Vrijeme održavanja: 13.05.2020. - 14.05.2020.

Objavljeno: 14. 05. 2020. , Ažurirano: 14. 05. 2020.

U Županijskoj komori Zadar 13. i 14. svibnja uspješno su održana dva webinara u sklopu HBOR-ova infodana, tradicionalne edukacije poduzetnika u organizaciji ŽK Zadar i Ureda za Dalmaciju Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Pandemija uzrokovana koronavirusom negativno je utjecala na poslovanje brojnih poslovnih subjekata. Radi ublažavanja negativnih efekata, Hrvatska banka za obnovu i razvitak dosad je pripremila nekoliko mjera pomoći poduzetnicima, uključujući i kreditne linije za ulaganja u obrtna sredstva radi održavanja likvidnosti poslovanja poduzetnika u narednom razdoblju.

U dva dana predstavljene su dvije kreditne linije, jedna kao mjera namijenjena svim poduzetnicima za financiranje obrtnih sredstava, a druga ciljana za financiranje obrtnih sredstava malog i srednjeg poduzetništva u turističkom sektoru. Prvu mjeru HBOR provodi u suradnji s komercijalnim bankama, a druga je mjera Ministarstva turizma, koju realizira zajedno s HBOR-om za određene djelatnosti u turizmu.

Predavačica je na oba seminara bila Mira Krneta, voditeljica HBOR-ova područnog ureda, imala je 30 polaznika na prvom i 13 na drugom webinaru te je odgovarala na online postavljana pitanja.

U pripremi su još dvije mogućnosti financiranja obrtnih sredstava: financiranje likvidnosti u djelatnostima poljoprivrede i ribarstva te djelatnostima ruralnog razvoja, za koje također planiramo organizirati webinare, kad uskoro budu poznati uvjeti.