9. Međunarodni gospodarsko-znanstveni skup o ribarstvu


Prezentacije:

 1. Božić: Toplovodni uzgoj slatkovodne ribe u Republici Hrvatskoj
 2. Malenica: Hladnovodni uzgoj slatkovodne ribe u Republici Hrvatskoj
 3. Pavlović: Uzgoj školjkaša u Republici Hrvatskoj
 4. Barić: Uzgoj lubina i podlanice u RH, sadašnje stanje i mogučnost razvoja temeljem iskustva tvrtke Cromaris d.d.
 5. Franičević: Strateške smjernice Europske komisije za održivi razvoj akvakulture: Nacrt sadržaja višegodišnjeg nacionalnog plana
 6. Filić: Grupacija akvakulture HGK i europsko udruženje FEAP. Značaj udruga u razvijanju i jačanju djelatnosti
 7. Jahutka: Europski ribarski fond
 8. Zoonoze: 
  - Ćirković: Eustrongyloides sp.
  - Teskeredžić: Anisakis (Nematoda Anisakidae)
 9. Franković: NATURA 2000 i ribarstvo te ugradnja uvjeta zaštite prirode u ribo-gospodarske osnove 
 10. Treer: Usporedna analiza podataka ribolova iz hrvatskog, srpskog i mađarskog dijela Dunava
 11. Piria: Model izračuna konzumacije plijena ribojednih ptica na ribnjacima i otvorenim vodama–studija slučaja Velikih vranaca u ornitološkom rezervatu Crna Mlaka
 12. Glamuzina: EU perspektive hrvatske akvakulture u svjetlu genetičkih značajki postojeće proizvodnje
 13. Adamek: Bioturbation of Bottom Sediments by Benthic Macroinvertebrates and Fish–A Factor Promoting the Recruitment of Cyanobacteria Resting Stages
 14. Mišanec: CLA u hranidbi riba
 15. Janči:  Kvaliteta mesa konzumnog šarana iz automatiziranog intenzivnog sustava uzgoja
 16. Margeta:  Držanje crne slavonske svinje u sustavu integriranog ribogojstva
 17. Mihić:  Korištenje biomase vodene leće (Lemna minor) uzgojene u ribnjaku za proizvodnju bioplina
 18. Valić:  Uzgoj i parazitofauna tune (TUNNUS THYNNUS) u Hrvatskoj
 19. Klobučar:  Rakogojstvo-prošlost, sadašnjost i budućnost uzgoja slatkovodnih rakova u Republici Hrvatskoj