Objavljeno: 15. 10. 2021. , Ažurirano: 18. 10. 2021.

Obavještavamo prijevoznike koji posjeduju licenciju za međunarodni prijevoz putnika u cestovnom prometu o započetom postupku registracije prijevoznika u skladu s Uredbom 2018/1240 o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS – European Travel Information and Authorisation System) i Uredbom 2017/2226 o uspostavi sustava ulaska ulaska/izlaska (EES – Entry/Exit System).

Prijevoznici iz članka 45. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1240 koji obavljaju djelatnost prijevoza putnika na državno područje država članica moraju se registrirati kako bi im se odobrio pristup sustavu za autentifikaciju i mogućnost provjere imaju li državljani trećih zemalja koji podliježu obvezi posjedovanja odobrenja putovanja valjano odobrenje putovanja.

Postupak registracije je potrebno započeti popunjavanjem priloženog formulara za registraciju (Carriers Registration Form) kojeg je potrebno poslati u poštanski pretinac eu-LISA Carriers Onboarding carriers_onboarding@eulisa.europa.eu. Ako je obrazac za registraciju ispravno podnesen, agencija eu-LISA registrirat će prijevoznika i o tome će ga obavijestiti.

Detaljne upute o postupku registracije nalaze se u uputi za proces registracije (Introductory letter - Carries registration procress) i na webu www.eulisa.europa.eu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je nacionalna kontakt točka zadužena za implementaciju Uredbe (EU) 2018/1240 (ETIAS). Nakon uspješno odrađene registracije u sustav potrebno je dostaviti obavijest Ministarstvu o izvršenoj registraciji i to na način da prijevoznik dostavi na mail CestovniPrijevoznici.Registracija@mmpi.hr podatke o prijevozniku koji je registriran u sustav (naziv tvrtke ili obrta, adresa, mail).

Prateći dokumenti u prilogu.

  1. Obavijest EES i ETIAS
  2. Provedbena uredba komisije EU 2021. - 1217
  3. Provedbena uredba komisije EU 2021. - 1224
  4. Registracijski formular EU LISA
  5. Uputa za proces registracije
  6. Uredba EU 2017. - 2226
  7. Uredba EU 2018. - 1240