Objavljeno: 07. 03. 2018. , Ažurirano: 16. 10. 2020.

Događanja vezana uz projekt:

Sedma sjednica upravljačkog odbora projekta 4helix+

Završni događaj projekta 4helix+

Treći događaj Road show projekta 4helix+

Završena provedba projekata nagrađenih inovacijskim vaučerom EU projekta 4helix+.

Šest tvrtki iz Zadarske županije, koje djeluju u sektoru Plavoga gospodarstva – Foka d.o.o., Magic Croatia d.o.o., Zara agent d.o.o., Ribarski obrt Milivoj Blaslov, LANĐIN obrt za morski ribolov, trgovinu i turizam, Shuttle Tours d.o.o., završile su provedbu inovativnih projekata za koji su na natječaju europskog projekta 4helix+ koji je objavila Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar, osvojile inovacijske vaučere za provedbu svojih projekata inovacija u poslovanju vrijednih po deset tisuća eura.

Nagrađene tvrtke su imale šest mjeseci za provedbu predanih projektnih ideja nakon čega im je slijedio monitoring vanjskih stručnjaka o obavljenim aktivnostima. Tvrtke su odabrale pružatelje znanja iz 4helix+ transnacionalne baze pružatelja znanja koja je pokrenuta u sklopu projekta kao web-platforma te će služiti međunarodnom umrežavanju plavih tvrtki sa stručnjacima iz kulturne i kreativne industrije i nakon završetka projekta.

Digitalni posteri svih nagrađenih projekata mogu se pronaći na sljedećoj poveznici, dok se projektni video koji opisuje kako je 48 tvrtki iz Mediteranske regije kreativno inoviralo svoj „plavi posao“ s 10.000 eura koje im je dodijelio projekt 4helix+, može pronaći na sljedećoj poveznici.

Predstojeća, posljednja faza projekta fokusirat će se na prijenos cjelokupnog iskustva 4helix+ vaučer sheme relevantnim dionicima kroz niz regionalnih, nacionalnih i makroregionalnih događanja.

U sklopu EU projekta 4helix+ dodijelilo se 48 vaučera u osam pilot regija ovog projekta, od čega šest vaučera u Zadarskoj županiji. Projekt 4helix+ je započelo 01. veljače 2018. godine a završava 31. srpnja 2020. godine. Ukupni proračun projekta je 2.193.983,75€. Projekt se sufinancira iz ERDF i IPA II fonda, programa Interreg Mediterranean.Održan drugi road-show u sklopu EU projekta 4helix+

Održan prvi road-show u sklopu EU projekta 4helix+

Prvi road-show u sklopu EU projekta 4helix+

ŽK Zadar u Bruxellesu predstavio projekte BLUE_BOOST i 4helix+

Četvrti sastanak Upravljačkog odbora projekta 4helix+

Potpisivanje ugovora s dobitnicima inovacijskih vaučera u sklopu EU projekta 4helix+

Zadarske plave tvrtke dogovarale poslovnu suradnju Plavom bootcampu i međunarodnom brokerskom događaju

Tri hrvatske tvrtke predstavile se kao Pružatelji znanja na Plavom bootcampu u Anconi

Održan Drugi regionalni infodan 4helix+ projekta

Hrvatske tvrtke sudjelovale na Plavom bootcampu u Marseilleu u sklopu EU projekta 4helix+

Dvije hrvatske tvrtke na Plavom bootcampu projekta 4helix+ u Marseilleu

Nakon Seville, HGK – ŽK Zadar šalje tri hrvatske tvrtke na Plavi bootcamp u Barceloni

Županijska komora Zadar poslala dvije hrvatske tvrtke da se predstave kao Pružatelji znanja na Plavom bootcampu u Sevilli

ŽK Zadar šalje dvije hrvatske tvrtke da se predstave kao Pružatelji znanja na Plavom bootcampu u Sevilli

Otvoren Poziv na prijavu za inovacijske vaučere u sklopu INTERREG MED projekta 4helix+

Održan Prvi regionalni Infodan 4helix+ projekta

ŽK Zadar poziva stručnjake iz kulturnih i kreativnih industrija na registraciju u Transnacionalnu bazu pružatelja znanja u sklopu EU projekta 4helix+

Predstavnici ŽK Zadar upoznali sudionike B2B Konferencije “Šibensko-kninska županija kao kreativni klaster” s EU projektom 4helix+


Održan drugi sastanak Upravljačkog odbora 4helix+ projekta u Lisabonu

Početni sastanak projekta 4helix+ u Rimu

Projekt 4helix+, koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj u sklopu programa Interreg MED, započeo je u Rimu 16. i 17. travnja 2018. godine prvim sastankom projektnih partnera. U njemu je HGK – Županijska komora Zadar hrvatski, pored ostalih devet iz Italije, Španjolske, Francuske, Portugala, Grčke i Albanije. Na skupu su se razmatrali različiti aspekti projekta, posebno metodologija koja je u njegovoj jezgri, te utvrdila operativna pravila i procedure radnog plana projekta.

Maria Groueva, projektni službenik Tehničkog tajništva programa MED kojoj je spomenuti projekt dodijeljen na praćenje, nazočila je sastanku te pružila korisne podatke konzorciju partnerstva o posebnim zahtjevima koje je odredio program.

Partneri su 18. travnja sudjelovali i na sastanku u organizaciji Horizontalnog projekta koji okuplja tematski povezane modularne projekte te na događaju Made in MED koji se bavi cijelom zajednicom projekata Interreg MED. Oba su skupa bila prilika za umrežavanje i razmjenu mišljenja o mogućnostima suradnje među raznim projektima i partnerima.

RIM projekt 4helix+ 16. 4.2018..JPG

Sudionici na projektu 4helix+ u Rimu 16. i 17. travnja 2018.; Izvor: HGK; Snimio: ŽK Zadar.


Početak provedbe projekta Europske unije 4helix+

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar od veljače ove godine počela je provoditi projekt 4helix+, za koji je novac osiguran iz europskog fonda programa Interreg Mediterranean, a u kojem je jedan od devet partnera, uz vodećega Regionalnu razvojnu agenciju regije Marche SVIM iz Italije.

Projekt 4helix+ (osnaživanje 4 spirale mediteranskih pomorskih klastera kroz pristup otvorena izvora/dijeljenja znanja te temeljen na zajednici u korist plavog rasta Mediterana) usmjeren je na poticanje i financiranje inovacija unutar sektora Plavog rasta u području Mediterana (MED). Projekt namjerava poboljšati jaz između osam mediteranskih regionalnih pomorskih klastera s jedne strane i unutar njihove četiri spirale s druge strane. To se predviđa postići kroz pristup otvorena izvora, razmjene znanja i onaj temeljen na zajednici, što je rezultat suradnje s takozvanim "novim inovacijskim agentima" te kulturnim i kreativnim industrijama.

Spomenuti će projekt unaprijediti transnacionalni proces inovacija u tzv. plavim tradicionalnim i sektorima u nastajanju u osam regija MED, uspostavljanjem i organiziranjem kibernetskih prostora, boot camps, transnacionalnih brokerskih događaja, regionalnih informativnih dana i dodjelom vaučera za inovacije. Projektni kibernetski prostor omogućit će spajanje između plavih mikro, malih, srednjih te start-up poduzeća i „novih inovacijskih agenata“ (fablabs, coworking prostori, kreativna čvorišta itd) te kulturne i kreativne industrije (visokokvalificirana poduzeća, istraživačko – razvojna središta itd).

Inovacijskom vaučer shemom dodijelit će se 480 tisuća eura za najmanje 48 projekata iz sektora Plavog gospodarstva. Svojom transnacionalnom partnerskom mrežom i ciljevima projekt će doprinijeti relevantnim makroregionalnim strategijama Europske unije i inovacijskim politikama.

Projekt je financiran u sklopu programa Interreg MED, a razdoblje provedbe mu je od 1. veljače 2018. do 31. srpnja 2020. godine. Prvi sastanak projektnih partnera i Upravnog odbora zakazan je za 16. i 17. travnja 2018. godine u Rimu.

https://interreg-med.eu/

Partneri

Vodeći partner:
1) Regionalna razvojna agencija regije Marche SVIM-Sviluppo Marche, Italija (SVIM-SVILUPPO MARCHE SPA – SVIM SPA)
Ukupni proračun projekta: 2.193.983,75 €
Sufinanciranje iz fondova ERDF-a i IPA II: 1.864.886,20 €
Program: Interreg Mediterranean
Trajanje: 30 mjeseci (od 1. veljače 2018. do 31. srpnja 2020. godine)

Pridruženi partner Hrvatske gospodarske komore:
Hrvatski klaster konkurentnosti pomorske industrije

