Objavljeno: 07. 03. 2018. , Ažurirano: 15. 12. 2020.

Događanja vezana uz projekt:

Održan završni događaj EU projekta BLUE_BOOST

Završni događaj projekta EU BLUE_BOOST

Održan drugi road-show u sklopu EU projekta BLUE_BOOST 

Završena provedba projekata nagrađenih inovacijskim vaučerom EU projekta BLUE_BOOST


Pet tvrtki iz Zadarske županije, koje djeluju u sektoru Plavoga gospodarstva – Kali tuna d.o.o., Obrt Škrapa, More Mandić d.o.o., Obrt Luca te Maloižanin d.o.o., završile su provedbu inovativnih projekata za koji su na natječaju europskog projekta BLUE_BOOST koji je objavila Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar, osvojile inovacijske vaučere za provedbu svojih projekata inovacija u poslovanju vrijednih po deset tisuća eura.

Digitalni posteri s kratkim opisom svih nagrađenih projekata mogu se pronaći na sljedećoj poveznici.

Iskustva stečena tijekom dodjele inovacijskih vaučera projekta BLUE_BOOST prenijet će se regionalnim dionicima koji mogu koristiti vaučer shemu u budućnosti.

U vaučer shemi projekta BLUE_BOOST dodijeljeno je 35 vaučera u sedam pilot-regija ovog projekta, od čega pet u Zadarskoj županiji. Projekt BLUE_BOOST na kojem je HGK – ŽK Zadar vodeći partner, ukupne financijske vrijednosti približno 1,5 milijuna eura, sufinanciran je iz europskog fonda programa Interreg Adrion.


Projekt BLUE_BOOST sudjeluje u kapitalizacijskom procesu programa Interreg Adrion u sklopu prvog tematskog klastera


Projekt BLUE_BOOST nedavno je produljen do 31. 12. 2020. kako bi se implementirao niz dodatnih aktivnosti i događaja u okviru strategije kapitalizacije programa ADRION. U okviru ove strategije projekti su grupirani u tematske klastere na temelju glavnih aktivnosti. Projekt BLUE_BOOST je dio prvog tematskog klastera “Blue growth and its related Smart growth”.

U prvom tematskom klasteru programa Interreg Adrion uz projekt BLUE_BOOST sudjeluje još osam projekata s prvog poziva Adrion programa. To su projekti: NEORION, Shipmentt, FUTURE 4.0, BIOECO R.D.I, OIS-AIR, ARIEL, POWER i SEADRION.

Uz tri glavne aktivnosti u kojima projekt sudjeluje tu su i dvije jako bitne dodatne aktivnosti u kojima će djelatnici ŽK Zadar sudjelovati:

Glavne aktivnosti:
1. Aktivno sudjelovanje na sastancima tematskog klastera
2. Sudjelovanje u godišnjem događanju Adrion programa
3. Doprinos ažuriranju web stranice Adrion programa posvećenoj tematskim klasterima,

Dodatne aktivnosti:
1. identifikacija / razrada projektnih ideja koje će se financirati u okviru sljedećeg programskog razdoblja;
2. Izrada posebne analize u poljima/sektorima/temama obuhvaćenim prvim tematskim klasterom i preporuka za raspravu.

Prvi sastanak sudionika klastera održan je online putem 22.4.2020. gdje su dogovoreni daljnji koraci u provedbi aktivnosti prvog tematskog klastera.U Albaniji održan sastanak partnera projekta BLUE_BOOST i transnacionalni studijski posjet

Poziv na iskaz interesa za natječaj za dodjelu putnih vaučera u projektu BLUE_BOOST

ŽK Zadar sudjelovala na Rome Maker Faireu 2019

Održan prvi road-show u sklopu EU projekta BLUE_BOOST

Prvi road-show u sklopu EU projekta BLUE_BOOST

ŽK Zadar u Bruxellesu predstavio projekte BLUE_BOOST i 4helix+

Studijski posjeti Trstu i Zadru

Dodijeljeni inovacijski vaučeri tvrtkama Plavoga gospodarstva Zadarske županije

Poziv na iskaz interesa za natječaj za dodjelu putnih vaučera u projektu BLUE_BOOST

