Objavljeno: 18. 06. 2018. , Ažurirano: 11. 03. 2021.


 

HGK Županijska komora Osijek je partner u projektu „Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET 2“,  koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014/2020 / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja.

Nositelj projekta PARTNER NET II je Javna ustanova  Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, a partneri na projektu su Centar za poduzetništvo Osijek, HGK - Županijska komora Osijek i HZZ Regionalni ured Osijek.

Vrijednost projekta je 1.967.509,56 HRK (EU sufinanciranje 100%), a trajanje 30 mjeseci - od 14. svibnja 2018. do 13. studenoga 2020. godine.

Cilj projekta je utjecati na jačanje kompetencija nezaposlenih osoba radi povećanja njihove zapošljivosti, stjecanje znanja potrebnih za pokretanje vlastitog poduzetništva i samozapošljavanje te povećanje operativnih kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije.

Ciljne skupine projekta su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kako je definirano županijskom Strategijom razvoja ljudskih potencijala, učenici srednjih škola, predstavnici članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje OBŽ i zaposlenici institucija članova LPZ OBŽ.

U sklopu projekta će se odvijati slijedeće aktivnosti: 

 • Edukacija za njegovateljice
 • Edukacija vezana uz EU projekte
 • AutoCad edukacija
 • PHP akademija
 • PHP i Magento edukacija
 • Edukacija o osnovama poduzetništva
 • Individualno savjetovanje za buduće poduzetnike
 • Edukacija za buduće poduzetnike – razrada poslovne ideje
 • Usluga mentoriranja poduzetnika početnika
 • Izrada brošure „Osnove poduzetništva“
 • Identificiranje potreba poduzetnika, deficitarnih zanimanja, potrebnih znanja, vještina i kompetencija kod budućih zaposlenika
 • Edukacija članova LPZ

Pozadina projekta

Analizom potreba poduzetnika za kadrovima određenih profila kao i specifičnim znanjima, vještinama i kompetencijama koje nedostaju nezposlenim osobama, projektni partneri su kroz sudjelovanje u projektu Lokalna partnerstva za zapošljavaje OBŽ uočili te upozoravali na problem neusklađenosti između ponude i potražnje na tržištu rada te problem neuskađenosti između znanja koja su rezultat obrazovnog sustava i potreba poduzetnika za određenim znanjima i kompetencijama, zbog čega sami poduzetnici moraju dodatno usavršavati kadrove koje zapošljavaju.

ICT sektor jedna je od propulzivnijih grana gospodarstva koja u Osječko-baranjskoj županiji bilježi uzlazne trendove u posljednjih osam godina. Međutim, jedan od najvećih problema za ICT tvrtke u županiji predstavlja nedostatak adekvatnog stručnog kadra, odnosno nepostojanje znanja i kompetencija na tržištu rada koje ICT tvrtke očekuju od budućih zaposlenika. ICT sektor nudi zanimljive mogućnosti za razvoj profesionalne karijere, kao i odlične uvjete samozapošljavanja.

Zbog ograničene ponude radnih mjesta na tržištu rada, ali i poticaja koji se isplaćuju u sklopu Mjera aktivne politike zapošljavanja, posljednjih je godina samostalno poduzetništvo, odnosno samozapošljavanje postalo značajan vid rješenja problema nezaposlenosti. Poticaji za samozapošljavanje osim novaca na računu vlastite firme donose određene obaveze i rizik od troškova koji se treba podmiriti prihodima iz obavljanja djelatnosti, odnosno poslovanja. Dio osoba koje su koristile sredstva HZZ-a za samozapošljavanje nije uspio preživjeti ni prvu godinu te su bili primorani raskinuti ugovor s HZZ-om. Dio poduzetnika imao je teškoća od samog pokretnja posla te su tvrtke ugasili u prvim godinama poslovanja. 35% trgovačkih društava, otvorenih korištenjem mjera za samozapošljavanje nije uspjelo opstati na tržištu. Iako samozapošljavanje predstavlja pojam bolje poslovne budućnosti, ono predstavlja i veliki izazov i rizik, posebno osobama koje nemaju iskustva u poduzetništvu. Tim osobama potrebno je osigurati osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli početničke greške prilikom pokretnja poduzetništva, kao i u prvim godinama obavljanja poduzetničke djelatnosti. Zbog osiguranja potpore poduzetnicima potrebno je dodatno ojačati operativne kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje OBŽ.