Ostali partneri:
1) Sveučilište u Camerinu, Italija (University of Camerino – UNICAM)
2) Gospodarska i industrijska komora Solun, Grčka (Thessaloniki Chamber of Commerce and Industry – TCCI)
3) Srednjoeuropska inicijativa, Italija (Central European Initiative – CEI)
4) Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska (Croatian Chamber of Economy – CCE)
5) Službena gospodarska, industrijska i brodarska komora Sevilla, Španjolska (Official Chamber of Commerce, Industry and Shipping of Seville – CCSEV)
6) XXI dinamična mreža, Portugal (XXI Dinamic Network – APREDIN)
7) Albanski razvojni fond, Albanija (Albanian Development Fund – ADF)
8) Službena gospodarska, industrijska, uslužna i brodarska komora Barcelona, Španjolska (Barcelona Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation – BCC)
9) Gospodarska i industrijska komora Marseille Provansa, Francuska (Chamber of Commerce and Industry Marseille Provence – CCIMP)

Pozadina projekta

Svojedobno pokrenuti tzv. triple-helix pristup nije dovoljno dinamičan da udovolji novim društveno-ekonomskim izazovima (međunarodna konkurencija, promjene znanja i tehnologija, globalizacija proizvodnje, povećana nezaposlenost itd.) koji pogađaju područje Mediterana. Potreban je u najmanju ruku tzv. quadruple-helix pristup, ali na projektnom području evidentan je manjak lokalne i prekogranične suradnje i veza između četiri čimbenika, osobito s četvrtim, a moglo bi se smatrati da je to zajednica.
Opći je cilj projekta osloboditi i potaknuti, putem otvorenih izvora, dijeljenja znanja i zajednice, kapacitete formalnih i neformalnih inovativnih kulturalnih i kreativnih klastera u korist inovacije i konkurentnosti sektora tzv. Plavog rasta u mediteranskom području.

Ciljevi i aktivnosti

Specifični ciljevi:
1. testirati metodologiju za podršku razvoja prekogranične i prekosektorske fertilizacije među inovativnim kulturalnim/kreativnim klasterima u suradnji s novim (izvaninstitucionalnim) inovativnim agentima koji se temelje na otvorenim izvorima, dijeljenju znanja i zajednici te sektoru Plavog rasta u osam mediteranskih regionalnih ekosustava koji su predmet projektnog prijedloga.
2. podržati uključenje metodologije 4helix+ u regionalne, državne RIS3 i ostale relevantne planove/strategije
Glavni je cilj ove projektne ideje utemeljen na pretpostavci da se kulturne i kreativne industrije mogu promatrati kao savršeni fertilni prekosektorski ekosustav u kojem se može realizirati tzv. Plavi rast. Te industrije mogu imati izravne učinke na sektore kao što su plavi turizam (nautički turizam, ribarski turizam itd.), integrirane su u sve faze vrijednosnih lanaca drugih sektora kao što su industrija luksuznih proizvoda i proizvodi za pametni dom te usluge u jahting industriji, a imaju i veliki potencijal poboljšavanja djelovanja komercijalizacije proizvoda plave biotehnologije kao što je hrana, zdravlje i kozmetika itd.
Na tome se temelji pilot-projekt koji bi povezao osam mediteranskih regionalnih klastera kulturnih i kreativnih industrija (formalnih ili neformalnih) i realizirao prekograničnu shemu vaučera za dodjelu vaučera za inovaciju (oko 50.000,00 eura po jednom pilot-području s najmanjim iznosom od 5.000,00 eura) koji bi se koristili za realizaciju inovativnih projekata “istraženih i dijagnosticiranih” plavih mikro, malih i srednjih poduzeća, uz potporu obučenih istraživačkih tijela i tvrtki kulturnih i kreativnih industrija i suradnju izvaninstitucionalnih inovacijskih agenata kao što su innovation hubs, living labs, fablabs, incubators, co-working-prostori, hacker-prostori, maker-prostori, techshops, sewing cafes itd.

