Osnovana: 9. srpnja 1806.

Današnja Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Zadar nasljednik je Trgovačkih komora koje su se osnivale u Zadru kao prve komore na ovom području od početka XIX stoljeća pa do danas. Prije 216 godina, dana 9. srpnja 1806. godine u Zadru je osnovana SREDIŠNJA KOMISIJA ZA TRGOVINU (Commissione centrale di commercio) koja je preteča francuskog komorskog ustroja u Dalmaciji. Zadaća komisije je bila unapređenje gospodarstva i osnivanje komora po Dalmaciji počevši od 1807. godine (Šibenik, Kotor, Dubrovnik, Split,). Pokrajinska komisija u Zadru ujedno bila i Trgovačka komora (Camera di commercio) za grad Zadar. Izabrani članovi Komisije obnašali su i radili poslove vezane za trgovinu i gospodarstvo Zadra. S kolikim se aktivnostima i zadaćama u to vrijeme morala suočiti Komora u Zadru, ali i da su ti poslovi bili opsežni i da je trebalo utvrditi stvarno stanje trgovine i gospodarstva uopće, govore i podatci o tome s kakvim se sve opsegom posla Komora bavila. Takve podatake nalazimo kad pogledamo serije spisa koje je Komora evidentirala i obrađivala:

OPĆI SPISI

- Uredi Komisije i Komore
- Industrija i manufaktura
- Utezi i mjere
- Sajmovi i trgovišta
- Nacionalna valuta
- Strani novac
- Lažni novac
- Unutarnja (nacionalna) trgovina
- Vanjska trgovina
- Izvoz robe
- Izvozna trgovina
- Izumi i otkrića
- Špedicija
- Slobodna predaja i uređenje nacionalnog vina
- Bojadisaonice

Kroz povijest, kao i danas, cilj komore je zastupanje interesa svojih članica.
Dekret Vicenza Dandola (generalnog providura Dalmacije) iz 1806. godine o osnivanju prve Komore na hrvatskom tlu

Dekret  Vicenzo Dandoloo osnivanju Komore.jpg

 


U okvirima sveopćeg prosperiteta Ministarstvo trgovine u Beču, donosi zakon od 18. ožujka 1850. godine, o osnivanju Trgovačkih i gospodarskih komora na teritoriju Carevine. Vlada za Dalmaciju, već u mjesecu lipnju 1850. godine, nalaže zadarskoj gradskoj upravi, da pronađe ljude od povjerenja, sposobne za vođenje Komore za trgovinu i industriju. Osnivanje zadarske Komore za trgovinu i industriju provedeno je 28. lipnja 1850. godine. Uspostavom Provincije Zadar 1922. godine, Vlada je u Rimu već 1923. godine izdala Dekret o osnivanju Komore za trgovinu i industriju, sa sjedištem u Zadru. Odredbom Ministarstva za nacionalnu ekonomiju, Dekretom od 16. lipnja 1927. godine i odredbom Prefekta za Provinciju Zadar, Komora za trgovinu i industriju mijenja naziv u Savjet za ekonomiju Provincije Zadar (Consiglio Provinciale dell Economia di Zara).  Trgovinsko- ugostiteljska komora za grad i kotar Zadar osnovana je 27. kolovoza 1952. godine u tadašnjem Domu kulture (Providurova palača) koju čine trgovačke, proizvodne i ugostiteljske tvrtke grada i Kotara Zadar. Osniva se jedinstvena Trgovinsko ugostiteljska komora koja 1955-56. biva razdvojena na Trgovinsku i Ugostiteljsku komoru. Ukidanjem kotareva ukida se samostalnost zadarske komore 1963. godine i zadarsko gospodarstvo smješta pod jedinstvenu Privrednu komoru Dalmacije sa sjedištem u Splitu, (Zakon o osnivanju jedinstvenih Privrednih komora, Sl.list 22/62), a u Zadru djeluje ispostava.

Iz dokumenata Komore osim prenijetih joj briga na opskrbi stanovništva (početak je još skroman i s vrlo racionaliziranom opskrbom), otkupu poljoprivrednih proizvoda, širenju trgovačke mreže. Posebno mjesto s iznimno kvalitetnim raspravama i elaboracijama ima - traženje spoja na željeznicu dovršenjem pruge Zadar-Knin i dopuštenje za osnovanje sjedišta jedne od brodarskih tvrtki nakon odluke o decentralizaciji. Već su tada istaknuti zahtjevi za seljenjem gradske luke u Gaženicu. U novijoj povijesti, današnja HGK - Županijska komora Zadar od 1. travnja 1982. godine pod imenom Privredna komora Zadar ponovno samostalno djeluje, od kada izlazi iz okvira Privredne komore Dalmacije u Splitu. Ustrojem Hrvatske gospodarske komore, pod imenom HGK - Regionalna komora Zadar djeluje od 1. siječnja 1991. godine i jedna je od 11 Regionalnih komora koje su tada bile u sastavu HGK.

Temeljem Odluke o osnutku regionalnih županijskih komora koju je Skupština HGK donijela na svojoj 5. sjednici od 22. prosinca 1993. godine, (NN br.116/93), zadarska komora djeluje pod sadašnjim nazivom Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Zadar za područje tadašnje Zadarsko-kninske županije. Članovi Gospodarskog vijeća biraju se prema Statutu HGK (N.N. br. 10/93, 115/93, 11/94, 108/95, 19/96, 64/01, 142/11, 9/14, 129/15). Gospodarsko vijeće bira predsjednika koji obnaša i dužnost predsjednika Županijske komore Zadar koji zajedno s stručnim tijelima Komore promiče, predstavlja i zastupa zajedničke interese gospodarstva pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu. U 39 godine novijeg djelovanja Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Zadar promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica, unapređuje poduzetništvo, uspostavlja poslovne odnose s inozemstvom, potiče razvoj inovacije i ekologije i obavlja tekuće poslove od značaja za obavljanje gospodarske djelatnosti. Županijska gospodarska komora Zadar u 2004. god. započela je s uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001/200 u svoje poslovanje kako bi osigurala neprekidno poboljšanje u djelatnostima koje obavlja i na zadovoljstvo svih zainteresiranih strana - članica, zaposlenika, državnih i drugih organa u zemlji i inozemstvu.

Misija: Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Zadar je neprofitna, javno pravno stručna organizacija koja služi poslovnoj zajednici s ciljem jačanja i promicanja gospodarskog rasta u Hrvatskoj, pridonoseći time dobrobiti društva u cjelini.

Vizija: Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Zadar treba :

- biti podrška u ostvarivanju vizije HGK da komora bude glavna nacionalna organizacija, s mrežom županijskih komora i predstavništava, u promociji i povezivanju gospodarstva u zemlji i inozemstvu
- funkcionirati i pružati usluge kao najrazvijenije komore u svijetu
- biti najjači zagovornik gospodarstva
- imati adekvatnu i profesionalnu stručnu službu.