Očekivani rezultati projekta su:

 • podizanje razine postojećih znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih osoba, radi veće zapošljivosti
 • umanjivanja nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada
 • stjecanje znanja o podzetništvu radi pokretanja vlastitog posla i samozapošljavanja
 • podizanje svijesti o poduzetništvu kod učenika srednjih škola s intencijom rane intervencije na tržištu rada (boljem usmjeravanju osoba k onim zanimanjima koja su tražena na tržištu rada, razvoju tzv. „soft skills“ vještina koje nisu uspjeli razviti kroz redovno obrazovanje)

EDUKACIJA ZA NEZAPOSLENE IZ WEB DEVELOPMENTA 

U okviru provedbe projekta Partner Net 2, HGK Županijska komora Osijek u suradnji s tvrtkom Inchoo d.o.o. iz Osijeka organizira edukacije iz web developmenta za nezaposlene osobe.

 

Polaznicima PHP Akademije uručene potvrde o sudjelovanju na edukaciji

U prostorijama izvoditelja edukacije, tvrtke Inchoo d.o.o., 26. veljače 2019. najuspješniji polaznici edukacije PHP akademija, koja se provodila od 14. siječnja do 22. veljače 2019. godine, prezentirali su svoje projekte koji su bili završni dio PHP Akademije.

Nakon prezentacije projekata, svim sudionicima PHP Akademije podijeljene su potvrde o sudjelovanju na edukaciji.

Najboljih šest polaznika nastavilo je pohađati PHP i Magento edukaciju koja se održavala tijekom ožujka i travnja. Polaznici su pod vodstvom mentora četiri tjedna radili u punom radnom vremenu te na taj način stjecali praktična znanja i kompetencije u korištenju PHP programskog jezika i korištenja Magento platforme. Po završetku edukacije, 4. travnja 2019. polaznicima su uručene potvrde.

 

Započinje drugi ciklus edukacija iz web developmenta

U sklopu projekta Partner Net 2  „Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014./2020. / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, u ponedjeljak, 31. kolovoza 2020. početi će PHP Akademija.

Radi stjecanja znanja, vještina i kompetencija vezanih uz ICT sektor, u okviru projekta Partner net 2 u prošloj godini održana je PHP Akademije i PHP i Magento edukacija, kojom je bilo obuhvaćeno 20 polaznika. Nakon završene edukacije tri polaznika zaposlila su se kod izvoditelja edukacije.

Kako je za ove edukacije postojao veliki interes dogovoreno je održavanje drugog ciklusa edukacije u ovoj godini.

PHP Akademiju polaziti će dvadeset tri nezaposlene osobe. Naglasak ove edukacije biti će na PHP programskom jeziku, odnosno njegovom korištenju za različite baze podataka i web platforme. Glavna prednost ovog programskog jezika je u njegovoj jednostavnosti i u tome što se on koristi na gotovo 80% web stranica. Broj web stranica i aplikacija napravljenih u PHP-u svakodnevno raste, a paralelno s tim raste i potreba za dobrim PHP developerima koji takve sustave mogu održavati i nadograđivati. 

PHP Akademija sastoji se od predavanja, vježbi i izrade projekta koji treba biti rezultat znanja i vještina usvojenih na PHP Akademiji. PHP Akademiju provesti će stručnjaci tvrtke INCHOO iz Osijeka. Predavanja će se održavati na Ekonomskom fakultetu  u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 7,  kroz četiri tjedana, tri puta tjedno.

Po završetku PHP Akademije najuspješniji polaznici imati će prigodu nastaviti svoje usavršavanje na PHP i MAGENTO edukaciji.

 Počela druga PHP akademija za nezaposlene osobe

U ponedjeljak, 31. kolovoza 2020 započeo je drugi ciklus edukacija iz web developmenta u okviru projekta Partner net 2, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014./2020. / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja.

 

ICT sektor jedna je od propulzivnijih grana gospodarstva koja nudi zanimljive mogućnosti za razvoj profesionalne karijere, kao i odlične uvjete zapošljavanja i samozapošljavanja. Jedan od najvećih problema za ICT tvrtke predstavlja nedostatak adekvatnog stručnog kadra.

Nakon uspješno održane PHP Akademije i PHP i Magento edukacije u okviru projekta Partner net 2 u 2019. godini nositelj projekta JU Županijska razvojna agencija OBŽ i projektni partner Županijska komora Osijek odlučili su ponoviti ovaj ciklus edukacija i u 2020. godini.

