Strukovna skupina turističkih agencija okuplja gospodarstvenike Zadarske županije registrirane pod šifrom N 79 NKD 2007 (putničke agencije i organizatori putovanja (turoperatori)). Kroz rad Strukovne grupe članovima je omogućena promidžba, zastupanje gospodarske grane prema nadležnim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja.