Objavljeno: 18. 06. 2018. , Ažurirano: 20. 03. 2020.

 

HGK Županijska komora Osijek je partner u projektu „Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET 2“,  koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014/2020 / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja.

Nositelj projekta PARTNER NET II je Javna ustanova  Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, a partneri na projektu su Centar za poduzetništvo Osijek, HGK - Županijska komora Osijek i HZZ Regionalni ured Osijek.

Vrijednost projekta je 1.967.509,56 HRK (EU sufinanciranje 100%), a trajanje 30 mjeseci - od 14. svibnja 2018. do 13. studenoga 2020. godine.

Cilj projekta je utjecati na jačanje kompetencija nezaposlenih osoba radi povećanja njihove zapošljivosti, stjecanje znanja potrebnih za pokretanje vlastitog poduzetništva i samozapošljavanje te povećanje operativnih kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije.

Ciljne skupine projekta su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kako je definirano županijskom Strategijom razvoja ljudskih potencijala, učenici srednjih škola, predstavnici članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje OBŽ i zaposlenici institucija članova LPZ OBŽ.

U sklopu projekta će se odvijati slijedeće aktivnosti: 

 • Edukacija za njegovateljice
 • Edukacija vezana uz EU projekte
 • AutoCad edukacija
 • PHP akademija
 • PHP i Magento edukacija
 • Edukacija o osnovama poduzetništva
 • Individualno savjetovanje za buduće poduzetnike
 • Edukacija za buduće poduzetnike – razrada poslovne ideje
 • Usluga mentoriranja poduzetnika početnika
 • Izrada brošure „Osnove poduzetništva“
 • Identificiranje potreba poduzetnika, deficitarnih zanimanja, potrebnih znanja, vještina i kompetencija kod budućih zaposlenika
 • Edukacija članova LPZ

Pozadina projekta

Analizom potreba poduzetnika za kadrovima određenih profila kao i specifičnim znanjima, vještinama i kompetencijama koje nedostaju nezposlenim osobama, projektni partneri su kroz sudjelovanje u projektu Lokalna partnerstva za zapošljavaje OBŽ uočili te upozoravali na problem neusklađenosti između ponude i potražnje na tržištu rada te problem neuskađenosti između znanja koja su rezultat obrazovnog sustava i potreba poduzetnika za određenim znanjima i kompetencijama, zbog čega sami poduzetnici moraju dodatno usavršavati kadrove koje zapošljavaju.

ICT sektor jedna je od propulzivnijih grana gospodarstva koja u Osječko-baranjskoj županiji bilježi uzlazne trendove u posljednjih osam godina. Međutim, jedan od najvećih problema za ICT tvrtke u županiji predstavlja nedostatak adekvatnog stručnog kadra, odnosno nepostojanje znanja i kompetencija na tržištu rada koje ICT tvrtke očekuju od budućih zaposlenika. ICT sektor nudi zanimljive mogućnosti za razvoj profesionalne karijere, kao i odlične uvjete samozapošljavanja.

Zbog ograničene ponude radnih mjesta na tržištu rada, ali i poticaja koji se isplaćuju u sklopu Mjera aktivne politike zapošljavanja, posljednjih je godina samostalno poduzetništvo, odnosno samozapošljavanje postalo značajan vid rješenja problema nezaposlenosti. Poticaji za samozapošljavanje osim novaca na računu vlastite firme donose određene obaveze i rizik od troškova koji se treba podmiriti prihodima iz obavljanja djelatnosti, odnosno poslovanja. Dio osoba koje su koristile sredstva HZZ-a za samozapošljavanje nije uspio preživjeti ni prvu godinu te su bili primorani raskinuti ugovor s HZZ-om. Dio poduzetnika imao je teškoća od samog pokretnja posla te su tvrtke ugasili u prvim godinama poslovanja. 35% trgovačkih društava, otvorenih korištenjem mjera za samozapošljavanje nije uspjelo opstati na tržištu. Iako samozapošljavanje predstavlja pojam bolje poslovne budućnosti, ono predstavlja i veliki izazov i rizik, posebno osobama koje nemaju iskustva u poduzetništvu. Tim osobama potrebno je osigurati osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli početničke greške prilikom pokretnja poduzetništva, kao i u prvim godinama obavljanja poduzetničke djelatnosti. Zbog osiguranja potpore poduzetnicima potrebno je dodatno ojačati operativne kapacitete Lokalnog partnerstva za zapošljavanje OBŽ.

Očekivani rezultati projekta su:

 • podizanje razine postojećih znanja, vještina i kompetencija nezaposlenih osoba, radi veće zapošljivosti
 • umanjivanja nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada
 • stjecanje znanja o podzetništvu radi pokretanja vlastitog posla i samozapošljavanja
 • podizanje svijesti o poduzetništvu kod učenika srednjih škola s intencijom rane intervencije na tržištu rada (boljem usmjeravanju osoba k onim zanimanjima koja su tražena na tržištu rada, razvoju tzv. „soft skills“ vještina koje nisu uspjeli razviti kroz redovno obrazovanje)

EDUKACIJA ZA NEZAPOSLENE IZ WEB DEVELOPMENTA 

U okviru provedbe projekta Partner Net 2, HGK Županijska komora Osijek u suradnji s tvrtkom Inchoo d.o.o. iz Osijeka organizira edukacije iz web developmenta za nezaposlene osobe.

 

Polaznicima PHP Akademije uručene potvrde o sudjelovanju na edukaciji

U prostorijama izvoditelja edukacije, tvrtke Inchoo d.o.o., 26. veljače 2019. najuspješniji polaznici edukacije PHP akademija, koja se provodila od 14. siječnja do 22. veljače 2019. godine, prezentirali su svoje projekte koji su bili završni dio PHP Akademije.

Nakon prezentacije projekata, svim sudionicima PHP Akademije podijeljene su potvrde o sudjelovanju na edukaciji.

Najboljih šest polaznika nastavilo je pohađati PHP i Magento edukaciju koja se održavala tijekom ožujka i travnja. Polaznici su pod vodstvom mentora četiri tjedna radili u punom radnom vremenu te na taj način stjecali praktična znanja i kompetencije u korištenju PHP programskog jezika i korištenja Magento platforme. Po završetku edukacije, 4. travnja 2019. polaznicima su uručene potvrde.

 

SAVJETOVANJE ZA NEZAPOSLENE O POKRETANJU VLASTITOG POSLA

U okviru provedbe projekta PARTNER NET 2 nezaposlene osobe, koje žele ostvariti svoju poduzetničku ideju i pokenuti vlastiti posao, mogu doći na savjetovanje o pokretanju poduzetničkih aktivnosti u HGK Županijsku komoru Osijek, Europske avenije 13.

Prilikom dolaska na savjetovanje treba donijeti:

 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji (nezaposlene osobe koje su prijavljene na HZZ) ili
 • presliku osobne iskaznice (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidenciji HZZ)

Na savjetovanje je moguće doći svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) od 9 do 14 sati.

Prije dolaska nezaposlene osobe o potrebnim informacijama mogu poslati upit na    e-mail: sbabic@hgk.hr ili kmiling@hgk.hr ili se telefonski dogovoriti o terminu dolaska na broj: 223-880 (Snježana Babić) ili 223-860 (Kornela Miling).

Edukacija OSNOVE PODUZETNIŠTVA

U sklopu projekta Partner Net 2 HGK - Županijska komora Osijek za nezaposlene osobe održava edukacije o osnovama poduzetništva.

Edukacija je namijena osobama koje planiraju pokrenuti vlastiti posao, posebno osobama koje korištenjem potpore za samozapošljavanje rješavaju pitanje svojeg radnog statusa.

Tim osobama potrebno je osigurati osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli početničke greške prilikom pokretanja posla i u prvim godinama obavljanja poduzetničke djelatnosti.

 Edukacija Osnove poduzetništva sadržajno obrađuje četiri cjeline:

 • pravni okvir poduzetništva (povezanost prava i poduzetništva, pravni oblici obavljanja poduzetničke aktivnosti, rad i radni odnosi, ugovorni odnosi, odgovornost za obveze i zaštita potrošača)
 • financijski okvir poduzetništva (financijske obveze poduzetnika, s naglaskom na poreze i doprinose za obavezna osiguranja i financiranje poduzetničkih aktivnosti)
 • kvaliteta (značaj, osiguranje i kontrola kvalitete u poslovanju, sustav upravljanja kvalitetom, znakovi kvalitete)
 • podrška poduzetnicima (poduzetničke potporne institucije, stručno poslovne organizacije i druga tijela, institucije i organizacije koje svojim aktivnostima mogu biti podrška i pomoć poduzetnicima)

Za potrebe edukacije tiskama je brošura OSNOVE PODUZETNIŠTVA u kojoj su sažeto obrađene navedene teme.

Svoj interes za edukaciju zainteresirane osobe mogu prijaviti na e-mail: kmiling@hgk.hr

Prva edukacija Osnove poduzetništva održana je u prostorijama Županijske komore Osijek 23. siječnja 2019. Najviše pitanja polaznika bilo je o pravnim oblicima obavljanja poduzetničke aktivnosti, poreznim obvezama poduzetnika i iznosima doprinosa za obavezna osiguranja. Više na poveznici...

