Gospodarski profil županije


Virovitičko-podravska županija je raznovrsno i zemljopisno područje koje se prostire sjeveroistočnim obroncima Bilogore, Papuka i Krndije, te nizinskim predjelima  uz rijeku Dravu, na površini od 2.024 km2. Na području Virovitičko-podravske županije su 3 grada: Virovitica, Slatina i Orahovica i 13 općina, među kojima su najveća Pitomača i Suhopolje. Političko, gospodarsko, administrativno i kulturno središte Županije je grad Virovitica, star 784 godina sa dugom i bogatom prošlošću.

Osnove modernog gospodarskog razvoja Virovitičko-podravske županije čine poljoprivreda i prerađivačka industrija, među kojim je tradicionalno najvažnija drvno-prerađivačka industrija. Prirodne ljepote Županije, predispozicija su razvoja turizma: seoskog, lovnog i ribolovnog.

Prirodna bogatstva, posebice plodna zemlja i šume, postojeći gospodarski kapaciteti i modernizacija istih, te izgradnja novih, rezultiraju kvalitetnim proizvodima što uz respektiranje ugovorenih rokova isporuke i ispunjavanje i ostalih ugovornih obveza, omogućuje da županijsko gospodarstvo izvozi svoje proizvode na zahtjevno svjetsko tržište, redovito ostvaruje suficit, koji je iznosio za razdoblje 01.01- 31.12. 2018. g., 100,1 mil. €, a pokrivenost izvozom uvoza 242.

Za razdoblje 01.01. - 31.12.2018. izvoz Virovitičko-podravske županije je iznosio 170,6 mil. €, uvoz 70,5 mil.€, a saldo vanjskotrgovinske razmjene 100,1 mil.€.

HGK – Županijska komora Virovitica, kontinuirano prezentira pokazatelje o gospodarstvu Virovitičko-podravske županije u publikacijama:

"KARAKTERISTIKE GOSPODARSTVA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE" je publikacija koja se radi
kontinuirano, u tekućoj za prethodnu godinu i prezentira sve relevantne pokazatelje, prikupljene iz različitih izvora. prikazujući
stanje i pravac kretanja gospodarstva VPŽ.
U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ISSN ured je dodijelio identifikacijsku oznaku za publikaciju: ISSN 1845-352X.

- "AKTUALNOSTI GOSPODARSTVA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE" je publikacija koja se kontinuirano
radi po potrebi tijekom godine, a u kojoj su prezentirani najaktualniji pokazatelji o gospodarstvu VPŽ u tekućoj godini i polazana su osnova
za raspravu na sjednicima GV HGK - ŽK Virovitica

- "ANKETA O SADAŠNJEM STANJU U GOSPODARSTVU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE", publikacija se radi početkom poslovne godine, veljača/ožujak, temeljem ankete među najznačajnijim županijskim tvrtkama, tako da je obuhvat tvrtki reprezentativan uzorak, čija poslovna problematika korelira sa stanjem u ostalom dijelu županijskog gospodarstva.

Svi podaci o gospodarstvu VPŽ mogu se dobiti u HGK - ŽK Virovitica.

 

                        PODUZETNIČKI INKUBATOR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

 

Naziv

Puni naziv

Adresa

Kontakt

Web stranica

E-nkubator

PODUZETNIČKI INKUBATOR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE d.o.o.

Ulica Poduzetnička zona II 18, 33000 Virovitica

tel: 033/638-288

http://enkubator.hr/

 

 

 

          PODUZETNIČKE ZONE PO GRADOVIMA I OPĆINAMA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

 

 Karta poduzetničkih zona Virovitičko-podravske županije: http://www.vpz.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/Poduzetnicke_zone_VPZ.pdf

Mjesto

Br. poduzetničkih zona

Web stranica

Grad Orahovica

2

http://www.orahovica.hr/gospodarstvo/poslovne-zone

 

PZ Orahovica
PZ Bjeljevina Orahovačka

Grad Slatina

7

http://www.slatina.hr/brosure-grada-slatine/

 

PZ Kućanica-Medinci
PZ Lipik
PZ Mala privreda
PZ Trnovačka
PZ Turbina
PZ Turbina 2
PZ Turbina 3

Grad Virovitica

8

http://www.virovitica.hr/poduzetnicke-zone-u-gradu-virovitici/

 

PZ Zapad
PZ Zapad 2
PZ III (Jug 1)
PZ II
PZ Sjever
PZ Sjever 1
PZ Sjever 2
PZ Antunovac

Općina Crnac

1

http://www.opcina-crnac.hr/prostorni-plan/

 

PZ Palište

Općina Čačinci

3

http://cacinci.hr/wp-content/uploads/strateski_plan_razvoja.pdf

 

PZ Boćine
PZ Selište
PZ Lipovac

Općina Čađavica

2

http://www.opcina-cadjavica.hr/

 

PZ Čađavica
PZ Vraneševci

Općina Gradina

1

http://www.gradina.hr/

 

PZ Gradina

Općina Lukač

1

http://www.opcina-lukac.hr/

 

PZ Brezik jug

Općina Mikleuš

3

http://mikleus.hr/gospodarstvo/

 

 

PZ Mikleuš
PZ Gaj Mikleuš

PZ Borik

Općina Nova Bukovica

1

http://www.novabukovica.hr/

 

PZ Topolak

Općina Pitomača

6

http://www.pitomaca.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=142&Itemid=448

 

PZ Kalilo
PZ Klas
PZ Rakitka I
PZ Rakitka II
PZ Rakitka III
PZ Razlev I

Općina Sopje

3

http://www.sopje.hr/gospodarstvo/

 

PZ Gornje Predrijevo
PZ Novaki 1
PZ Novaki 2

Općina Suhopolje

2

http://www.suhopolje.hr/prostorni-plan/

 

PZ Odboj jug
PZ Bjeljevina-Suhopolje

Općina Špišić Bukovica

3

http://www.spisicbukovica.hr/gospodarstvo/pur-program-ukupnog-razvoja/

 

PZ Špišić Bukovica
PZ Hrastje
PZ Berek

Općina Voćin

1

http://www.vocin.hr/

 

PZ Voćin

Općina Zdenci

1

http://www.opcina-zdenci.hr/

 

PZ Duga Međa

UKUPNO

45

http://www.vpz.com.hr/wp-content/uploads/2010/08/Poduzetnicke_zone_VPZ.pdf