Odgovor na klimatske promjene – primjeri iz domaće prakse


Objavljeno: 23. 12. 2020. , Ažurirano: 24. 12. 2020.


Uloga poslovnog sektora u postizanju 13. Cilja održivog razvoja

Poslovni sektor ima ključnu ulogu u zadržavanju rasta globalne prosječne temperature znatno ispod 2 Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsku razinu, nastojeći ograničiti porast temperature na 1,5 Celzijevih stupnjeva iznad predindustrijske razine, priznajući da bi se time znatno smanjili rizici i učinci klimatskih promjena – cilj koji je u središtu Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama iz 2015. godine

Kako bi se u drugoj polovini stoljeća postigla globalna nulta stopa emisija, poslovni sektor zajedno s državnim institucijama mora hitno i odlučno djelovati da bi se temeljito promijenile razine ispuštanja stakleničkih plinova povezane s proizvodnim procesima i proizvodima.

Poduzeća lideri razvijaju i primjenjuju inovativna, dalekosežna rješenja za smanjenje emisija u svojim djelatnostima i lancima vrijednosti, pridonose otpornosti na klimatske promjene i/ili donose znatne promjene u svijesti o klimatskim promjenama.

Uloga HGK i HGK_COR AKCELERATORA u implementaciji COR-a 13

Kao predstavnik poslovne zajednice, Hrvatska gospodarska komora vidi svoju ulogu u ispunjavanju svih ciljeva održivog razvoj kroz povezivanje različitih sudionika u izgradnji održivog hrvatskog gospodarstva. S tim je ciljem i podignuta platforma HGK_COR AKCELERATOR koja promiče partnerstvo poslovnoga sektora, državnih institucija i civilnoga sektora na ostvarivanju ciljeva održivoga razvoja u Hrvatskoj. Obzirom na obilježavanje 5. godišnjice potpisivanja Pariškog ugovora, u prosincu 2020. godine je posebno naglašeno predstavljanje aktivnosti za klimatsku neutralnost. Putem platforme HGK_COR AKCELERATOR prikupljeni su primjeri dobre prakse domaćih poduzeća u poduzimanju akcije u borbi rpotiv klimatskih promjena i njhovoih posljedica.

 Primjeri hrvatskih poduzeća:

AquafilCRO d.o.o.

Tvrtka AquafilCRO razmatra cijelokupan proces proizvodnje kroz održivo postupanje i brigu za okoliš. Uvođenjem obnovljivog izvora energije, tvrtka želi smanjiti potrošnju isporučene energije u proizvodnom pogonu i doprinijeti očuvanju okoliša.

Više informacija dostupno je OVDJE.

BeaRD bureau d.o.o. – projekt nuotwo 

Za mikropoduzeće BeaRD bureau, klimatske promjene predstavljaju koncept poslovanja. Tvrtka se posljednjih 18 mjeseci aktivno bavi rješavanjem problema klimatske krize kroz provedbu projekta nuotwo.

Više informacija dostupno je OVDJE.

INA d.d.

INA d.d. je usmjerena održivoj proizvodnji te izgrađuje kapacitete za borbu protiv klimatskih promjena. Projekt EOR je jedna od aktivnosti kojom tvrtka INA radi na smanjenju ugljičnog otiska svog poslovanja i aktivno radi na implementaciji mjera za klimatsku neutralnost.

Više informacija dostupno je OVDJE.

Kaufland Hrvatska k.d.

Samo govoriti o ekološkim mjerama za Kaufland nije dovoljno – jer djela pokazuju puno više! U svim područjima poslovanja tvrtka Kaufland dosljedno provodi mjere vezane uz zaštitu okoliša i klime.

Više informacija možete pronaći OVDJE.

Zagrebački inovacijski centar d.o.o.

Uprava Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER svjesna je da klimatske promjene utječu na to kako živimo danas te da će još više oblikovati okolnosti života u budućnosti. ZICER posebno ističe svoje startupove EIT Climate KIC i ponosi se njihovim poslovnim uspjesima.

Više o njima možete pronaći OVDJE.