Od osnutka ŽK Vukovar (1994. godine) djeluje Strukovna skupina turizma. Strukovna skupina turizma okuplja sve gospodarstvenike koji su na bilo koji način vezani na turizam (smještajni kapaciteti, restorani, putničke agencije i sl.) Kroz rad Strukovne skupine članovima je omogućena promidžba, zastupanje gospodarske grane prema nadležnim institucijama, zaštita interesa, bolja informiranost i osiguravanje edukacije potrebne za provedbu njihovog poslovanja. Sukladno gore navedenom Strukovna skupina djeluje po potrebi članica ili na inicijativu ŽK Vukovar.

Predsjednik strukovne skupine
Željko Božić - Hotel Villa Lenije d.o.o.

Tajnik Strukovne skupine 
Barbara Didović ŽK Vukovar

Kontakt;
Tel: +385 32 441 155
Email: bdidovic@hgk.hr