Pravilnik o izvanrednom prijevozu (NN 92/2018) stupio je na snagu 25. listopada 2018. godine. Člankom 17. Pravilnika propisano je da zahtjev za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz podnosi agent za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18).

Na temelju članka 96. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu za obavljanje agencijske djelatnosti potrebno je imati licenciju koju izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa. Ažurirani popis licenciranih subjekata dostupan je na web-stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (https://nrcp.mmpi.hr/apex/f?p=nrcp:REG).

U skladu s člankom 118. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnici koji obavljaju agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu dužni su se uskladiti s odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu, odnosno do 19. studenoga 2018. godine.

U skladu s navedenim, za potrebe provedbe postupka izdavanja dozvola za izvanredni prijevoz u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, a u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, svi zaprimljeni zahtjevi za izdavanje dozvole za izvanredni prijevoz do 19. studenoga mogu se smatrati ispravnima i bez priložene propisane licencije.

Informacija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dostupna je u pratećem dokumentu Mišljenje o provedbi Pravilnika o izvanrednom prijevozu.