Zadarska županija prostire se na ukupnoj površini od 7.486,91  km2. Površina kopnenog dijela iznosi 3.641,91 km2, što čini 6,4% teritorija Hrvatske. Površina morskog dijela Županije iznosi 3.845 km2, a površina otoka 587,6 km2. Zadar je najveći grad i sjedište Županije. Status grada imaju još Benkovac, Biograd , Nin,Obrovac i Pag.
Županija ima 28 općina i 218 naselja. Prema podacima popisa stanovnika 2011. godine grad Zadar ima 78.135 a Županija 170.017 stanovnika. Zadarska županija po svom geoprometnom položaju zauzima veoma značajno mjesto u državi. Zadarska županije ima veliki značaj i ulogu u prometnom povezivanju sjevera i juga Hrvatske, kako u cestovnom, tako i u željezničkom prometu. U Zadru se sijeku paneuropske transverzale Sjever - Jug i Jadransko - Jonska transverzala.
U pomorskom prometu treba istaknuti važnost dužjadranskog obalnog pravca, te međunarodnog trajektnog pravca Zadar-Ancona koji je najkraća veza Srednje Europe preko Zagreba-Zadra-Ancone prema Središnjoj Italiji. Za ovu vezu je od izuzetnog značaja prometni pravac Zagreb-Tunel Sv. Rok-Maslenički most Zadar - Split,  koji je dovršen u lipnju 2005.g.
Od posebnosti prostora Zadarske županije treba spomenuti, da se veći dio kopnenog dijela prostire na području Ravnih kotara na zemljištu pogodnom za poljoprivrednu proizvodnju gdje se poljoprivredne površine prostiru e na 231.746 ha od čega su obradive 68.976 ha. Izdašne su rezerve vode od rijeka Zrmanje i Krke, te Vranskog jezera i niza manjih vodotoka.
S obzirom na povoljan geografski položaj, blagu klimu, razvedenost obale, kvalitetu mora duž 1.300 km morske obale i otoka, ovo područje ima izuzetno velike mogućnosti za razvitak  turizma.
Zbog svog izuzetnog geografskog položaja Zadar je više od 3000 godina vodio ključnu ulogu u političkom, gospodarskom i kulturnom razvoju svog područja.  Tisućljetna je tradicija obrtništva, posebno zlatarstva, pomorstva, proizvodnje luksuznih proizvoda (likera) i rada sveučilišnih ustanova. Prvo sveučilište u Hrvata je osnovano u Zadru 1396. godine, a od 2003. djeluje Sveučilište u Zadru  nastalo od Filozofskog fakulteta osnovanog 1956.g. Sve te činjenice imaju i te kako značajan uticaj na razvoj gospodarstva u ovom kraju, kao i na daljnje projekcije razvoja.