Cilj održivog razvoja 12 - Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

Objavljeno: 09. 09. 2020. , Ažurirano: 09. 09. 2020.

Zašto je važno postizanje 12. Cilja održivog razvoja?

Prekomjerno iskorištavanje resursa stvorilo je globalni problem koji je dugoročno ekonomski i ekološki neodrživ. Jedan od nasloženijih izazova današnjice je promjena ponašanja i načina na koji proizvodimo i koristimo robu i usluge. Racionalnim korištenjem resursa stvarat ćemo i manje otpada i pružiti veće globalne društvene, ekonomske i ekološke koristi. Iz tih razloga je važno poticati sve u društvu na postizanje 12. Cilja održivog razvoja te na taj način kreirati obrasce održive potrošnje i proizvodnje. Tako je i kolovoz 2020. UN posvetio promociji 12. Cilja održivog razvoja – Odgovorna potrošnja i proizvodnja.

Na koji način to učiniti?

Održiva potrošnja i proizvodnja odnose se na promicanje efikasnosti u korištenju resursa i energetske učinkovitosti, na izgradnju održive infrastrukture i omogućavanje pristupa temeljnim uslugama te na zelena i dostojanstvena radna mjesta i bolju kvalitetu života za sve. Cilj održive potrošnje i proizvodnje je „s manje postizati više i bolje", tj. stvoriti ekonomsko blagostanje uz smanjenu upotrebu resursa i degradaciju prirodnih staništa te povećati kvalitetu života.

To uključuje različite dionike, među ostalima predstavnike poslovne zajednice, potrošače, donositelje odluka, istraživače, znanstvenike, medije i različite razvojne agencije. Cilj 12 također zahtijeva sustavni pristup i suradnju između aktera koji djeluju u lancu opskrbe, od proizvođača do krajnjeg potrošača. To uključuje angažiranje potrošača kroz podizanje svijesti i obrazovanje o održivoj potrošnji i načinu života.

Kako se hrvatski poslovni sektor prilagođava postizanju 12. Cilja održivog razvoja?

Po uzoru na UN, HGK je posvetila mjesec kolovoz prikupljanju primjera dobre prakse u postizanju održive potrošnje i proizvodnje. Više o samim primjerima i praksama poduzeća vezanim uz implementiranje odrednica 12. Cilja održivog razvoja, pročitajte u nastavku:

CEMEX Hrvatska d.d.

CEMEX Hrvatska implementira odrednice COR-a 12 ulažući u energetsku učinkovitost te korištenjem vlastitih izvora vode za potrebe tehnološkog procesa i navodnjavanja zelenih površina. CEMEX Hrvatska ulaže napore u učinkoviti transport za održivost u cijelom lancu vrijednosti te je uspostavljen CEMEX-ov Zeleni ured u kojem se održivo upravlja uredskim radom te se zaposlenici redovito informiraju kako odgovorno postupati s uredskim materijalom.

Više o odgovornim aktivnostima tvrtke CEMEX Hrvatska možete pronaći ovdje.

Ferro-Preis d.o.o.

Tvrtka Ferro-Preis kontinuirano u svom procesu proizvodnje odljevaka od sivog i nodularnog lijeva prema dozvoli za gospodarenje otpadom oporabljuje metalni otpad koji postaje njihov proizvod. Također, u Ferro-Preisu se primjenjuju najbolje raspoložive tehnike te su se zamijenile kupolne peći na koks srednjefrekventnim elektropećima kako bi se smanjio ugljični otisak.

Više o aktivnostima tvrtke Ferro-Preis u postizanju 12. Cilja potražite ovdje.

HŽ Cargo d.o.o.

Tvrtka HŽ Cargo učinkovitim planiranjem korištenja i održavanja vučnih i vučenih vozila povećava radni vijek vozila i smanjuje negativan utjecaj na okoliš, dok odgovornom nabavom, korištenjem i odlaganjem uredskog i ostalog materijala te sakupljanjem i recikliranjem proizvoda, smanjuje štetni utjecaj na okoliš.

Više o odgovornim aktivnostima tvrtke HŽ Cargo možete pronaći ovdje.

INA d.d.

Jedan od podciljeva Cilja 12 se odnosi na održivo gospodarenje otpadom, uključujući ispravno upravljanje kemikalijama, što je prepoznato u INA Grupi. Članica INA Grupe, tvrtka STSI - Integrirani tehnički servisi, implementirala je novu metodu pročišćavanja tla, metodu bioremedijacije koju primjenjuje za uklanjanje onečišćenja naftnog porijekla iz tla sa Ininih lokacija.

Više o procesu bioremedijacije u INA Grupi pronađite ovdje.

TIS Grupa d.o.o

TIS Grupa predstavlja grupaciju od četiri tvrtke kćeri koje nude IT rješenja i usluge koje indirektno ili direktno pomažu pri zaštiti okoliša i samodrživosti digitalizacijom poslovanja. To je prva tvrtka koja se priključila kampanji #BeyondPlastic, u suradnji s Britanskim veleposlanstvom u Zagrebu.

Kako digitalizirati svoje poslovanje uz pomoć TIS grupe i poslovati na održiv način, možete pronaći ovdje.

 

Uloga Hrvatske gospodarske komore

Hrvatska gospodarska komora kroz Sektor za industriju i održivi razvoj aktivno radi na podizanju svijesti i informiranju o važnosti postizanja usklađenosti razvoja društva s ciljevima održivog razvoja. Kroz suradničku platformu HGK_COR AKCELERATOR promičemo partnerstvo između poslovnog sektora, državnih institucija i civilnog sektora u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u Hrvatskoj te usmjeravamo na jačanje razumijevanja važnosti COR-ova kako bi se izgradilo ekonomski prosperitetno, socijalno uključivo i okolišno održivo društvo.