijskim izazovima koji prate sektor pomorskog prometa za potrebe izrade studije Analiza i benchmarking tržišnih trendova i novih tehnologija plavog rasta koju ŽK Zadar izrađuje u sklopu aktivnosti provedbe EU projekta Mistral. Na sastanku se razgovaralo o stanju i potrebi za inovacijama u području sigurnosti plovidbe, energetski učinkovitog brodarstva, obnovljivim izvorima energije, inovacijama u brodarstvu i tehnološkim trendovima u pomorskom prometu.

Informacije prikupljene od tvrtki obradit će se i uvrstiti u studiju koja treba identificirati sektore iz područja plavog rasta koji će imati najveći inovacijski potencijal i biti katalizirani u testnoj fazi projekta Mistral.