Seminar Financiranje vanjske trgovine – Studije slučaja i novi globalni trendovi u akreditivnom i garantnom poslovanju Prednosti su arbitraže u izvršivosti i brzini rješavanja sporova Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju, hrvatsko izdanje, 2017. Predstavljen Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju

Seminar Financiranje vanjske trgovine – Studije slučaja i novi globalni trendovi u akreditivnom i ga...

Prednosti su arbitraže u izvršivosti i brzini rješavanja sporova

Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju, hrvatsko izdanje, 2017.

Predstavljen Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju

Događanja koja slijede

Edukacija

Seminar Financiranje vanjske trgovine – Studije sl...

Edukacija

Prednosti su arbitraže u izvršivosti i brzini rješ...

Publikacija

Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanj...

Manifestacija

Predstavljen Vodič ICC-a za informacijsku sigurnos...

Edukacija

Održana radionica Osnove međunarodne trgovine i fi...

Edukacija

Radni doručak Prava i obveze članova uprave

Manifestacija

Zbog korupcije svijet izgubi 100 milijuna dolara d...

Edukacija

Kontinuiranom edukacijom smanjiti rizik od prijeva...

Projekti i akcije

Seminar Financiranje vanjske trgovine – Studije slučaja i novi globaln...

Prednosti su arbitraže u izvršivosti i brzini rješavanja sporova

Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju, hrvatsko izdanje,...

Predstavljen Vodič ICC-a za informacijsku sigurnost u poslovanju

Održana radionica Osnove međunarodne trgovine i financiranja

Radni doručak Prava i obveze članova uprave

Zbog korupcije svijet izgubi 100 milijuna dolara dnevno

Kontinuiranom edukacijom smanjiti rizik od prijevara u međunarodnom po...

ICC Hrvatska

  • Adresa:
  • Rooseveltov trg 2
  • 10000 Zagreb
  • Email: icc@hgk.hr
  • Tel: +385 1 456 1553
  • Tel 1: +385 1 456 1651
  • Fax: