U okviru akcije „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku 2022.“ i ove godine provesti će se ocjenjivanje hotela te najboljima dodijeliti nagrade i priznanja.

Hoteli se ocjenjuju u 9 različitih kategorija:

 • Uvjeti: otvoren 365 dana u godini, lokacija hotela u gradu
 • Kriteriji:
  • (puna) iskorištenost kapaciteta (30%)
  • (puni) REVPAR (30%)
  • Online ocjena kvalitete smještaja i ocjena usluge (40%)
 • Uvjeti: kongresna dvorana minimalnog kapaciteta 200 osoba u kino postavi
 • Kriteriji:
  • Ukupan kongresni prihod (uključivo i smještaj i hranu i piće)  (30%)
  • Prosječan prihod po stolici (30%)
  • Godišnja iskorištenost kapaciteta (20%)
  • Kvalitativni pokazatelji (20%)
   • Ukupni broj dolazaka i broj noćenja od kongresa, navesti tri najveća kongresa, istaknuti partnera te posebna dostignuća vezana za kongresni turizam (aktivno uključenje destinacije, USP hotela koji utječu na uspješnost u kongresnom turizmu, WOW efekt i sl.)
 • Uvjeti: hotel kategoriziran s 5*
 • Kriteriji:
  • (puni) TREVPAR (30%)
  • Prosječna cijena sobe ADR (30%)
  • Online ocjena ukupno + ocjena usluge (30%)
  • Kvalitativni pokazatelji (10%)
   • Posebni doprinosi razvoju destinacije, razvoju proizvoda, posebnosti usluge, WOW efekt, i sl.
 • Uvjeti: hotel kategoriziran s 4*
 • Kriteriji:
  • Godišnja iskorištenost kapaciteta (15%)
  • (puni) TREVPAR (20%)
  • Doprinos pokrića profitnih odjeljenja (15%)
  • Online ocjena ukupno + ocjena usluge (40%)
  • Kvalitativni pokazatelji (10%)
   • USP usluge / proizvoda, posebni doprinosi razvoju destinacije
 • Uvjeti: hotel kategoriziran s 3*
 • Kriteriji:
  • Iskorištenost kapaciteta po otvorenim danima (20%)
  • Doprinos pokrića profitnih odjeljenja (20%)
  • Online ocjena ukupno + ocjena usluge + ocjena value for money (60%)
 • Uvjeti: min 50% smještajnih jedinica 2+1, stalni program za djecu, različiti sadržaji za djecu (npr. dječja igrališta, bazeni, unutarnji prostori za igru / zabavu, sadržaji i ponuda restorana prilagođena djeci i sl.)
 • Kriteriji:
  • (radni) TREVPAR na otvorene dane (20%)
  • Doprinos pokrića profitnih odjeljenja (20%)
  • Online ocjena ukupno dodijeljena od strane obitelji (20%)
  • Kvalitativni pokazatelji (40%)
   • Detaljno opisani programi i svi raspoloživi sadržaji za djecu i obitelj
 • Uvjeti: najmanje tri različita wellness sadržaja (npr. bazen, saune, sobe za tretmane...)
 • Kriteriji:
  • (puni) TREVPAR (20%)
  • Doprinos wellnessa (prihod od zakupa ili prihod od djelatnosti wellnessa) (20%)
  • Online ocjena ukupno (20%)
  • Kvalitativni pokazatelji (40%)
   • Detaljno opisani wellness sadržaji i programi
 • Uvjeti: hotel mora biti član Grupacije jedinstvenih luksuznih hotela pri HGK
 • Kriteriji:
  • Prosječna cijena sobe ADR (30%)
  • (puni) TREVPAR (20%)
  • Online ocjena ukupno + ocjena usluge (50%)
 • Uvjeti: hotel može imati do 50 soba, vođen je od strane obitelji (family run)
 • Kriteriji:
  • (puni) TREVPAR (30)
  • Broj otvorenih dana u godini (20%)
  • Online ukupa ocjena (40%)
  • Kvalitativni pokazatelji (10%)
   • USP usluge / proizvoda, gastro ponuda, WOW efekt, …

Nositelj ocjenjivanja hotela je Udruženje hotelijera pri HGK čije je Vijeće usuglasilo metodologiju ocjenjivanja.

METODOLOGIJA

Postupak ocjenjivanja provest će se u dvije tj. tri faze. Prikupljanje i obradu financijskih pokazatelja, odnosno prvu fazu ocjenjivanja provodi Fakultet za menadžement u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kroz Benchmarking hrvatskog hotelijerstva. U drugoj fazi uzimat će se TrustYou ocjene online reputacije prijavljenih hotela, a u trećoj fazi će za kategorije nagrada u kojima se ocjenjuju i kvalitativni pokazatelji stručno povjerenstvo ocijeniti hotele na osnovu dostavljenih prezentacija. Konačni redoslijed najboljih dobiti će se zbrojem ocjena po svim fazama.

Detaljni pregled kategorija nagrada i kriterija za ocjenjivanje kao i opći uvjeti mogu se naći u pratećim dokumentima.

PRIJAVA I DOSTAVA POTREBNIH PODATAKA

Za prijavu hotela u natjecanje potrebno je najkasnije do 22. lipnja 2022. godine ispuniti online obrazac prijave u nastavku.

Rok za ispunjenje tablice s potrebnim financijskim podacima je 22. lipnja 2022. godine. Tablice će prijavljenim hotelima dostaviti Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije. Hoteli koji sudjeluju u projektu Benchmarking hrvatskog hotelijerstva ne moraju dostavljati financijske podatke. Za ocjenu kvalitativnih pokazatelja (kategorije 2, 3, 4, 6, 7, 9) potrebno je dostaviti prezentaciju hotela s posebnim naglaskom na kriterije navedene pod Kvalitativnim pokazateljima najkasnije do 22. lipnja 2022. godine na adresu hoteli@hgk.hr.

Svi prijavljeni bi uz prijavu na adresu hoteli@hgk.hr trebali dostaviti jednu promotivnu fotografiju, kratki video te jednu rečenicu koja će se koristiti za prezentaciju hotela u slučaju nominacije.

trustyou-logo.png