Strukovna skupina kamping turizma okuplja gospodarstvenike Zadarske županije registrirane pod šifrom I 55.3 NKD 2007 (kampovi i prostori za kampiranja). Kroz rad Strukovne grupe članovima je omogućena promidžba, zastupanje gospodarske grane prema nadležnim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja.