Objavljeno: 03. 10. 2018. , Ažurirano: 16. 10. 2019.


U okviru provedbe projekta Partner Net 2 nezaposlene osobe, koje žele ostvariti svoju poduzetničku ideju i pokrenuti vlastiti posao, mogu doći na savjetovanje o pokretanju poduzetničkih aktivnosti u HGK - Županijsku komoru Osijek, Europske avenije 13.

Na savjetovanje treba donijeti:

  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o vođenju u evidenciji (nezaposlene osobe koje su prijavljene u HZZ-u) ili
  • presliku osobne iskaznice (nezaposlene osobe koje se ne vode u evidenciji HZZ-a).

Na savjetovanje je moguće doći svakog radnog dana (ponedjeljak – petak) od 9 do 14 sati.

Prije dolaska nezaposlene osobe mogu zatražiti dodatne informacije na e-mail sbabic@hgk.hr ili kmiling@hgk.hr, ili se telefonski dogovoriti o terminu dolaska na 031/223-880 (Snježana Babić) ili 031/223-860 (Kornela Miling).