Drugi Regionalni infodan projekta BLUE_BOOST

ŽK Zadar na događanjima u Solunu u sklopu projekta BLUE_BOOST

ŽK Zadar sudjelovala na European Maritime Dayu 2019 u Lisabonu

Prvi regionalni Infodan projekta BLUE_BOOST

Otvoren Natječaj za dodjelu inovacijskih vaučera u Plavom sektoru projekta BLUE_BOOST

Otvoren transnacionalni poziv za registraciju u bazu Pružatelja znanja

ŽK Zadar organizirala Blue hackaton – More za naše potomke

Drugi ciklus radionica Blue Labs i Scenario Workshop 3. i 4. prosinca

Održavanje skupa radionica Blue Labs i Scenario Workshop od 26. studenoga do 11. prosinca 2018. godine

U HGK- Županijskoj komori Zadar u sklopu projekta Blue_Boost održana tri ciklusa radionica na temu inovacija za tvrtke plavoga gospodarstva

U Patrasu održan treći sastanak Upravljačkog odbora EU projekta BLUE_BOOST i drugi cross-field posjet o akvakulturi i ribarstvu

U talijanskoj regiji Puglia održan drugi sastanak projekta BLUE_BOOST i prvi transnacionalni studijski posjet

Prvi sastanak partnera projekta BLUE_BOOST u ŽK Zadar

HGK – Županijska komora Zadar, u ulozi vodećeg partnera, 23. i 24. travnja bila je domaćin početnog sastanka projekta BLUE_BOOST. Sedam projektnih partnera iz Hrvatske, Italije, Grčke i Albanije okupilo se kako bi pokrenuli ovaj 22-mjesečni projekt koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) programom Interreg ADRION.

Projekt nastoji potaknuti inovativni potencijal malog i srednjeg poduzetništva u Plavom gospodarstvu jadransko – jonskih projektnih područja kroz inovativnu i kreativnu suradnju s tzv. „novim inovacijskim agentima“. Projekt nudi inovativne usluge podučavanja za tvrtke iz Plavog sektora o tome kako inovirati i postići Plavi rast. Izabrane tvrtke bit će nagrađene vaučerima za inovaciju od oko devet tisuća eura za provedbu željenog inovacijskog procesa, u čemu će ih voditi inovacijski konzultant.

BLUE_BOOST, dakle, predstavlja ujedno priliku za stručnjake u području tzv. Plavog rasta te izvaninstitucionalne „nove inovacijske agente“ da promiču i nude svoje stručno znanje i podučavanje u inovaciji u međunarodnom okruženju. Te će tzv. pružatelje znanja tvrtke izabrati za vođenje svojih inovacijskih postupaka te će tako biti stvarni novčani korisnici projektnih inovacijskih vaučera.

blue boost 23-24.4.2018.JPG

Sudionici prvog sastanka projekta BLUE_BOOST u HGK ŽK Zadar; Izvor: HGKPočetak provedbe projekta Europske unije BLUE_BOOST

