Objavljeno: 25. 01. 2019. , Ažurirano: 11. 06. 2019.


U sklopu projekta Partner Net 2 Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014./2020. / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja u ŽK Osijek su do sada održane dvije edukacije o osnovama poduzetništva i to u siječnju i svibnju.

Slijedeća edukacija održava se u petak, 14. lipnja u 9 sati u Županijskoj komori Osijeka, na adresi Europske avenije 13.

Interes za edukaciju moguće je prijaviti na e-adresu kmiling@hgk.hr  Osobe koje iskažu interes za edukaciju povratno će biti obaviještene o terminu održavanja kad se skupi dovoljan broj polaznika za grupu.

Edukacije su namijenjene osobama koje planiraju pokrenuti vlastiti posao, posebno osobama koje korištenjem potpore za samozapošljavanje rješavaju pitanje svojega radnog statusa.

Iako samozapošljavanje predstavlja pojam bolje poslovne budućnosti, ono predstavlja i veliki izazov i rizik, posebno osobama koje nemaju iskustva u poduzetništvu, nikada se nisu iskušale u poduzetničkim vodama, na rukovodećim funkcijama u tvrtkama ili nikada nisu ni bile u svijetu rada.

Tim osobama potrebno je osigurati osnovne informacije i znanja o poduzetništvu kako bi izbjegli početničke pogreške prilikom pokretanja posla i u prvim godinama obavljanja poduzetničke djelatnosti, ali i potporu institucija koje se bave poduzetništvom.

 Edukacija Osnove poduzetništva sadržajno obrađuje četiri cjeline (područja):

  • pravni okvir poduzetništva (povezanost prava i poduzetništva, pravni oblici obavljanja poduzetničke aktivnosti, rad i radni odnosi, ugovori, odgovornost za obveze i zaštita potrošača)
  • financijski okvir poduzetništva (osnove poreznog sustava, doprinosi za obavezna osiguranja i financiranje poduzetničkih aktivnosti)
  • kvaliteta (značaj, osiguranje i kontrola kvalitete u poslovanju, sustav upravljanja kvalitetom, znakovi kvalitete)
  • potpora poduzetnicima (poduzetničke potporne institucije, stručno poslovne organizacije i druga tijela, institucije i organizacije koje svojim aktivnostima mogu biti podrška i pomoć poduzetnicima)