Objavljeno: 30. 09. 2020. , Ažurirano: 30. 09. 2020.

Hrvatska gospodarska komora na temelju članka 82. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ br. 41/2018) i članka 8. Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta („Narodne novine“ 57/2018), donosi „Poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2021. godinu“.

Prijevoznici koji imaju licenciju Zajednice za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta, dužni su dostaviti uredno popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2021. godinu od 01.10. do 15.10.2020. godine.

Zahtjev se podnosi u Županijsku komoru prema sjedištu registracije poslovnog subjekta. Uz zahtjev je potrebno priložiti i uredno popunjen obrazac „Popis zaposlenih vozača 2021“.

Obrazac Zahtjeva za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2021. godinu i obrazac Popis zaposlenih vozača 2021 dostupni su na internetskoj stranici Sektora za promet i veze.