Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine. Opća uredba će se primjenjivati u svim državama članicama EU, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Opća uredba regulira obradu i zaštitu osobnih podataka, među ostalim, i prava koja ispitanik može ostvariti. Vaša su prava na temelju Opće uredbe:

  • Pravo na pristup (Članak 15) – u svakom trenutku ispitanik može kontaktirati s HGK te dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci i ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup njima.
  • Pravo na ispravak (Članak 16) – ako se obrađuju osobni podaci koji su netočni, u bilo kojem trenutku može se zatražiti ispravak, a ako su oni nepotpuni, mogu se dopuniti.
  • Pravo na brisanje (Članak 17) – ispitanik ima pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose ako ih je HGK nezakonito obradio ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. uzimajući u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi ostvarivanja pravnih zahtjeva.
  • Pravo na ograničenje obrade (Članak 18) – može se od HGK zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka (Članak 20) – ispitanik ima pravo dobiti osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem.
  • Pravo na prigovor (Članak 21) – u svakom trenutku može se uložiti prigovor na obradu osobnih podataka, ako se obrada temelji na legitimnim interesima, uključujući izradu profila ili ako podatke obrađujemo za potrebe izravnog marketinga.
  • Pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) (Članak 22) – ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila.
  • Pravo na pritužbu – ako se smatra da je obradom osobnih podataka prekršena Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća ili drugi propisi u vezi sa zaštitom osobnih podataka. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Opća uredba utvrđuje načela zakonitosti, transparentnosti i poštenja obrade osobnih podataka. Radi ostvarenja prava ispitanika čiji se podaci prikupljaju i obrađuju, na ovoj stranici omogućeno je ostvarivanje prava ispitanika preuzimanjem obrazaca, njihovim ispunjavanjem i dostavom u HGK ili županijske komore. 

Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika na pristup

Zahtjev za ostvarivanje prava na brisanje

Zahtjev za ostvarivanje prava na ispravak

Zahtjev za ostvarivanje prava na ograničenje obrade

Zahtjev za ostvarivanje prava na prigovor

Za sva pitanja u vezi s primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: zastitapodataka@hgk.hr ili na broj telefona: 01/4561 555.

 

Propisi koji reguliraju rad Hrvatske gospodarske komore:

Izvor: Pixabay