Po završetku prošlogodišnje edukacije tri polaznika zaposlila su se kod izvoditelja edukacije, tvrke Inchoo iz Osijeka, pet polaznika našlo je posao kod drugih poduzetnika, a jedan od polaznika pokrenuo je vlastiti posao. 

Polaznicima PHP Akademije uručene potvrde o sudjelovanju na edukaciji 

U prostorijama izvoditelja edukacije, tvrtke Inchoo d.o.o., 5. listopada 2020. najuspješniji polaznici PHP akademije, koja se provodila od 31. kolovoza do 25. rujna 2020. godine, prezentirali su svoje projekte koji su bili završni dio edukacije PHP Akademija.

Ovo je bila druga PHP Akademija organizirana u sklopu projekta Partner net 2.

PHP2 Matej Malčić.jpg

Nakon prezentacije projekata, svim sudionicima PHP Akademije podijeljene su potvrde o sudjelovanju na edukaciji.

Najbolji polaznici PHP Akademije nastavit će polaziti PHP i Magento edukaciju, koja će se održavati tijekom mjeseca listopada.

PHP2 polaznici s potvrdama.jpg

Edukacija Blockchain i kriptovalute u primjeni

Treća edukacija usmjerena na stjecanja znanja i vještina potrebnih IT sektoru održat će se u suradnji s tvrtkom Base58 d.o.o. Osijek.

Edukacija Blockchain i kriptovalute u primjeni svojim sadržajem je prilagođena potrebama početnika. U skladu s tim je i pripremljen program koji će polaznike edukacije uputiti u sve bitne informacije, trgovanje na financijskim tržištima te postupke upravljanja blockchain tehnologijom odnosno kriptovalutama. Edukacija će približiti svijet blockchain tehnologije polaznicima te ih na ispravan način pripremiti za korištenje odnosno daljnje samostalno istraživanje kriptovaluta i snalaženje na financijskim tržištima. Po završetku edukacije svaki polaznik imati će dovoljna znanja za kupnju, pohranu i prodaju kriptovalute, te će znati na koji način doći do korisnih informacija na webu.

Početak edukacije predviđen je za 22. rujna.  Edukacija će trajati pet tjedana. Predavanja će se održavati dva puta tjedno (utorkom i četvrtkom) u poslijepodnevnim satima na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Edukaciju će provesti stručnjaci tvrtke BASE 58 d.o.o. iz Osijeka. Tijekom edukacije polaznici će izrađivati završni rad. Kandidati koji se pokažu posebno uspješni na edukaciji i pri tome iskažu velik interes za financijska tržišta, blockchain tehnologiju i kriptovalute imati će priliku postati dijelom tima tvrtke Base 58.

Prijave na edukaciju moguće  su do 15. rujna na mrežnoj stranici izvoditelja edukacije tvrtke Base58.

 

U Županijskoj komori Osijek 28. listopada dodijeljene su potvrde polaznicima edukacije Blockchain i kriptovalute u primjeni.

Blockchain 4.jpg

 

UČENICIMA SREDNJE TRGOVAČKE I KOMERCIJALNE ŠKOLE ODRŽANA EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU

Partner net 2_trgovačka 5 gotovo.jpg

U sklopu projekta Partner Net 2  - Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja, 26. i 30. listopada u Trgovačkoj i komecijalnoj školi "Davor Milas" održana je edukacija o pokretanju poduzetništva završnim razredima smjera Komercijalist. Na edukaciji su učenici upoznati s pojmom i funkcionalnim karakteristikama poduzetništva, kao i poduzetničkim kompetancijama koje su poželjne kod osoba koje žele biti poduzetnici. Više informacija nalazi se ovdje.

 

SAVJETOVANJE ZA NEZAPOSLENE O POKRETANJU VLASTITOG POSLA

U okviru provedbe projekta PARTNER NET 2 nezaposlene osobe, koje žele ostvariti svoju poduzetničku ideju i pokenuti vlastiti posao, mogu doći na savjetovanje o pokretanju poduzetničkih aktivnosti u HGK Županijsku komoru Osijek, Europske avenije 13.

Prilikom dolaska na savjetovanje treba donijeti:

 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji (nezaposlene osobe koje su prijavljene na HZZ) ili
 • presliku osobne iskaznice (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidenciji HZZ)

Na savjetovanje je moguće doći svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) od 9 do 14 sati.

