Objavljeno: 11. 07. 2016. , Ažurirano: 10. 10. 2019.

NAJAVE

Digitalni marketing – radionica za poduzetnike

Županijska komora Zadar, u suradnji s tvrtkama 24sata d.o.o. i Tele2 d.o.o. organizira edukativnu radionicu Biznis akademije namijenjenu poduzetnicima koji žele učiti o digitalizaciji poslovanja. Radionica će se održati 11. listopada od 9 do 13 sati u prostorijama COIN-a, Put Murvice 16, a vodit će je Vatroslav Škare s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sanja Novak, stručnjaci iz područja digitalnog marketinga.

Program radionice kreiran je tako da polaznicima pruži pregled mogućnosti i prednosti korištenja digitalnih tehnologija i alata u marketingu i prodaji. Tako će polaznici saznati koji su glavni alati digitalnog marketinga za poduzetnike, što je potrebno napraviti prije početka oglašavanja na internetu, koja je uloga Googlea, Facebooka i Instagrama u privlačenju kupaca i dobit će korisne savjete za pripremu i provođenje Google Ads kampanje.

Tijekom radionice polaznici će dobiti informacije kako početi provoditi digitalni marketing i kako poboljšati aktivnosti koje već provode.

Naši mali gušti 2019.

U organizaciji Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Zadar od 17. do 19. listopada održati će se četrnaesti po redu Naši mali gušti 2019. Ova izložba hrane, pića, delikatesa i suvenira služi promociji malih proizvođača iz zadarske i drugih županija. Okuplja proizvođače, sira, meda, vina, maslinovih ulja, ribljih prerađevina i suvenira i rukotvorina. Prodajna izložba Naši mali gušti 2019 održat će se na Trgu Petra Zoranića u Zadru.

NOVA USLUGA HGK: PORTAL GOSPODARSKA MREŽA

Za sve članice HGK korištenje portala je besplatno!
Prva funkcionalnost pokrenuta u sklopu projekta Digitalna komora je web portal Gospodarska mreža, koji na jednom mjestu objedinjuje poduzetnicima sve bitne informacije kao što su:
makroekonomski pokazatelji na razini Hrvatske i pojedinih županija – BDP, prosječna mjesečna neto plaća, stopa registrirane nezaposlenosti, robni izvoz i izravna strana ulaganja
zasebni pokazatelji za RH realne stope rasta, inflacija, prosječni srednji tečajevi za EUR i USD, broj aktivnih poslovnih subjekata, broj zaposlenih i bruto inozemni dug
opće informacije o Hrvatskoj i hrvatskom gospodarstvu
tražilica poslovnih subjekata – za koje su dostupni osnovni podaci te aktualni financijski pokazatelji i analiza poslovanja; poslovni subjekti mogu se pretraživati po nazivu, odgovornim osobama ili statistici djelatnosti te se mogu uspoređivati s ostalim subjektima s istim NKD-om.
Za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka – registrirajte se i postanite dio Gospodarske mreže!
Informacije i pomoć pri registracijai na tel: 023/211-747

OBJAVLJEN EU NATJEČAJ "ZNAKOVI KVALITETE"

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga Znakovi kvalitete, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11.
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te pridonesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu.
Cilj je Poziva povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično pridonijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima vaučerima će se sufinancirati projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava uporabe znakova kvalitete:
- Hrvatska kvaliteta
- Izvorno hrvatsko
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100 posto.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018., od 11 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na e-adresu: P16-zk@mingo.hr
Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.


POTICAJI, KREDITI, POTPORE

Sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta - PoC8

Priručnik za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije. Poziv je namijenjen mikro, mali i srednji poduzietncima. Projekti koji će se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju: izrada prototipa, demonstracija tehničke izvedivosti i provjera i zaštita intelektualnog vlasništva. Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti: Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study) ili Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju) Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci. Intenzitet potpore: za mikro i mala poduzeća 70 %, a za srednja do 60 % Više informacija i dokumentacija

 
Zadarska županija objavila je 25. veljače 2019. godine Javni poziv za podnošenje prijava za kreditiranje poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji

Korisnici sredstava potpore subvencionirane kamatne stope kredita mogu biti: d.o.o., j.d.o.o., obrti i profitne ustanove koji ulažu na područje Zadarske županije, a sukladno Popisu prihvatljivih NKD djelatnosti koje su određene.

Uvjeti kreditiranja:
Iznos kredita:
- od 200.000,00 do 3.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit po poduzetniku) za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 10% ( za uslužne djelatnosti) i 20% ( za proizvodne djelatnosti).
Rok otplate kredita:
- do 10 godina

Subvencija kamate od strane Zadarske županije je 2%.

Više informacija i obrasci

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA OBJAVILO JE JAVNI POZIVE U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.:
INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-OVA - II FAZA, REFERENTNA OZNAKA: KK.03.2.2.04. – 14. PROSINCA 2018.
Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 15. veljače 2019. od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine do 11:00:00 sati, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 kuna po pojedinom projektnom prijedlogu, a ukupna potpora po pojedinom projektnom prijedlogu ne može prijeći prag od 1.400.000,00 kuna.
Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe. U slučaju da traženim iznosom potpore prijavitelj prelazi gornje granice za dodjelu de minimis potpore, neće biti moguća dodjela bespovratnih sredstava putem ovog Poziva.
Intenzitet potpore
• do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sukladno Uputama za prijavitelje.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
INFORMIRANJE KAO PRVI KORAK DO USPJEŠNOG EU PROJEKTA!
Procesom digitalizacije Ministarstvo želi stvoriti preduvjete za potpuno elektroničku komunikaciju između korisnika bespovratnih sredstava i institucija. Jedan od glavnih ciljeva procesa je ubrzati postupak prijave i praćenja provedbe EU projekata od čega će najveću korist imati građani i tvrtke koje žele dobiti sredstva iz EU fondova, čime će se značajno doprinijeti povećanju apsorpcije EU sredstava. Aplikacija je u potpunosti besplatna i moguće ju je preuzeti putem Google Play Store-a (Android) i App Store-a (iOS).
Novi i redizajnirani portal www.strukturnifondovi.hr , koji predstavlja glavni izvor informacija o EU fondovima u Republici Hrvatskoj, sada stavlja veći naglasak na natječaje i omogućava veću preglednost važnih informacija te pruža bolje korisničko iskustvo.
Od travnja 2018. godine na programu HRT-a emitira se i emisija u Svijetu EU fondova koja donosi pregled aktualnosti, novosti te iskustva korisnika u korištenju fondova EU.
Krajem 2017. godine pokrenut je i sustav eFondovi, koji predstavlja novo sveobuhvatno informatičko rješenje koje korisnicima omogućuje jednostavniju, u potpunosti elektroničku prijavu projekta i učinkovito upravljanje njegovom provedbom.

ESIF KREDITI ZA RAST I RAZVOJ
ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Svaki pojedinačni kredit sastoji se 50% iz Fonda sredstava ESIF-a kojima upravlja HBOR, a koja se stavljaju na raspolaganje poslovnim bankama uz kamatnu stopu od 0% te 50% sredstava privatnog doprinosa financijskom instrumentu koja osiguravaju poslovne banke po tržišnim kamatnim stopama. Odabrane banke su Privredna banka Zagreb d.d., Erste & Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačka banka d.d.
Više informacija

HBOR OBJAVILA VODIČ ZA IZVOZNIKE

Hrvatska banka za obnovu razvitak (HBOR) objavila je na svom mrežnom odredištu Vodič za izvoznike, namijenjen poduzetnicima koji tek razmatraju mogućnost izvoza ili su nedavno počeli izvoziti.
Izuzev potrebnih informacija u procesu pripreme izvoznih projekata, Vodič nudi i upitnik kojim možete, odgovorom na niz pitanja, dobiti pregled snaga vašeg poduzeće te prostore za moguća poboljšanja kako biste što uspješnije izvozili.
Svima je također dostupna i interaktivna karta svijeta s informacijama o pojedinim zemljama, uključujući visinu izvoza u pojedinu zemlju te potpisanim trgovinskim sporazumima.

INOVACIJSKI VAUČERI ZA MSP-OVE

Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća
Ukupna alokacija: 50.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 10.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 75.000,00 HRK
Predmet Poziva: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz suradnju sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.
Svrha (cilj) Poziva : Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/

OTVOREN EU NATJEČAJ INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP – FAZA 2

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je EU natječaj Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2, referentna oznaka: KK.03.2.1.16.
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.
Cilj je poziva povećati sposobnost hrvatskoga gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okružju.
Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne
aktivnosti koje uključuju sudjelovanje na međunarodnim sajmovima ili poslovnim susretima (B2B) izvan RH te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85 posto, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi 65 posto prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. listopada 2018., od 11 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 58.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.
Više informacija

UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM (ISO I SLIČNE NORME)

Otvoren od 13.04.2018. do 29.06.2020.
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) u području poduzetništva
Prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici
Vrijednost natječaja: 38.000.000,00 kn
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Poslovna konkurentnost
Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga.
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća
Ukupna alokacija: 38.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 50.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 380.000,00 HRK
Predmet Poziva: Poduprijeti mikro, male i srednje poduzetnike da uvođenjem priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom, primjenom norma te certifikacijom , u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, povećaju svoju konkurentnost na tržištu.
Svrha (cilj) Poziva: Dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca, posebno u područjima poboljšanja kvalitete sustava upravljanja i povećanja sposobnosti za dokazivanje kvalitete sustava, čime bi se MSP-ovima olakšao pristup inozemnim tržištima i povećala konkurentnost.
Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 14.05.2018.
Poziv je objavljen u sustavu eFondovi.

MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta. Ovdje možete pronaći sve potrebne informacije o 9 mjera aktivne politike zapošljavanja.

Potpore za zapošljavanje - Ako ste poduzetnik koji djeluje profitno te imate najmanje jednog zaposlenog, saznajte kako uz pomoć mjera možete zaposliti još radnika.
Potpore za usavršavanje - Ako je vašim zaposlenicima potrebna dodatna edukacija, provjerite kako možete ostvariti pravo na potporu za usavršavanje.
Potpore za samozapošljavanje - Ako planirate pokrenuti vlastiti posao, saznajte kako ostvariti pravo na bespovratna financijska sredstva.
Obrazovanje nezaposlenih - Usvojite nova ili usavršite postojeća znanja i vještine koje su trenutno potrebne na tržištu rada.
Osposobljavanje na radnom mjestu - Steknite praktična znanja i vještine u svojoj struci i saznajte kako dobiti potvrdu od poslodavca ili javnu ispravu o osposobljenosti.
Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva - Napravite svoje prve korake na tržištu rada – steknite prvo radno iskustvo i ostvarite uvjete za polaganje stručnog/majstorskog ispita.
Javni rad - Saznajte kako se aktivirati na društveno korisnim poslovima.
Potpore za očuvanje radnih mjesta - Ako imate privremenih poteškoća u poslovanju, provjerite kako možete očuvati radna mjesta svojih zaposlenika.
Stalni sezonac - Saznajte kako ostvariti uvjete za potporu osobama koje rade sezonske poslove.

Više informacija