Objavljeno: 19. 06. 2019. , Ažurirano: 19. 06. 2019.


U ŽK Osijek 14. lipnja održana je četvrta radionica u sklopu projekta Partner Net 2, namijenjena osobama koje planiraju pokrenuti vlastiti posao, a posebno osobama koje korištenjem potpore za samozapošljavanje rješavaju pitanje svojega radnog statusa.

Projekt Partner Net 2 Partnerstvom i podrškom do zapošljavanja financira se iz Europskoga socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja.

Održavanje sljedeće edukacije planira se za rujan, a interes za edukaciju moguće je prijaviti na e-adresu kmiling@hgk.hr. Osobe koje iskažu interes za edukaciju povratno će biti obaviještene o terminu održavanja kad se skupi dovoljan broj polaznika za grupu.

Edukacija Osnove poduzetništva sadržajno obrađuje četiri cjeline (područja):

  • pravni okvir poduzetništva (povezanost prava i poduzetništva, pravni oblici obavljanja poduzetničke aktivnosti, rad i radni odnosi, ugovori, odgovornost za obveze i zaštita potrošača)
  • financijski okvir poduzetništva (osnove poreznog sustava, doprinosi za obvezna osiguranja i financiranje poduzetničkih aktivnosti)
  • kvaliteta (značaj, osiguranje i kontrola kvalitete u poslovanju, sustav upravljanja kvalitetom, znakovi kvalitete)
  • potpora poduzetnicima (poduzetničke potporne institucije, stručno poslovne organizacije i druga tijela, institucije i organizacije koje svojim aktivnostima mogu biti podrška i pomoć poduzetnicima).

Projekt Partner Net 2 ŽK Osijek provodi od svibnja 2018., a ciljevi su utjecati na jačanje kompetencija nezaposlenih osoba radi povećanja njihove zapošljivosti, stjecanje znanja potrebnih za pokretanje vlastitog poduzetništva i samozapošljavanje.