Objavljeno: 31. 05. 2021. , Ažurirano: 29. 10. 2021.

Projekt RCK ELPROS se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014/2020 / Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja.

Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu obrazovanja u sektoru elektrotehnike i računalstva kroz razvoj/modernizaciju strukovnih kurikuluma, novih obrazovnih programa osposobljavanja i usavršavanja, jačanjem kompetencija odgojno-obrazovnih radnika vezanih za provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja i formalnih/neformalnih programa za obrazovanje odraslih u skladu s potrebama tržišta rada, što će posljedično utjecati na veću zapošljivost u sektoru elektrotehnike i računarstva.

Ciljne skupine projekta su nastavnici i drugi dionici u sektoru obrazovanja, učenici srednjih škola, odrasli polaznici programa osposobljavanja te zaposlenici poduzetnika iz sektora elektrotehnike i računalstva.

Nositelj projekta: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Partneri na projektu:

 • Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Osijek,
 • Osječko-baranjska županija,
 • Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice,
 • Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci,
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek,
 • MONO d.o.o. Osijek,
 • ATO INŽENJERING d.o.o. Osijek

Vrijednost projekta: 43.102.561,87 kuna (EU sufinanciranje 100%)

Trajanje projekta: od 6. ožujka 2020. do 6. prosinca 2023. godine (45 mjeseci)

Projektne aktivnosti:

 • uspostavljanje suradnje sa srednjim strukovnim školama u regiji (5 slavonskih županija), s drugim RCK  iz sektora elektrotehnike i računalstva te s međunarodnim centrnima u području strukovnog obrazovanja;
 • izrada novog strukovnog kurikuluma, modernizacija postojećih strukovnih kurikuluma te razvijanje programa osposobljavanja;
 • izrada priručnika i nastavnih materijala;
 • priprema učenika za sudjelovanje na natjecanjima međunarodne razine;
 • održavanje 3 otvorena dana RCK ELPROS, 3 Robo dana, 4 specijaliziranja sajma – 2 sajma Dan karijera u tehničkim zanimanjima i 2 sajma namijenja povezivanju poduzetnika iz sektora elektrotehnike i računalstva s polaznicima RCK i drugih strukovnih škola iz ovoga sektora s područja OBŽ i VSŽ;
 • održavanje konferencija i tribina;
 • edukacija za stjecanje znanja o poučavanju učenika za mentore u gospodarstvu;
 • identificiranje potreba poduzetnika za strukama koje se trenutno ne obrazuju u ELPROS; prikupljanje mišljenja poduzetnika o kvaliteti postojećih obrazovnih programa te prijedloga za njihovu modernizaciju i pobošljanje; istraživanje potreba poduzetnika o znanjima i kompetencijama koje očekuju od budućih zaposlenika;
 • izrada preporuka za poboljšanje postojećih kurikuluma, prijedloga programa usavršavanja i osposobljavanja, u cilju povećanja kvalitete obrazovanja i prilagodbe obrazovanja potrebama tržišta rada, odnosno uspostavljanja kvalitetnijeg i specijaliziranog obrazovanja novih stručnih kadrova koji će biti spremni za tržište rada;
 • promocija rada RCK i strukovnih zanimanja u osnovnim školama.

Pozadina projekta

Iako u istočnoj RH postoji problem nezaposlenosti, potplaćenosti te nesigurnosti, bilježi se značajan razvoj IT industrije koja nudi nove mogućnosti za razvoj karijere, kao i odlične uvjete samozapošljavanja, stimulirajuće djelujući na gospodarstvo. IT, kao i elektroindustrija izvori su velikih promjena u poslovnoj praksi drugih industrijskih djelatnosti.

Tvrtke iz tog sektora imaju problem nedostatka stručnog kadra te traže prilagodbu kurikuluma u srednjim i visokim školama radi stjecanja znanja i kompetencija koje očekuju od budućih zaposlenika. Potrebe u gospodarstvu uvjetovane su promjenama potražnje na tržištu i zahtijevaju kontinuirano osiguranje znanja, vještina i kompetencija svojih zaposlenika kako bi mogli odgovoriti zahtjevima tržišta. Zbog toga obrazovni sektor treba pratiti potrebe poduzetnika za novim znanjima i vještinama koje očekuju od svojih budućih zaposlenika i sukladno potrebama tržišta rada prilagođavati, inovirati i modernizirati svoje obrazovne programe.


Očekivani rezultati projekta:

 • unaprijeđenje znanja, vještina i kompetencija obrazovnih radnika koji prate suvremene metode poučavanja i novitete u struci radi provođenja učenja temeljenog na radu;
 • kvalitetnije i specijalizirano obrazovanje stručnih kadrova potrebnih gospodarstvu;
 • umanjivanje nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada;
 • povećanje zapošljivosti i mobilnosti;
 • povećanje konkurentnosti gospodarstva.

Poboljšanjima u programskim i kadrovskim uvjetima, odnosno stvorenim preduvjetima da RCK različitim kategorijama korisnika pruži izbor različitih programa, moderniziranim i inovativnijim kurikulima, programima usavršavanja i osposobljavanja, korištenjem moderne opreme te boljim povezivanjem obrazovnih institucija s poduzetnicima, omogućit će se prijenos specijaliziranih znanja koja će u budućnosti dovesti do veće konkurentnosti na tržištu rada i povećanju zapošljivosti.

Prezentacija o projektu i aktivnostima ŽKOsijek nalazi se u pratećim dokumentima

 

ODRŽAN SASTANAK S PODUZETNICIMA IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNALSTVA

U Županijskoj komori Osijek, 30. lipnja 2021. je održan sastanak s poduzetnicima iz područja elektrotehnike i računalstva u okviru projekta RCK ELPROS. Cilj sastanka bio je upoznati poduzetnike s mogućnostima njihova uključenja u projekt i što se očekuje od njih na unaprjeđenju obrazovanja u području elektrotehničke i računalstva te koje benefite mogu ostvariti.

Sastanak RCK ELPROS.jpg

POČETNA KONFERENCIJA PROJEKTA RCK ELPROS

Početna konferencija projekta RCK ELPROS održana je 15. listopada 2021. godine u SportHouse Osijek. O ciljevima projekta gocvorio je Antun Kovačić, ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek, a o aktivnostima Županijske komore Osijek u projektu govorila je Snježana Babić, voditeljica projektnog tima ŽK Osijek. O razlozima uključenja u projekt govorili su predstavnici tvrtki Mono Software i ATO inženjering, koji su partneri u projektu, te predstavnici tvrtki Orqa i Base 58. Više o konferenciji

Početna konferencija RCK_ELPROS.jpg