Aktivnosti:

• Uspostavljanje 4Helix+ projektne organizacijske strukture i radnih skupina; Izrada 4helix+ upravljačkog alata projekta, komunikacijskog plana
•  Izrada 4Helix+ EU „road shows“
• Testiranje inovacijskog procesa koje se fokusira na pripremu/realizaciju/evaluaciju pilot-akcije temeljene na procesu čiji je cilj stimuliranje kreativnosti, coaching, matchmaking iz temelja i financiranje prekosektorskih i prekograničnih inovacija plavih malih i srednjih poduzeća/startupova (kao glavne ciljne skupine) u osam mediteranskih pomorskih klastera uključenih u projekt
• Ostvarenje pilot-akcije: objava natječaja za dodjelu 4Helix+ inovacijskih vaučera putem online prijavnog paketa u za to namijenjenom kibernetičkom prostoru, provedba infodana za potencijalne prijavitelje, prekogranični brokerage događaji, odabir, praćenje, izvještavanje i isplata nagrađenima u natječaju projekta 4Helix+
• Prijenos znanja i kapitalizacija – podizanje razine svijesti o 4Helix+ konceptu među sudionicima uključenih mediteranskih ekosustava

Očekivani rezultati

1. Nadograđeni višesektorski i prekogranični stav prema istraživanju i razvoj
fokusiranih ključnih aktera inovacijskih pomorskih 4helix + osam mediteranskih područja (posebno malih i srednjih te startup poduzeća: ciljani klasteri konsolidiraju svoje vještine međusobnog povezivanja unutar pomorskog sektora i prekogranične fertilizacije s drugim rastućim industrijama, tj. kreativnim/kulturnim industrijama, zahvaljujući različitim aktivnostima (plavi bootcamps, transnacionalna shema vaučera, brokerski događaj, kiber-prostor itd).
Glavni čimbenici pomorskog klastera (ponajprije plava mala i srednja poduzeća / startup poduzeća) nadograđuju svoje transnacionalne i inovativne kapacitete suradnje da bi mogli:
- iskoristiti/stjecati znanje premošćivanjem zemljopisnih barijera
- sklapati nove saveze s tehničkog, komercijalnog i proizvodnog gledišta
- stvarati nove zamisli
- iskušati nove proizvode, procese, usluge, poslovne modele i marketinške strategije te
- stvoriti pretpostavke za patentiranje projektnih rezultata vaučer sheme.
K tome, plava mala, srednja i startup poduzeća poticat će nova kombinacija pružatelja znanja (novi inovacijski agenti i kulturno-kreativne institucije) u smjeru novih inovacija, a ne jednostavne diversifikacije njihovih poslova.
Nadalje, izborom uključivanja u istu akciju i tradicionalnih pomorskih (ribarstvo, obalni i pomorski turizam, brodogradnja) i novih (akvakultura, plava biotehnologija i zelena brodogradnja) podtematskih poslova proizvest će dodatnu uzajamnu kontaminaciju i prilike za suradnju preko raznih sektorskih konteksta za sve pomorske klasterske ključne aktere.

2. Povećana svijest i razumijevanje između osam u projekt uključenih regionalnih ekosustava o komparativnoj prednosti Plavog rasta modelom 4Helix+: svijest i razumijevanje između sudionika osam regionalnih ekosustava (regionalnih ustanova, poduzetničkih potpornih institucija, lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu, tradicionalnih i novih sektorskih ustanova za istraživanje i razvoj te akademske zajednice itd.) o procesu 4Helix+ i o tome da su saznanja iz njega od važnosti za jače i održivije prekogranične veze između osam ekosustava te poboljšanje prekomediteranskog prijenosa znanja.
Naročito zahvaljujući porasloj osviještenosti regionalnih i državnih kreatora politike o Plavom rastu i rezultatima projekta 4Helix+, očekuje se da će inovacijski procesi i otkrića biti uklopljeni u regionalne strategije RIS3 osam uključenih teritorija tako što će istaknuti prednost plavih inovacija.
K tome, s konceptima i procesima 4Helix+, osam involviranih regionalnih pomorskih zajednica, osobito lokalne akcijske grupe u ribarstvu, dobit će priliku za susret i suradnju s novim inovacijskim agentima, ponajprije pomorskim fablabs, što pruža temelj za pomoć regionalnim pomorskim gospodarstvima da uvedu inovacije i osnaže regionalno vlasništvo Strategije Plavog rasta.

3. Porastao kapacitet projektnih partnera 4Helix+ da provedu i prenesu prekograničnu inovacijsku akciju sa svrhom podrške Plavog rasta Mediterana: projektni će partneri poboljšati svoje vještine stvaranja i provedbe poboljšanog prekograničnog inovacijskog procesa (zbog inovativnih web-based rješenja, bootcamps, međunarodnog brokerskog događaja i vaučer – sheme utemeljene na revolucionarnoj kombinaciji pružatelja znanja) da bi se potaknuo novi prekogranični i prekosektorski prijenos znanja u korist njihovih inovativnih pomorskih klastera (od razvijenih do onih u nastajanju).