Na temelju Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14) Hrvatska gospodarska komora dobila je javnu ovlast provođenja stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.
Provođenje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina propisano je člancima 29. i 30. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, te Pravilnikom  o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 99/13, 115/13) koji propisuje program stručnog ispita i Pravilnikom o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN 56/08, 77/10, 26/17) koji regulira provođenje stručnog ispita.

Kako je u Narodnim novinama broj 99 od 31. srpnja 2013. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina, a u Narodnim novinama broj 115. od 13.9.2013. Ispravak navedenog Pravilnika , od listopada 2013. godine kandidati koji pristupe polaganju stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina ispitivat će se po programu stručnog ispita koji je propisao novi Pravilnik. Ovim Pravilnikom propisano je da pravne izvore za polaganje stručnoga ispita čine i sve izmjene i dopune propisa iz svih ispitnih predmeta iz Programa stručnog ispita iz Pravilnika, kao i svi novi propisi iz područja iz kojih se polaže stručni ispit doneseni nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika
Da bi kandidat pristupio stručnom ispitu ne treba polaziti pripremni seminar već se može samostalno pripremiti za polaganje ispita.
Kako bi se kandidatima olakšalo polaganje stručnog ispita Hrvatska gospodarska komora izdala je Priručnik za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Uvjeti za pristupanje stručnom ispitu:
- SSS – najmanje završena srednja škola (dokaz o završenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi)
- prijava za polaganje stručnog ispita za agenta posredovanja u prometu nekretnina
- dokaz o uplati troškova polaganja stručnog ispita (dostavljena kopija uplatnice za ispit u iznosu od 1.100,00 kuna, odnosno 220,00 kuna po popravnom ispitu

Troškovi polaganja stručnog ispita
Troškovi polaganja stručnog ispita snosi kandidat i to:
- Za polaganje stručnog ispita kandidat je dužan uplatiti iznos od 1.100,00  kuna
- Kandidat koji pristupa popravnom ispitu plaća iznos od 220,00 kuna po predmetu
Po položenom stručnom ispitu Hrvatska gospodarska komora će kandidatu izdati Potvrdu o položenom stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

 

Prijave za ispit vrše se isključivo putem Digitalne komore na sljedećoj poveznici.

Toj poveznici možete pristupiti samo ako ste registrirani korisnik Digitalne komore.

Uputu za registraciju možete pronaći na OVOJ POVEZNICI, a upute za podnošenje prijave za ispit na OVOJ POVEZNICI.

 

 

Izvor: Pixabay