Vrijeme održavanja: 27.11.2018.

Objavljeno: 06. 11. 2018. , Ažurirano: 07. 11. 2018.

Radionica za dimnjačare, upravitelje, predstavnike jedinica lokalne samouprave i komunalne tvrtke održat će se u utorak, 27. studenoga, u 11 sati, u Velikoj dvorani Županijske komore Varaždin, u Ulici Petra Preradovića 17, III. kat.

Radionica se organizira povodom stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, pripreme izrade Zakona o dimnjačarstvu te izrade Pravilnika o načinu obavljanja dimnjačarskih poslova. 

Kako je u RH svaka jedinica lokalne samouprave dužna donijeti odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova kao dijelu obvezne komunalne djelatnosti, radionicom želimo pridonijeti donošenju kvalitetnih lokalnih odluka koje će biti operativno izvedive, ekonomski opravdane i razumljive krajnjim korisnicima. Ovom temom želimo okupiti stručnu i zainteresiranu javnost jer smatramo kako je izrazito zanimljiva i važna dimnjačarima, jedinicama lokalne samouprave, upraviteljima višestambenih zgrada, opskrbljivačima energijom i krajnjim korisnicima.

Ciljevi radionice su:

  1. Definiranje obveze/prava svih sudionika procesa
  2. Usuglašavanje zaključaka i upućivanje savjeta i prijedloga sudionicima procesa
  3. Informiranje javnosti putem medija.

Događaj će biti otvoren za javnost i medijski popraćen.

Prijaviti se možete online prijavnicom u nastavku teksta najkasnije do petka, 23. studenoga.

 

Program

Vrijeme Aktivnost
10:45 - 11:00 Registracija sudionika
11:00 - 11:10 Uvodno obraćanje predstavnika Hrvatske gospodarske komore
11:10 - 12:15 Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova: dosadašnja praksa (pojmovnik, opći uvjeti, uvjeti davanja koncesije, način obavljanja, rokovi izvršenja usluge, cjenik, nadzor) i usklađenje odluke s važećim propisima EU i RH (poveznice na postojeću zakonsku regulativu)
12:15 - 13:30 Panel-rasprava (dimnjačar, upravitelj, predstavnici JLS-a)