Županijska komora Vukovar

Adresa:
Zmajeva 1
32000 Vukovar

Email:
hgkvu@hgk.hr

Tel: +385 32 441 155
Tel 1: +358 32 441 157
Fax: +385 32 441 463

predsjednica: Vinka Ivanković
direktor: Ivan Marijanović