Hrvatska gospodarska komora partner je u provedbi dvaju strateških projekata čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta. Za provedbu Strateškog projekta za podršku inicijativa klastera konkurentnosti (KK projekt) te Strateškog projekta za podršku inovacijske mreže za industriju i tematskih inovacijskih platformi (INI projekt), zadužen je Sektor za industrijski razvoj i inovacijski sustav (SIRAZIS). Oba projekta sufinancirana su iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Financiranje i nadzor

Provedba obaju projekata sufinancirana je iz Europskog fonda za regionalni razvoj s 85 posto potrebnih financijskih sredstava, dok preostalih 15 posto podmiruju projektni partneri u omjerima u skladu s njihovim projektnim aktivnostima.

Projekti su ugovoreni na četiri godine, od 2016. do 2020. godine, a proračun iznosi 6,2 milijuna eura. Nadzor nad korištenjem financijskih sredstava provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje kao Posredničko tijelo 2. razine.

Ciljevi i aktivnosti

U Sektoru su trenutno zaposlena 32 djelatnika koja provedbom Strateških projekata rade na potpori industrijskom razvoju Republike Hrvatske, potpori uspostavi i operativnom funkcioniranju učinkovitoga nacionalnog inovacijskoga sustava te, općenito, jačanju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Djelatnici, također, rade na jačanju pozicije Republike Hrvatske u globalnim lancima vrijednosti, pružaju potporu internacionalizaciji hrvatskoga gospodarstva, njegovoj promociji i brandiranju te aktivno djeluju na povećanju znanja i vještina poslovnog sektora,  potrebnih za ostvarivanje ciljeva industrijskog razvoja.

Nacionalne strategije

U sklopu provedbe dvaju Strateških projekata provode se i tri nacionalne strategije: