Grupacija pčelarstva ŽK Virovitica osnovana je 4. srpnja 1995., s ciljem unaprjeđenja poslovanja članica koje se bave pčelarskom proizvodnjom te promicanja, zastupanja i zaštite zajedničkih interesa pred državnim i drugim tijelima.
Kroz rad Grupacije članicama je omogućeno sudjelovanje na sajmovima, aktivnosti pri predlaganju izmjena i dopuna zakonske regulative, organiziranje tematskih sastanaka, edukacija i dr..

Grupacija u suradnji s Virovitičko-podravskom županijom, od 2006. godine organizira ocjenjivanje meda, a surađuje i s predstavnicima Hrvatskog pčelarskog saveza, Agronomskog fakulteta u Zagrebu te ostalim institucijama značajnim za rješavanje aktualnih pitanja i razvoj pčelarstva.

Članice Grupacije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dobrovoljne članice) koje se bave pčelarskom proizvodnjom, a u rad Grupacije uključene su i udruge pčelara iz Virovitičko-podravske županije.


Izvor: HGK