Javne ovlasti


Javne ovlasti

ŽK Split provodi slijedeće, zakonom i aktima HGK, dodijeljene ovlasti:

 • izdavanje ATA karneta,  ŽK Split izdaje ATA karnete koji se koriste za pojednostavljenje privremenog uvoza i izvoza roba.
  Kontakt osobe: Suzana Čizmić, tel. 021/321-106 i 021/321-126, Srećko Remetin, tel. 021/321-149, Frankica Rajič, tel. 021/321-168 i Nataša Bušić, tel. 021/321-118
 • izdavanje potvrda koje prate robu prilikom izvoza i uvoza,
  Kontakt osoba: Suzana Čizmić, tel. 021/321-106 i 021/321-126, Srećko Remetin, tel. 021/321-149 i Nataša Bušić, tel. 021/321-118
 • raspodjela dozvola za obavljanje međunarodnog cestovnog teretnog prometa, ŽK Split izdaje dopusnice za međunarodni cestovni teretni promet, te potvrde o kapitalu potrebne za dobivanje licencije za međunarodni prijevoz.
  Kontakt osoba: Rade Maršić, tel. 021/321-115 i  Frankica Rajič, tel. 021/321-168
 • usklađivanje voznih redova linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu,
  Kontakt osoba: Rade Maršić, tel. 021/321-115
 • unos podataka u "Očevidnik nekretnina i pokretnina" koje se prodaju u ovršnom postupku,
  Kontakt osoba: Ines Budrović, tel. 021/321-166
 • izdavanje ovjerenih izvadaka iz Registra posrednika u prometu nekretnina i Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina koje vodi HGK,
  Kontakt osoba: Ines Budrović, tel. 021/321-166