O županijskoj komori


Gospodarsko vijeće HGK - Županijske komore Virovitica formirano je 01. travnja 1994. godine, a stručne službe su započele s radom 01. kolovoza 1994. godine.
HGK - Županijska komora Virovitica djeluje kao dio sustava Hrvatske gospodarske komore, a kroz  Odsjeke, Strukovne grupe, Grupacije prati se gospodarska djelatnost, povezuju gospodarski subjekti, a isto tako posreduje se u uspostavljanju odnosa sa ustanovama, institucijama, agencijama i fondovima, a ujedno se intenzivno radi na povećanju učinkovitosti vlastitog djelovanja i afirmacije Komore.

HGK - Županijska komora Virovitica zastupa interese članica, organizira nastupe gospodarstvenika na sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu, daje informacije o gospodarstvu, povezuje članice, te izdaje niz dokumenata (Potvrde o podrijetlu robe, dozvole za međunarodni cestovni teretni promet) i druge poslove iz sfere javnih ovlasti.

HGK - Županijska komora Virovitica uvela je Sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN ISO 9001:2000 u svoje poslovanje, 18. studenog 2004. god., u cilju osiguranja neprekidnog poboljšanje u aktivnostima koje obavlja i na zadovoljstvo svih zainteresiranih članica. Recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom u HGK - Županijskoj komori Virovitica, prema normi HRN ISO 9001: 2009, od strane certifikacijske kuće Hrvatski registar brodova, obavljena je 05. prosinca 2012. god.