inovacije

Baza inovacija i inovatora

Inovacija je primjena nove i poboljšane ideje, postupka, dobra, usluge ili procesa koja donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni. U današnje je vrijeme inovativnost uvjet razvoja i opstanka na sve globalnijem tržištu, pa se poduzetništvo i definira kao trajno nastojanje da se traženjem inovacija i njihovom komercijalizacijom ostvari profit. HGK donosi Bazu inovacija i inovatora, koju je inicirala Županijska komora Rijeka prikupivši inovacije sa svojeg područja, da bi pomogla inovatorima, ali i tvrtkama koje će te inovacije koristiti za svoj napredak. Primorsko-goranska županija je sufinancirala izradu Baze i sudjelovala u dostavi podataka o inovatorima.

Inovacije su u Bazi klasificirane prema područjima primjene:

 • Poljoprivreda i prehrana
 • Brodogradnja i pomorstvo
 • Elektrotehnika i elektronika
 • Graditeljstvo i opremanje objekata
 • Informatika i telekomunikacije
 • Medicina i farmaceutika
 • Strojarstvo
 • Energetika
 • Transport
 • Voda i ekologija
 • Dizajn
 • Ostalo

Prikaz:

{{ gridDataCount }} podataka