Sudovi pri HGK

Sudovi pri HGK

Centar za mirenje pri HGK

Pokušajte svoj spor riješiti sporazumno i postignite nagodbu uz pomoć iskusnih izmiritelja te izbjegnite pravni postupak pred sudom

Stalno arbitražno sudište pri HGK

Arbitražom riješite spor pred Sudištem koje omogućava strankama da njihov spor u razumnom roku pravomoćno riješe osobe od njihovog povjerenja

Sud časti pri HGK

Rješavanje sporova pred Sudom štedi tvrtkama i pojedincima vrijeme i novac u poslovnim i potrošačkim sporovima, a njegove su nagodbe priznate ovršne isprave