Druga edukacija za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao korištenjem Potpore za samozapošljavanje održana je 12. travnja 2019.

Nakon edukacije sa zainteresiranim polaznicima su održana i pojedinačna savjetovanja o pokretanju vlastitog posla.

Treća edukacija Osnove poduzetništva za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao održana je u Županijskoj komori Osijek 10. svibnja 2019. I na ovoj edukaciji polaznici, budući poduzetnici, su najviše interesa iskazali vezano za poreze i obvezna davanja koja poduzetnici moraju podmirivati u svom poslovanju (PDV, porez na dobit, doprinosi), a također su ih zanimale razlike u pravnim oblicima obavljanja poduzetničkih djelatnosti - j.d.o.o., d.o.o., obrt - kako bi se mogli odlučiti za sebi najprihvatljiviji oblik.

Četvrta edukacija Osnove poduzetništva održana je u ŽK Osijek 14. lipnja 2019. Polaznicima su pružene osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli početničke greške prilikom pokretanja posla i u prvim godinama obavljanja poduzetničke djelatnosti.

Peta edukacija o osnovama poduzetništva za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao održana je u Županijskoj komori Osijek 19. rujna 2019. Polaznici su pokazali interes za razlike u pravnim oblicima obavljanja djelatnosti, odnosno da li otvoriti obrt ili registrirati trgovačko društvo. U raspravi nakon edukacije naglasak je bio na poreznim obvezama poduzetnika. Posebno se raspravljalo o porezu na dodanu vrijednost (PDV) odnosno o donošenju odluke da li ući u sustav PDV-a ili ne, odmah po pokretanju posla. Obzirom na strukturu troškova koji prate obavljanje određene djelatnosti zaključeno je da je u nekim slučajevima za poduzetnika isplativije, bez obzira na razinu prihoda koje planira ostvariti, biti u sustavu PDV-a.

 

Šesta edukacija o osnovama poduzetništva za nezaposlene osobe koje namjeravaju pokrenuti vlastiti posao održana je u Županijskoj komori Osijek 12. ožujka 2020. Polaznike se upoznalo s mogućim pravnim oblicima obavljanja djelatnosti. U razgovoru s polaznicima pokušalo se svakome odgovoriti na pitanje da li otvoriti obrt ili registrirati trgovačko društvo, ovisno o stručnoj spremi koju imaju, kao i vrsti djelatnosti kojom se namjeravaju baviti. Polaznike se upoznalo s poreznim obvezama poduzetnika, stopama koje se primjenjuju prilokom oporezivanja dobiti ili dohotka, a ovisno o vrsti djelatnosti koju planiraju obavljati i strukturi troškova koje će teretiti njihovo poslovanje raspravljalo se PDV-u, kao i odluci da li ući dobrovljno u sustav PDV-a odmah po pokretanju poduzetničkih aktivnosti ili pričekati da se stekne zakonski osnov za obavezan ulazak u sustav PDV-a. Također polaznike se uputilo da koriste usluge stručnih poslovnih organizacija: HGK i HOK kao i institucija i drugih tijela od kojih mogu dobiti korisne informacije.

 

 

Nezaposlenim osobama prezentirana edukacija o osnovama poduzetništva i usluge savjetovanja o pokretanju vlastitog posla

U prostorijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek, 8. i 9. travnja 2019., predstavljena je edukacija o osnovama poduzetništva i mogućnosti korištenja usluge savjetovanja o pokretanju vlastitog posla koje provodi Županijska komora Osijek.  

Na predstavljanju su bile nezaposlene osobe koje su sudjelovale na skupnom savjetovanju o korištenju potpora za samozapošljavanje.

S Natašom Štiglec, stručnom savjetnicom HZZ-a, koja radi savjetovanja s korisnicima potpora za samozapošljavanje dogovoreno je da će se prilikom skupnih savjetovanja o korištenju potpora, prezetnirati usluga savjetovanja ŽK Osijek o pokretanju vlastitog posla, kao i edukacija o osnovama poduzetništva.

Studijsko putovanje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Osječko-baranjske županije u Sloveniju

Za članove županijskoga Lokalnog partnerstva za zapošljavanje organizirano je studijsko putovanje u Maribor između 9. i 11. rujna u sklopu projekta Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET 2,  koji se financira iz Europskoga socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014/2020 / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja. Cilj studijskog putovanja bio je upoznati se s tržištem rada u Republici Sloveniji, institucijama i drugim dionicima čije aktivnosti utječu na tržište rada, projektima poticanja zapošljavanja i pokretanja poduzetništva i primjerima dobre prakse koje su rezultat sinergijskog djelovanja svih dionika na tržištu rada.