Strukovna skupina komunalnih poduzeća okuplja gospodarstvenike Zadarske županije registrirane pod šifrom E NKD 2007 (Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša). Kroz rad Strukovne grupe članovima je omogućena promidžba, zastupanje gospodarske grane prema nadležnim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja.