Raspodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta

Hrvatska gospodarska komora (HGK) prema odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) raspodjeljuje dozvole za međunarodni prijevoz tereta.

Pristup na tržište međunarodnog cestovnog prijevoza tereta za domaćeg prijevoznika još je reguliran sljedećim propisima:

  • Pravilnikom o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta (NN 122/13);( www.nn.hr )
  • Bilateralnim ugovorima o međunarodnom cestovnom prometu koji su na snazi;

Dozvole za međunarodni prijevoz tereta domaćim prijevoznicima izdaje još i Ministarstvo pomorstva, prometa i infrasturkture (MPPI – www.mppi.hr) te Hrvatska obrtnička komora (HOK – www.hok.hr ).

Postupak i način raspodjele stranih dozvola propisani su Pravilnikom o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta. Prema članku 4. Pravilnika o raspodjeli dozvola za međunarodni prijevoz tereta, rasopodjelu kritičnih i CEMT-dozvola domaćim prijevoznicima obavlja Ministarstvo pomorstva, prometa i infrasturkture. Raspodjelu nekritičnih dozvola domaćim prijevoznicima obavlja Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Hrvatska obrtnička komora (HOK), putem svojih županijskih ispostava.

Licenciju Zajednice za obavljanje prijevoza tereta u međunarodnom cestovnom prometu izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa NN 25/14). U Republici Hrvatskoj ima 3109 međunarodno licenciranih prijevoznika sa 13505 međunarodno licenciranih vozila (Izvor: MPPI – Ispis licenciranih prijevoznika, vozila i izdanih CEMT dozvola po županijama na dan 29.9.2015.).

Međunarodni javni cestovni prijevoz tereta obavlja se na temelju dozvola za međunarodni prijevoz tereta, ukoliko međunarodnim ugovorom nije određeno da se prijevoz obavlja bez dozvola. HGK u 2016. godini raspodjeljuje 26 vrsta stranih dozvola.

Broj dozvola se dogovara i razmjenjuje prema načelu uzajamnosti s nadležnim tjelima drugih država. U 2015. godini HGK je zaprimila od MPPI 20165 kom. dozvola od kojih su komore prijevoznicima izdale 12673 kom. (Izvor podataka: Biznet aplikacija Transportne dozvole).

HGK obavlja raspodjelu dozvola preko mreže 19 Županijskih komora, Komore Zagreb (nadležna komora za područje grada Zagreba i Zagrabačke županije) te Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije. Ovakva teritorijalna raspostranjenost izdavanja dozvola omogućava prijevoznicima brzo i lako preuzimanje stranih dozvola prema sjedištu registracije pravne osobe. (www.hgk.hr – Županijske komore) 

PRATEĆI DOKUMENTI:


 

Contacts

  • Sektor za promet i veze Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: promet@hgk.hr Tel: +385 1 460 6726 Fax: +385 1 460 6731 Direktor: Dario Soldo
  • Sektor za promet i veze Tel: +385 (0)1 4606 726 Email: promet@hgk.hr
  • Suzana Prevarić Staff Associate Tel: +385 (0)1 4606 752 Email: sprevaric@hgk.hr