Objavljeno: 19. 05. 2021. , Ažurirano: 24. 05. 2021.


Odjel za promet zastupa i promiče interese članica Hrvatske gospodarske komore koje obavljaju djelatnosti u području prijevoza, skladištenja i telekomunikacija te im pruža obavijesti, savjete i drugu stručnu pomoć iz svog djelokruga. Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti područje prijevoza i skladištenja  uključuje obavljanje redovnog ili izvanrednog putničkog i robnog prijevoza željeznicom, cestom, vodom, zrakom i cjevovodima, prateće djelatnosti na terminalima ili parkiralištima, prekrcaj tereta, skladištenje, ostale prateće djelatnosti u prijevozu, poštanske i kurirske usluge te iznajmljivanje prijevoznih sredstava i opreme s vozačem ili rukovateljem.

Odjel za promet koordinira rad 11 strukovnih udruženja i zajednica: Udruženja cestovnog putničkog prometa, cestovnog teretnog prometa, zračnog prometa, međunarodnih otpremnika, telekomunikacija, davatelja poštanskih usluga, autoškola, luka, davatelja taksi usluga, Zajednice za intermodalni transport i logistiku i Zajednice za promet na unutarnjim vodama.

Pregled aktivnosti Odjela za promet Hrvatske gospodarske komore 2016. – 2021. (.PDF, 5,5 MB) možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.