Objavljeno: 16. 07. 2020. , Ažurirano: 21. 07. 2020.


Zakonodavac je propisao obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom:

Praćenje kvote i evidenciju o poslodavcima koji su obveznici kvotnog sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom vodi Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Tko su obveznici kvotnog zapošljavanja?

Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih i zaštitnih radionica, poslodavaca u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad.

Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom, i to u visini od tri posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota, neovisno o djelatnosti koju poslodavac obavlja.

Kako se može ispuniti obveza kvotnog zapošljavanja, što je zamjensko ispunjenje kvote, koje su nagrade za zapošljavanje izvan kvote i koliko i kakvi su poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom, doznajte u BROŠURI (.PDF, 278 KB) koju možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Izvor: Pixabay