Prije dolaska nezaposlene osobe o potrebnim informacijama mogu poslati upit na    e-mail: sbabic@hgk.hr ili kmiling@hgk.hr ili se telefonski dogovoriti o terminu dolaska na broj: 223-880 (Snježana Babić) ili 223-860 (Kornela Miling).

Edukacija OSNOVE PODUZETNIŠTVA

U sklopu projekta Partner Net 2 HGK - Županijska komora Osijek za nezaposlene osobe održava edukacije o osnovama poduzetništva.

Edukacija je namijena osobama koje planiraju pokrenuti vlastiti posao, posebno osobama koje korištenjem potpore za samozapošljavanje rješavaju pitanje svojeg radnog statusa.

Tim osobama potrebno je osigurati osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli početničke greške prilikom pokretanja posla i u prvim godinama obavljanja poduzetničke djelatnosti.

 Edukacija Osnove poduzetništva sadržajno obrađuje četiri cjeline:

 • pravni okvir poduzetništva (povezanost prava i poduzetništva, pravni oblici obavljanja poduzetničke aktivnosti, rad i radni odnosi, ugovorni odnosi, odgovornost za obveze i zaštita potrošača)
 • financijski okvir poduzetništva (financijske obveze poduzetnika, s naglaskom na poreze i doprinose za obavezna osiguranja i financiranje poduzetničkih aktivnosti)
 • kvaliteta (značaj, osiguranje i kontrola kvalitete u poslovanju, sustav upravljanja kvalitetom, znakovi kvalitete)
 • podrška poduzetnicima (poduzetničke potporne institucije, stručno poslovne organizacije i druga tijela, institucije i organizacije koje svojim aktivnostima mogu biti podrška i pomoć poduzetnicima)

Za potrebe edukacije tiskama je brošura OSNOVE PODUZETNIŠTVA u kojoj su sažeto obrađene navedene teme.

Svoj interes za edukaciju zainteresirane osobe mogu prijaviti na e-mail: kmiling@hgk.hr

Prva edukacija Osnove poduzetništva održana je u prostorijama Županijske komore Osijek 23. siječnja 2019. Najviše pitanja polaznika bilo je o pravnim oblicima obavljanja poduzetničke aktivnosti, poreznim obvezama poduzetnika i iznosima doprinosa za obavezna osiguranja. Više na poveznici...

Druga edukacija za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao korištenjem Potpore za samozapošljavanje održana je 12. travnja 2019.

Nakon edukacije sa zainteresiranim polaznicima su održana i pojedinačna savjetovanja o pokretanju vlastitog posla.

Treća edukacija Osnove poduzetništva za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao održana je u Županijskoj komori Osijek 10. svibnja 2019. I na ovoj edukaciji polaznici, budući poduzetnici, su najviše interesa iskazali vezano za poreze i obvezna davanja koja poduzetnici moraju podmirivati u svom poslovanju (PDV, porez na dobit, doprinosi), a također su ih zanimale razlike u pravnim oblicima obavljanja poduzetničkih djelatnosti - j.d.o.o., d.o.o., obrt - kako bi se mogli odlučiti za sebi najprihvatljiviji oblik.

Četvrta edukacija Osnove poduzetništva održana je u ŽK Osijek 14. lipnja 2019. Polaznicima su pružene osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli početničke greške prilikom pokretanja posla i u prvim godinama obavljanja poduzetničke djelatnosti.

Peta edukacija o osnovama poduzetništva za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao održana je u Županijskoj komori Osijek 19. rujna 2019. Polaznici su pokazali interes za razlike u pravnim oblicima obavljanja djelatnosti, odnosno da li otvoriti obrt ili registrirati trgovačko društvo. U raspravi nakon edukacije naglasak je bio na poreznim obvezama poduzetnika. Posebno se raspravljalo o porezu na dodanu vrijednost (PDV) odnosno o donošenju odluke da li ući u sustav PDV-a ili ne, odmah po pokretanju posla. Obzirom na strukturu troškova koji prate obavljanje određene djelatnosti zaključeno je da je u nekim slučajevima za poduzetnika isplativije, bez obzira na razinu prihoda koje planira ostvariti, biti u sustavu PDV-a.

