Cilj održivog razvoja 12 - Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje

Objavljeno: 09. 09. 2020. , Ažurirano: 10. 09. 2020.

Tlo je neobnovljivi resurs koji nam omogućava život na Zemlji kakav poznajemo i mora se koristiti održivo, uz očuvanje njegovih funkcija, a nepovoljni učinci na tlo moraju se izbjegavati u najvećoj mogućoj mjeri. Tlo je medij o kojem ovisi biološka raznolikost i općenito održivost ekosustava, a važno je i u ublažavanju klimatskih promjena, jer sadrži najveće globalne zalihe ugljika (dva puta više nego atmosfera i tri puta više nego ukupna vegetacija na Zemlji). Tlo je podložno procesima degradacije i prijetnjama koje u kratkom razdoblju mogu ozbiljno ugroziti i onesposobiti njegove funkcije.

Bioremedijacija

Potencijalno negativan utjecaj industrije na kakvoću tla prepoznat je u INA Grupi, te je članica INA Grupe, tvrtka STSI - Integrirani tehnički servisi, implementirala novu metodu pročišćavanja tla – metodu bioremedijacije koju primjenjujemo za uklanjanje onečišćenja naftnog porijekla iz tla s Ininih lokacija.

Ova metoda temelji se na sposobnosti mikroorganizama da svojim metaboličkim procesima razgrade ugljikovodike, smanjujući njihovu koncentraciju sve do razine kada se tlo smatra pročišćenim te se može ponovno racionalno koristiti u okolišu, što odgovara načelima kružnog gospodarenja otpadom.

Također, bioremedijacijom se ne unose nove kemikalije u okoliš, niti se stvara otpad. Nema potrebe za izgradnjom specijalnih postrojenja te je ekonomski isplativija od drugih metoda obrade onečišćenog tla. Sve ovo uvrštava bioremedijaciju u zelene tehnologije – tehnologiju budućnosti jer odgovara konceptu održivog razvoja. Naši kapaciteti obrade onečišćenog tla postupkom bioremedijacije iznose 11.500 tona godišnje i do sada je uspješno obrađeno oko 12.000 tona tla koje je ponovno korišteno u okolišu. Time smo doprinijeli implementaciji 12. cilja održivog razvoja – odgovorna potrošnja i proizvodnja u Republici Hrvatskoj.