Raspodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta

Raspodjela dozvola za međunarodni prijevoz tereta

2019.

  1. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Italije, a ne vrijede na teritoriju Republike Austrije za 2019. godinu
  2. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje vrijede na teritoriju Republike Austrije, a ne vrijede na teritoriju Republike Italije za 2019. godinu
  3. RJEŠENJE o raspodjeli CEMT godišnjih dozvola koje ne vrijede na teritoriju Republike Italije i teritoriju Republike Austrije za 2019. godinu

 Prema odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) raspodjelu dozvola domaćim prijevoznicima obavljaju Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora (HOK – www.hok.hr ) (u daljnjem tekstu: komore) putem svojih županijskih ispostava.

 Pristup na tržište međunarodnog cestovnog prijevoza tereta za domaćeg prijevoznika još je reguliran sljedećim propisima:

  • Pravilnikom o dozvolama u prijevozu tereta (NN 57/2018 ( www.nn.hr )
  • Bilateralnim ugovorima o međunarodnom cestovnom prometu koji su na snazi;(Popis bilateralnih ugovora)

Stupanjem na snagu Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta NN 57/18 od 27. lipnja 2018., HGK je preuzela javnu ovlast raspodjele svih vrsta pojedinačnih dozvola (i dosadašnjih kritičnih) i CEMT dozvola.

 Postupak i način raspodjele stranih dozvola propisani su Pravilnikom o dozvolama u prijevozu tereta. Raspodjela dozvola obavlja se na temelju pisanog zahtjeva prijevoznika. Zahtjev za dobivanje stranih dozvola za sljedeću godinu prijevoznik podnosi komorama od 1. do 15. listopada tekuće godine.

 Odobrenje za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. U Republici Hrvatskoj ima 3466 međunarodno licenciranih prijevoznika sa 15630 međunarodno licenciranih vozila. Od ukupnog broja vozila 4097 su tzv. “crna vozila“ (26,21%), Euro 1 – 16 (0,1%), Euro 2 – 1000 (6,4%), Euro 3 – 2630 (16,83%), Euro 4 – 663 (4,24%), Euro 5 – 4574 (29,26%), Euro 6 – 2648 (16,94%).

(Izvor: MMPI – Ispis licenciranih prijevoznika, vozila i izdanih CEMT dozvola po županijama na dan 15.11.2017.)

 Međunarodni javni prijevoz tereta obavlja se na temelju dozvole za međunarodni prijevoz tereta, ukoliko međunarodnim ugovorom nije određeno da se prijevoz obavlja bez dozvole. HGK raspodjeljuje 33 vrsta stranih dozvola. ( Popis vrsta dozvola )

 Broj dozvola se dogovara i razmjenjuje prema načelu uzajamnosti s nadležnim tjelima drugih država. U 2017. godini HGK je zaprimila od MMPI 20250 kom. Dozvola od kojih su Županijske komore prijevoznicima izdale 10908 kom. (Izvor podataka: Biznet aplikacija Transportne dozvole).

 HGK obavlja raspodjelu dozvola preko mreže 19 Županijskih komora, Komore Zagreb (nadležna komora za područje grada Zagreba i Zagrabačke županije) te Obrtničke komore Krapina. Ovakva teritorijalna raspostranjenost izdavanja dozvola omogućava prijevoznicima brzo i lako preuzmanje stranih dozvole prema sjedištu registracije pravne osobe. ( www.hgk.hr – Županijske komore ) 


PRATEĆI DOKUMENTI:


 

Contacts

  • Sektor za promet i veze Adresa: Draškovićeva 45 10000 Zagreb Email: promet@hgk.hr Tel: +385 1 460 6726 Fax: +385 1 460 6731 Direktor: Dario Soldo
  • Sektor za promet i veze Tel: +385 (0)1 4606 726 Email: promet@hgk.hr
  • Suzana Prevarić Higher Staff Associate Tel: +385 (0)1 4606 752 Email: sprevaric@hgk.hr