Konstituirajuća sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukovar Održan 8. Turistički forum kontinentalne Hrvatske u Vukovaru Poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2019. Radionica Upravljanje organizacijom primjenom međunarodnih normi

Konstituirajuća sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vukovar

Održan 8. Turistički forum kontinentalne Hrvatske u Vukovaru

Poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 201...

Radionica Upravljanje organizacijom primjenom međunarodnih normi

Događanja koja slijede

Edukacija

Radionica Upravljanje organizacijom primjenom među...

Objava

Naknade za izdavanje dozvola za prijevoz tereta u...

Manifestacija

Vinkovački craft festival – Beeram domaće

Objava

Konstituirajuća sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Vu...

Objava

Poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dod...

Sastanak

Delegacija žena poduzetnica Makedonije u ŽK Vukova...

Sajam - HGK

HGK – ŽK Vukovar na sajmu Zrbiznet 2018

Objava

Info-dan HBOR-a

Sastanak

Održana 15. sjednica Gospodarskog vijeća HGK – ŽK...

Projekti i akcije

Održan 8. Turistički forum kontinentalne Hrvatske u Vukovaru

8. Turistički forum kontinentalne Hrvatske u Vukovaru

Promocija akcije Kupujmo hrvatsko

Otvorena akcija Kupujmo hrvatsko u Vukovaru

U Vinkovcima održan šesti Turistički forum kontinentalnog turizma

12. Međunarodni gospodarsko-znanstveni Skup o akvakulturi

Turistički forum kontinentalnog turizma

Županijska komora Vukovar

  • Adresa:
  • Zmajeva 1
  • 32000 Vukovar
  • Email: hgkvu@hgk.hr
  • Tel: +385 32 441 155
  • Tel 1: +358 32 441 157
  • Fax: +385 32 441 463
  • predsjednica: Vinka Ivanković
  • direktor: Ivan Marijanović