Objavljeno: 14. 06. 2019. , Ažurirano: 08. 11. 2021.

Događanja vezana uz projekt:

Hackathon za pametna rješenja u naprednoj proizvodnji i zaštiti okoliša

Online radionica Industrial Innovation Workshop projekta CHAIN REACTIONS

Drugi sastanak partnera na projektu Chain Reactions

Početni sastanak partnera na projektu Chain Reactions

U mađarskom Szombathelyju 21. svibnja održan je početni sastanak (kick off meeting) partnera na projektu Chain Reactions iz programa INTERREG Central Europe.

Predstavnici Županijske komore Zadar predstavili su ulogu i djelovanje Hrvatske gospodarske komore u Hrvatskoj, osobito njeno pomaganje članicama prilikom razvoja i komercijalizacije inovativnih rješenja. Osnovni cilj ovog projekta upravo je razvoj novih inovativnih tehnoloških rješenja na području IT tehnologija, zaštite okoliša i zbrinjavanja otpada, biotehnologije te visoke tehnologije u medicini suradnjom projektnih partnera. Uz Županijsku komoru Zadar iz Hrvatske, partneri iz Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske, Slovenije, Njemačke i Italije tehnološki su parkovi, agencije i tvrtke s dugom praksom razvoja visokih tehnologija.

Projekt će trajati tri godine, a vrijednost mu je 2,1 milijun eura, od čega se na HGK odnose 122.000 eura.

projekt change reaction, Mađarska za rotator.jpgSudionici projekta Chain Reaction na sastanku u Mađarskoj; Izvor: HGK

 

Sažetak
Naziv projekta: Driving smart industrial growth through value chain innovation
Kraći naziv: Chain Reactions

O projektu
Chain Reactions usredotočen je na probleme mnogih srednjoeuropskih regija, a to je povećanje kapaciteta unutar industrijskog poslovanja kako bi se upila nova znanja i pretvorila u konkurentske prednosti i poslovne vrijednosti. Postoji snažna potreba da se pomogne malim i srednjim poduzećima u prevladavanju manjka kapaciteta za inovacije i integraciju u transnacionalne lance vrijednosti. Projekt nastoji osnažiti regionalne ekosustave znanjem i alatima koji pomažu poduzećima u prevladavanju tih prepreka i stvaranju održivog rasta putem inovacija u lancu vrijednosti. Chain Reactions stoga se usredotočuje na moderne pristupe lancima vrijednosti i njihovim složenim zbivanjima umjesto pristupa linearnog prijenosa tehnologije. Okvir inovacije lanca vrijednosti temelji se na „Porterovih pet sila“ (novi konkurenti, supstituti, kupci, dobavljači i postojeća konkurencija) i transverzalnim pokretačima inovacija (ključne tehnologije, učinkovitost resursa, digitalna transformacija i inovacije usluga). Fokus projekta je na sljedećim sektorima: napredna proizvodnja, ICT i elektronika, energetika i zaštita okoliša, zdravstvo i bioekonomija.

Vodeći partner
1) Pannon Business Network Association, Mađarska
Ukupni proračun projekta: 2.090.597,00 €
Sufinanciranje iz fondova ERDF-a: 1.736.183,85 €
Program: INTERREG Central Europe 
Prioritetna os programa: 1. Suradnja na inovacijama radi razvoja konkurentnosti srednje Europe
Specifični cilj programa: 1.1 Poboljšati održive veze među sudionicima inovacijskih sustava za jačanje regionalnih inovacijskih kapaciteta u srednjoj Europi
Trajanje: 36 mjeseci (od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2022.)

Ostali partneri:
1) Styrian Technology Park Business Support Centre-Accelator & Regional Center for Technology Development, Slovenija
2) Padova Chamber of Commerce Industry Crafts and Agriculture, Italija
3) Croatian Chamber of Economy
4) Regional Development Agency of the Pilsen Region, Češka
5) bwcon, Njemačka
6) Wroclaw Technology Park, Poljska
7) Kosice IT Valley, Slovačka
8) BioEconomy Cluster, Slovačka
9) R-Tech GmbH, Njemačka
10) Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development Ltd., Poljska.

Glavni cilj projekta
Novi proizvodi i usluge te novi industrijski sektori nisu uvijek rezultat velikih, radikalnih inovacija (tzv. inovacija proboja – eng. breakthrough innovation); oni mogu biti rezultat inovacije lanca vrijednosti, npr. transformacije „tradicionalnih“ lanaca vrijednosti u nove – industrije u nastajanju – prekograničnom i međusektorskom suradnjom. Analiza tih lanaca vrijednosti u nastajanju pokazuje da izvan njihovih specifičnosti postoje neki zajednički ključni pokretači: ključne napredne tehnologije, učinkovitost resursa, digitalna transformacija i inovacija usluga. Za mnoge tvrtke, trajno integriranje složenosti procesa inovativnosti lanaca vrijednosti predstavlja izazov koji ometa održivi rast. Cilj je projekta osnaživanje regionalnih ekosustava znanjem i alatima koji pomažu tvrtkama da prevladaju te prepreke i generiraju održivi rast inovacijom lanca vrijednosti. Na taj način projekt pridonosi cilju programa "Suradnja izvan granica u srednjoj Europi kako bi naši gradovi i regije postali bolja mjesta za život i rad". Konkretnije, to je "provedba pametnih rješenja koja će odgovoriti na regionalne izazove u području inovacija [...] i izgraditi regionalne kapacitete nakon integriranog pristupa bottom-up koji uključuje i koordinira relevantne aktere svih razina upravljanja".

Specifični ciljevi projekta:
• povećati inovativni potencijal u regijama uspostavljanjem inovacijskih i rastućih triple helix saveza te razvijanjem njihovih kapaciteta za iniciranje i podršku inovacijama industrijskog lanca vrijednosti
• razviti i implementirati inovativne modele i instrumente koji omogućuju poticanje inovacije lanca vrijednosti unutar ključnih industrijskih sektora u ciljanim regijama i srednjoj Europi
• poticati transnacionalnu implementaciju RIS3 i nastanak novih transnacionalnih lanaca vrijednosti koji podupiru industrijski rast stvaranjem transnacionalnih otvorenih prostora za suradnju.

Očekivani rezultati projekta:
- implementiranjem triple helix partnerstava utemeljenih na inovacijama i rastu u svakoj od ciljanih regija (7) znatno će se poboljšati kapacitet regionalnih inovacijskih sustava za poticanje industrijskog rasta inovacijom lanca vrijednosti
- njihovim osposobljavanjem obukom steći će se kapacitet pružanja prvoklasne podrške tvrtkama i ostalim akterima inovacija (npr. istraživanja, visoko obrazovanje), uglavnom malim i srednjim poduzećima, kako bi se stvorili inovacijski procesi orijentirani na rast
- razviti i implementirati zajedničke modele (npr. indekse razvijenosti) i instrumente koji omogućuju duboko razumijevanje dinamike lanca industrijske vrijednosti i temeljitu procjenu mogućnosti inovacija
- benchmarking pozicije ključnih industrijskih sektora u ciljanim regijama: napredni proizvodni sustavi, ICT i elektronika, energetika i zaštita okoliša ...
- stvaranje transnacionalnih otvorenih prostora za suradnju (npr. temeljenih na lancu vrijednosti), tj. stvaranje transnacionalnih nadopunjavanja među regijama i njihovim pametnim specijalizacijskim tehnologijama i sektorima
- osigurati održivost rezultata projekta nakon njegova završetka.