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar od siječnja ove godine počela je provoditi projekt Blue boost, za koji je novac osiguran iz europskog fonda programa Interreg Adrion, a u kojem ima ulogu vodećeg partnera.Cij je projekta BLUE_BOOST poticanje inovacijskog potencijala tradicionalnih i novih sektorskih klastera tzv. Plavog rasta u jadransko – jonskom području. U sklopu projekta, mreže partnera iz sedam pomorskih teritorija ADRION-a usredotočit će se na transnacionalnu i međusektorsku suradnju i inovaciju pomorskih klastera kroz razmjenu znanja i pristup temeljen na zajednici. BLUE_BOOST će obuhvatiti provedbu Blue labs, radionica i hakatona te osigurati 315 tisuća eura za oko 35 malih projekata (za Zadarsku županiju te su brojke 45 tisuća eura za oko pet projekata) koji će se financirati projektnom Vaučer shemom plave inovacije, kako bi se poticale i vodile inovacijske sposobnosti mikro, malih i srednjih poduzeća te start-up-ova tradicionalnih sektora Plavog rasta (ribarstvo i brodogradnja) i novih (plave tehnologije, uključujući akvakulturu, zelenu brodogradnju, robotiku, nove materijale itd) u jadransko – jonskom području. BLUE_BOOST će u konačnici podržati Transnacionalnu strategiju umrežavanja inovacija i Zajednički akcijski plan za dugoročnu kapitalizaciju rezultata projekta za pomorske klastere u sedam u projekt uključenih jadransko – jonskih područja i šire. Projekt se financira u okviru Programa ADRION-a INTERREG, a razdoblje provedbe je od 1. siječnja 2018. do 31. listopada 2019. godine. Prvi partnerski sastanak projekta te sastanak Upravnog odbora zakazani su za 23. i 24. travnja 2018. godine u Zadru.

Link: https://blueboost.adrioninterreg.eu/

Partneri

Vodeći partner:

1) Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar
Ukupni proračun projekta: 1.489.422,00 €
Sufinanciranje iz fondova ERDF-a i IPA II: 1.266.008,70 €
Program: Interreg V b ADRION
Trajanje: 28 mjeseci (od 1. siječnja 2018. do 30. travnja 2020.)

Kontakt: Dinko Basioli, voditelj projekta
E-mail: dbasioli@hgk.hr


Pridruženi partneri Vodećeg partnera:
Hrvatski klaster konkurentnosti pomorske industrije
Ministarstvo ekonomije Crne Gore


Ostali partneri:

2) Sveučilište u Camerinu, Italija (University of Camerino – UNICAM)
3) Gospodarska i industrijska komora Solun, Grčka (Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry – TCCI)
4) Srednjoeuropska inicijativa, Italija (Central European Initiative – CEI)
5) Albanski razvojni fond, Albanija (Albanian Development Fund – ADF)
6) Znanstveni park Patras, Grčka (Patras Science Park – PSP)
7) Regija Puglia, Italija (Apulia Region – AP)

Ciljevi i aktivnosti

Glavni je cilj BLUE_BOOST projekta otključavanje i jačanje potencijala prijenosa znanja/tehnologija i transnacionalne i međusektorske suradnje ključnih inovacijskih čimbenika tradicionalnih (ponajprije ribarstva i brodogradnje, logistike) i novonastajućih tržišnih niša Plavoga gospodarstva (kao što su Plava tehnologija (uključujući akvakulturu i biotehnologiju), robotika, novi materijali, zelena brodogradnja, monitoring mora, resursi duboka mora i biosigurnost), uz jačanje odnosa i interakcija unutar klastera i među njima, uz pomoć pristupa razmjene znanja i pristupa temeljenog na zajednici.
Krajnji je cilj projekta istražiti moguće međusektorske fertilizacije, nove ideje ili stručnosti, nove saveze te umrežiti pojedince, zajednice, poduzeća, organizacije i institucije povezane s Plavim gospodarstvom, koje zaslužuje da bude bolje poduprto budući da je ono pokretač gospodarskog razvoja i potencijalni generator razvoja i radnih mjesta.

