Objavljeno: 13. 09. 2019. , Ažurirano: 16. 09. 2019.


Za članove županijskoga Lokalnog partnerstva za zapošljavanje organizirano je studijsko putovanje u Maribor između 9. i 11. rujna u sklopu projekta Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja – PARTNER NET 2,  koji se financira iz Europskoga socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014/2020 / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja. Cilj studijskog putovanja bio je upoznati se s tržištem rada u Republici Sloveniji, institucijama i drugim dionicima čije aktivnosti utječu na tržište rada, projektima poticanja zapošljavanja i pokretanja poduzetništva i primjerima dobre prakse koje su rezultat sinergijskog djelovanja svih dionika na tržištu rada.

Na putovanju je prvo posjećena Mariborska razvojna agencija, neprofitna profesionalna organizacija koja obavlja zadaće regionalne razvojne agencije Podravske regije. Članica je Europske poduzetničke mreže (EEN), promiče lokalne i regionalne inicijative za suradnju na projektima i provodi projekte čiji je cilj edukacija nezaposlenih osoba radi njihove bolje zapošljivosti ili pokretanja samostalnog poduzetništva.

Sl 1_Mariborska razvojna agencija.jpgMariborska razvojna agencija; Izvor: HGK

 

 

Sljedeća institucija koja je posjećena bio je Start up Maribor, konzorcij partnera čija je aktivnost usmjerena na programe aktiviranja talenata i startup-poduzeća na području Podravske regije. On osigurava budućim poduzetnicima  sve potrebno za realizaciju poduzetničkih ideja, od prostorija i edukacija, do mentora i pristupa izvorima financiranja. Ima uspostavljenu mrežu mentora i potencijalnih ulagača koji žele dati svoj doprinos startup poduzećima, temeljenima na izvrsnosti.

Sl 2_Start up Maribor.jpgKonzorcij partnera Start:up Maribor; Izvor: HGK

 

U Zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Maribor članove LPZ-a primile su direktorica Zavoda za zapošljavanje Maribor i njezine suradnice te su ih upoznale sa stanjem i problemima na tržištu rada na njihovu području.

 

Sl 3_Zavod za zapošljavanje Maribor.jpgZavod za zapošljavanje, Područna služba Maribor; Izvor: HGK

 

Broj nezaposlenih osoba na području Maribora i okolice smanjio se u posljednjih nekoliko godina kao posljedica otvaranja tržišta radne snage Europske unije. Zbog blizine Austrije iz ovog područja evidentan je velik odljev radne snage, tako da se poduzetnici ovoga područja suočavaju s problemom pronalaska potrebnih kadrova. Najveći problemi postoje u metalskoj industriji koja je najznačajnija industrija u ovom području, gdje postoji veliki nedostatak stručnih kadrova i potražnja za određenim profilima zanimanja, poput CNC operatera i varilaca. Problem pronalaska radne snage postoji i u tekstilnoj industriji te u turizmu i ugostiteljstvu. Ove probleme poduzetnici dijelom rješavaju uvozom radne snage, a Zavod za zapošljavanje putem projekata koje provodi s drugim dionicima na tržištu rada, nastale probleme pokušava umanjiti nudeći nezaposlenima programe prekvalifikacije za tražena zanimanja.

U Zakladi Prizma članovi LPZ-a upoznati su s aktivnostima koje Zaklada provodi sa svojim socijalnim partnerima, a koje su usmjerene na planiranje karijere, (samo)zapošljavanje, cjeloživotno učenje, mentorstvo, osposobljavanje i poboljšanje vještina obukom i druge mjere potpore za višak radnika i nezaposlenih.

Sl 4_Prizma.jpgPrizma, zaklada za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja, Maribor; Izvor: HGK

 

 

Fokus njihova interesa usmjeren je na socijalna poduzeća kojima pružaju sve moguće oblike potpore. Članovi LPZ-a posjetili su neka od socijalnih poduzeća u užem centru Maribora.

 

Sl 5_Smetka.jpgSocijalno poduzeće Smetka, Maribor; Izvor: HGK

 

Socijalno poduzeće SMETKA stvorilo je 100% R brend koji se temelji na ideji upotrebe otpadnog tekstila i drugih materijala za proizvodnju novih upotrebnih predmeta.

U Štajerskoj gospodarskoj komori članovi LPZ-a upoznati su s uslugama koje tamošnja komora nudi svojim članicama i projektima koje provodi radi poboljšanja stanja na tržištu rada.

Sl 6_Komora Maribor.jpgŠtajerska gospodarska komora, Maribor; Izvor: HGK

 

U Zavodu za zapošljavanje, Područni ured Ptuj članovi LPZ-a upoznati su s detaljima rada s nezaposlenim osobama i poslodavcima. Nizom prezentacija prikazani su izazovi s kojima se djelatnici Zavoda susreću u radu s nezaposlenima, ali i projekti koje su provodili radi osposobljavanja nezposlenih osoba, podizanja njihove motivacije za posao i stjecanje novih znanja i kompetencija te ponovne akvitacije na tržištu rada.

Sl 7_ZZZ Ptuj.jpgZavoda za zapošljavanje, Područni ured Ptuj; Izvor: HGK

 

 

Posljednje mjesto koje su posjetili članovi LPZ-a bio je Centar ponovne uporabe Ormož, osnovan u sklopu projekta Uspostavljanje uvjeta za rad mreže centara REUSE sa zelenim radnim mjestima. U centru se održavaju različite praktične i motivacijske radionice čiji je cilj osnaživanje žena i njihovo zapošljavanje na novootvorenim poslovima. Angažirani restauriraju odbačene predmete dajući im novu vrijednost potpuno novom uporabnom funkcijom.

 

Sl 8_Centar za recikliranje Ormož.jpgCentar ponovne uprabe, Ormož; Izvor: HGK

 

Članovi LPZ-a OBŽ na studijskom putovanju u Sloveniji
Izvor: HGK