 

Šesta edukacija o osnovama poduzetništva za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao održana je u Županijskoj komori Osijek 12. ožujka 2020. Polaznike se upoznalo s mogućim pravnim oblicima obavljanja djelatnosti. U razgovoru s polaznicima pokušalo se svakome odgovoriti na pitanje da li otvoriti obrt ili registrirati trgovačko društvo, ovisno o stručnoj spremi koju imaju, kao i vrsti djelatnosti kojom se namjeravaju baviti. Polaznike se upoznalo s poreznim obvezama poduzetnika, stopama koje se primjenjuju prilokom oporezivanja dobiti ili dohotka, a ovisno o vrsti djelatnosti koju planiraju obavljati i strukturi troškova koje će teretiti njihovo poslovanje raspravljalo se PDV-u, kao i odluci da li ući dobrovljno u sustav PDV-a odmah po pokretanju poduzetničkih aktivnosti ili pričekati da se stekne zakonski osnov za obavezan ulazak u sustav PDV-a. Također polaznike se uputilo da koriste usluge stručnih poslovnih organizacija: HGK i HOK kao i institucija i drugih tijela od kojih mogu dobiti korisne informacije.

 

 

Nezaposlenim osobama prezentirana edukacija o osnovama poduzetništva i usluge savjetovanja o pokretanju vlastitog posla

U prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek, 8. i 9. travnja 2019., predstavljena je edukacija o osnovama poduzetništva i mogućnosti korištenja usluge savjetovanja o pokretanju vlastitog posla koje provodi Županijska komora Osijek.  

Na predstavljanju su bile nezaposlene osobe koje su sudjelovale na skupnom savjetovanju o korištenju potpora za samozapošljavanje.

S Natašom Štiglec, stručnom savjetnicom HZZ-a, koja radi savjetovanja s korisnicima potpora za samozapošljavanje dogovoreno je da će se prilikom skupnih savjetovanja o korištenju potpora, prezetnirati usluga savjetovanja ŽK Osijek o pokretanju vlastitog posla, kao i edukacija o osnovama poduzetništva.

Rezultati provedbe projektnih aktivnosti u projektu PARTNER NET 2

U razdoblju do početka 2019. do kraja rujna 2020. godine 118 nezaposlenih osoba koje su željele pokrenuti vlastiti posao bile su na savjetovanju o pokretanju vlastitog posla ili na edukaciji o osnovama poduzetništva u Županijskoj komori Osijek.

Prema povratnim informacijama polaznika edukacije i korisnika usluge savjetovanja njih 55 je pokrenulo vlastiti posao - osnovalo trgovačko društvo ili obrt. Neke od tih osoba koristile su potpore za samozapošljavanje, a dio njih pokrenuo je posao vlastitim sredstvima, bez korištenja potpora jer im je zahtjev odbijen. Unatoč tome te osobe odlučile su ostvariti svoju poduzetničku ideju.

Posjetili smo desetak novoosnovanih tvrtki i obrta čiji vlasnici su bili na savjetovanju u ŽK Osijek i ovdje je nekoliko osnovnih informacija o svakoj od tih tvrtki.

Studijsko putovanje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije u Sloveniju

Za članove županijskoga Lokalnog partnerstva za zapošljavanje organizirano je studijsko putovanje u Maribor između 9. i 11. rujna u sklopu projekta Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET 2,  koji se financira iz Europskoga socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014/2020 / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja. Cilj studijskog putovanja bio je upoznati se s tržištem rada u Republici Sloveniji, institucijama i drugim dionicima čije aktivnosti utječu na tržište rada, projektima poticanja zapošljavanja i pokretanja poduzetništva i primjerima dobre prakse koje su rezultat sinergijskog djelovanja svih dionika na tržištu rada.

 

ZAVRŠNA KONVERENCIJA PROJEKTA PARTNER NET 2

U Županijskoj komori Osijek je 6. studenoga održana završna konferencija projekta Partner net 2 - Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja na kojoj su sudjelovali predstavnici Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije, a s rezultatima projekta upoznali su ih Marko Mišanović i David Pšihistal iz Javne ustanove Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije.

Partner net 2_završna.jpg

U okviru projekta na savjetovanju o pokretanju vlastitog posla u Županijskoj komori Osijek bilo je 120 osoba, a njih 55 je pokrenulo vlastiti posao i to 23 trgovačka društva i 32 obrta.

Također su održane edukacije za nezaposlene u području ICT-a i to dvije PHP i Magento edukacije te jedna edukacija Blockchain i kriptovalute u primjeni. Na ovim edukacijama je bilo 78 polaznika.

 

Više o završkoj konferenciji nalazi se ovdje.