Ključna aktivnost projekta odnosi se na provedbu pilot-akcije koja zahtijeva aktivno uključivanje lokalnih/nacionalnih mikro, malih i srednjih tvrtki i/ili startupova tradicionalnih potpuno razvijenih sektora kao što su ribarstvo, logistika, gradnja/popravak brodova i novonastajućih tržišnih niša kao što su Plava tehnologija (uključujući akvakulturu i biotehnologiju), robotika, novi materijali, zelena brodogradnja, monitoring mora, resursi duboka mora i biosigurnost, koji imaju ulogu izravnih korisnika/primatelja sheme vaučera i glavne ciljne skupine projekta. K tome, RD&I tijela i/ili profesionalne tvrtke specijalizirane za morske/pomorske znanosti/tehnologije/poslovno upravljanje koje pripadaju cijelom jadransko-jonskom području, a imaju ulogu pružatelja znanja, izravno će biti uključeni u vaučer shemu i bit će poticani na to da prodaju svoje usluge izvan regionalnih granica i da ojačaju svoje veze s malim ili mikro poduzećima koja su obično zanemarena zbog njihova lošeg apsorptivnog kapaciteta i zajamčeno manjeg povrata u usporedbi s velikim poduzećima. Također, profesionalne plave tvrtke koje pripadaju sedam uključenih jadransko-jonskih potpuno razvijenih/rastućih/novonastajućih klastera ili samo onima koji tome streme i ostali pomorski teritoriji Adrion, mogu se uključiti u pilot-akciju kao pružatelji znanja. Svi će pružatelji znanja biti uvršteni u transnacionalnu bazu pružatelja znanja iz koje će ih potencijalna mala i mikro poduzeća moći birati kao svoje pružatelje znanja. Pružatelj znanja i poduzeće koje ga odabere zajednički će razviti inovativni projekt i prijaviti ga za dodjelu vaučera (9000 eura po projektu). Pritom će se naglasak dati transnacionalnom pristupu, odnosno potiče se da mala i mikro poduzeća iz jedne projektne zemlje (regije) biraju pružatelja znanja iz druge.

Očekivani rezultati

U prvome bi redu opći projektni rezultat BLUE_BOOST bilo jačanje zajedničke svijesti i razumijevanja između sedam pomorskih područja uključenih u projekt o komparativnoj prednosti Plavog rasta i njegovih potencijalnih tržišnih prilika koje zaslužuju to da budu bolje podržane međunarodnim inovacijskim akcijama koje stvaraju nove poslovne ideje, nove saveze i umrežavanje unutar i između tri spirale pomorskih klastera.

K tome, specifični rezultati ticat će se poboljšanja kompetencija i vještina radi povećanja vrijednosti njihovih vlastitih proizvoda i usluga, diversifikacije na nove segmente Plavog tržišta uključenih plavih mikro, malih, srednjih i startup poduzeća: izbor uključivanja u istoj akciji i tradicionalnih i novih sektorskih biznisa proizvest će dodatnu uzajamnu kontaminaciju, diversifikaciju i prilike za suradnju u raznim sektorskim kontekstima. Nadalje, velika prekogranična mobilizacija istraživačkih ustanova i novih inovacijskih agenata uključenih u Plavi rast, osobito tijekom pilot-akcije, povećat će kapacitet involviranih lokalnih plavih mikro, malih, srednjih i startup poduzeća da iskoriste, prenesu i steknu znanje premošćujući zemljopisne barijere, jačajući kapacitete sedam pomorskih klastera Adriona obuhvaćenih projektom za međusobno povezivanje u klastere, izvozne i kapacitete internacionalizacije. Naposljetku, značajna i široka međunarodna mreža između regionalnih, državnih pomorskih klasterskih organizacija Adriona, istraživačkih tijela, novih inovacijskih agenata, poslova i njihovih sektorskih i organizacija za podršku, lokalnih i područnih te državnih i europskih institucionalnih aktera, lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu i zajednica sedam pomorskih teritorijalnih ekosustava pridonijet će pripremi terena za uspostavu prekograničnog klastera obećavajućih sektora (zelena brodogradnja, novi materijali itd), izgradnji novog vrijednosnog prekosektorskog i prekograničnog lanca vrijednosti, zajednički će odgovarati na buduće izazove, podržavajući benchmarking i učenje prema pristupu otvorenog izvora, razmjene znanja i pristupu temeljenom na zajednici.