Vrijeme održavanja: 16.04.2018.

Objavljeno: 16. 04. 2018. , Ažurirano: 17. 04. 2018.

"Ova je godina ključna za izgradnju infrastrukture gospodarenja otpadom i zaštitu okoliša. Želimo u 2018. našim jedinicama lokalne samouprave omogućiti svu potrebnu infrastrukturu za prikupljanje otpada", istaknuo je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić otvarajući radionicu Pripreme prijave na javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada održanu 16. travnja u HGK u organizaciji Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i HGK.

"Ove će se godine objaviti čitav niz natječaja. Uz ovaj koji je i najambiciozniji i najkompleksniji tu su i natječaji za reciklažna dvorišta, odlagališta, kompostane, sortirnice, vozila. U 2016. prikupljanje otpada bilo je na razini 27 posto, a plan je 2020. ostvarivati 50 posto prikupljenog otpada", naveo je Ćorić.

Dubravko Ponos 800x572.jpg

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš; Izvor: HGK.

"Cilj nam je rasteretiti jedinice lokalne samouprave pojednostavljivanjem procedura te provođenjem objedinjenog postupka javne nabave", istaknuo je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš dodajući kako je broj od stotinu jedinica s donesenim Planom gospodarenja otpadom povećan za tri puta. "Edukacija je ključna za uspješnost projekta, a također i komunikacija te informiranje građana jer bez toga neće biti rezultata", kazao je Ponoš.

"Velik je interes jedinica lokalne samouprave i tvrtki za ovom radionicom, a uloga HGK, među ostalim, je povezivanje državnih institucija i poslovne zajednice te pravovremeno i zajedničko djelovanje na pitanjima važnim za Hrvatsku", istaknuo je potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša Tomislav Radoš dodajući kako je ovo nastavak dobre suradnje Fonda s komorskim grupacijama, udruženjima i zajednicama, što omogućava pružanje kvalitetnih informacija. "HGK je prepoznata kao partner, time se osnažuju međusobni odnosi i utječe na konkurentnost gospodarstva", dodao je Radoš.

Tomislav Rados 800x525.JPG

Potpredsjednik HGK za industriju i IT, energetiku i zaštitu okoliša Tomislav Radoš; Izvor: HGK.

Načelnica u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Aleksandra Ćilić istaknula je kako je kroz ovaj javni poziv za iskaz interesa potrebno prikupiti podatke o potrebnoj količini spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kao i volumenu spremnika. Javni je poziv otvoren 45 dana od dana objave i traje do 20. svibnja. Nakon što Fond obradi sve pristigle zahtjeve, bit će moguće procijeniti ukupni iznos investicije, na temelju kojeg će Fond provesti objedinjeni postupak javne nabave.

"Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike putem Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija, a 85 posto investicije sufinancirat će se iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15 posto sredstava osiguravaju jedinice lokalne samouprave", napomenula je Ćilić.

U sklopu praktičnog dijela radionice dodatno je pojašnjena metodologija izračuna radi što točnijeg određivanja potrebne količine spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila te biootpada. Sljedeće se radionice održavaju u Rijeci 17. travnja, u Osijeku 23. travnja i Splitu 26. travnja.