Na području Virovitičko-podravske županije organiziraju se sljedeći sajmovi:

- VIROEXPO, MEĐUNARODNI SAJAM GOSPODARSTVA OBRNIŠTVA I POLJOPRIVREDE, VIROVITICA
  
HGK – Županijska komora Virovitica, je jedan od organizatora sajma.
  
Informacije možete pronaći i na www.viroexpo.hr

   Pokazatelje o sajmu Viroexpo možete pronaći u pratećim dokumentima.

- SLATINSKI OBRTNIČKI SAJAM, SLATINA

- SAJAM VINA I KULENA, ORAHOVICA