U javnom prometu ograničen broj putnika, zabrana napuštanja županije do 8. siječnja

Objavljeno: 15. 03. 2020. , Ažurirano: 23. 12. 2020.

Broj putnika u javnim prometalima ograničen na 40% kapaciteta

Stožer civilne zaštite RH donio je 22. prosinca Odluku o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19, kojom se pružatelje usluga u javnom prijevozu putnika obvezuje da u prijevoznim sredstvima ne smiju popuniti više od 40% raspoloživih mjesta te da na prijevoznom sredstvu moraju istaknuti najveći dopušteni broj putnika. Također se obvezuje sve vozače i prometno osoblje u javnim prometalima te putnike da tijekom vožne na ispravan način nose medicinske maske ili maske za lice. Putniku bez maske javni prijevoznik ne smije ne smije dopsutiti ulazak u prometalo, odnosno vozač ne smije započeti voznju ako se u vozilu nalaze putnici bez maske.

Odluka stupa na snagu 23. prosinca i na snazi je do 10. siječnja 2021. godine. Cjelovit tekst Odluke možete pronaći u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Nove mjere ograničavanja putovanja od 23. prosinca do 8. siječnja

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 18. prosinca Odluku o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj kojom je zabranjeno napuštanje županije u kojoj osoba ima prebivalište ili boravište. Odluka stupa na snagu 23. prosinca 2020., a njeno trajanje se određuje do 8. siječnja 2021. godine.

Zabrana se ne odnosi na:

 • osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu;
 • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe;
 • izvješćivanje javnosti;
 • pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb;
 • putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće;
 • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19;
 • diplomatsko osoblje. 

Prilikom ulaska na područje pojedine županije ili izlaska iz njega:

 • obvezno je pridržavati se stroge mjere fizičkog distanciranja;
 • zabranjeno je zadržavati se nepotrebno na javnim prostorima;
 • obvezno je posjedovati iskaznicu, drugu identifikacijsku ispravu ili dokument kojim se može dokazati pripadnost jednoj od kategorija osoba na koje se zabrana ne odnosi ili valjanu propusnicu izdanu kroz sustav e-Propusnica. 

Propusnice kroz sustav e-Propusnica izdaju županijski stožeri prema mjestu prebivališta fizičke osobe ili njenog stalnog boravišta.

Iznimno, ako se radi o opravdanim slučajevima koji nisu predviđeni ovom odlukom, propusnicu može izdati i Ravnateljstvo civilne zaštite.

Odluka ne odnosi se na kretanje između Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Županijski stožeri civilne zaštite, Ravnateljstvo civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja ove odluke.

Cjelovit tekst Odluke dostupan je u pratećim dokumentima na ovoj stranici.

Više o postupku izdavanja propusnica možete pročitati OVDJE.

Najčešća pitanja i odgovore o e-propusnicama možete pronaći OVDJE.

 

Vlada Republike Hrvatske je 22. listopada 2020. godine donijela Odluku o usvajanju dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, kojom se dopunjava Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (Narodne novine, broj 77/20) tako da se u Program dodaju cestovni prijevoznici robe prema registraciji djelatnosti, ali i poduzetnici koji imaju potpisane Ugovore o pružanju javnih usluga, a koji u svim ostalim odredbama zadovoljavaju uvjete propisane Programom.

Dopunama Programa pravo na potpore i dalje nemaju poduzetnici koji su bili u teškoćama 31. prosinca 2019., ali to pravo imaju mikro i mali poduzetnici uz uvijet da se nad njima ne provodi stečajni postupak te da nisu da nisu primili potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.


Granični prijelazi za pogranični promet između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, zatvoreni od 2. travnja ove godine, ponovo se otvaraju 15. listopada.

Ponovno otvoreni granični prijelazi za pogranični promet su:

 1. Svilaj,
 2. Gejkovac,
 3. Pašin Potok,
 4. Bogovolja,
 5. Kordunski Ljeskovac,
 6. Lička Kaldrma,
 7. Bili Brig,
 8. Aržano Pazar,
 9. Dvorine,
 10. Cera,
 11. Jovića Most,
 12. Sebišina,
 13. Slivno,
 14. Podprolog,
 15. Unka,
 16. Vukov Klanac,
 17. Imotica,
 18. Slano,
 19. Hrvatska Dubica,
 20. Gabela Polje.


Nacionalni stožer civilne zaštite donio je 12. listopada Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski.

Ovom Odlukom se, za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, uvodi nužna mjera obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski. 

Maske za lice ili medicinske maske obvezni su koristiti na ispravan način, tako da cijelo vrijeme dok se nosi maska prekriva usta i nos:

 • zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjete dopuštene;
 • zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja i posjetitelji korisnicima, ako su posjete dopuštene;
 • vozači, ostali zaposlenici u prijevoznim sredstvima javnog prometa i putnici u javnom prometu...

U skladu s Odlukom Stožera od 12. listopada, istoga je dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio Preporuke za korištenje maski za lice, medicinskih i zaštitnih maski

Više o NOVOJ ODLUCI.

Odlukom o zabrani prelaska graničnih prijelaza, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, privremeno se zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza RH. VIŠE…

Stožer civilne zaštite RH donio je 24. lipnja i Odluku o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prometa za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. Odlukom se uvodi obavezno nošenje maski za lice za vozače, prijevozno osoblje u prometalima i putnike u sredstvima javnog prometa.

Putniku bez maske za lice pružatelj usluge javnog prijevoza ne smije dopustiti ulazak u vozilo, niti vozač smije započeti vožnju ako su u prometalu putnici bez maske. Odluka stupa na snagu 25. lipnja.

 

Preporuke za rad u djelatnosti prijevoza putnika međužupanijskog kopnenog prijevoza tijekom epidemije COVID-19

Informacije o prijevozu u drugim zemljama

Najčešća pitanja i odgovore vezane uz promet možete pogledati OVDJE

Molimo da najnovije informacije pratite na mrežnim stranicama HGK, na poveznici https://www.hgk.hr/korona.