Vrijeme održavanja: 09.11.2018.

Objavljeno: 25. 10. 2018. , Ažurirano: 15. 11. 2018.

Aktualnih devet mjera aktivne politike zapošljavanja, čiji je osnovni cilj poticanje zapošljavanja i usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, zainteresiranim poduzetnicima u sklopu Europskog dana poslodavaca predstavile su Branka Šaško, predstojnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Varaždin i Jelena Matejak, stručna savjetnica za zapošljavanje.

Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2018. godinu: 

  • Potpore za zapošljavanje
  • Potpore za usavršavanje
  • Potpore za samozapošljavanje
  • Obrazovanje nezaposlenih
  • Osposobljavanje na radnome mjestu
  • Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva
  • Javni rad
  • Potpore za očuvanje radnih mjesta
  • Stalni sezonac.

Uz potpore za zapošljavanje i samozapošljavanje u fokusu je Hrvatskog zavoda za zapošljavanje unapređenje kompetencija i vještina radne snage obrazovnim aktivnostima za nezaposlene osobe i potporama za usavršavanje novozaposlenih i zaposlenih radnika. Uz predstavljanje mjera aktivne politike zapošljavanja, poslodavci su mogli saznati o svim uvjetima i kriterijima za korištenje pojedine mjere te procedurama i ugovornim obvezama u vezi s pojedinim programima.

Poseban je naglasak na potrebi intenziviranja rada na osvješćivanju nezaposlenih osoba za uključivanje u mjere obrazovanja koje organizira Zavod te na mijenjanju predrasuda o pojedinim zanimanjima kao manje vrijednima. Ovim mjerama nastoji se različitim financijskim subvencijama i programima obrazovanja i usavršavanja omogućiti poslodavcima zapošljavanje novih radnika ili očuvanje radnih mjesta. Sve detaljnije informacije o mjerama aktivne politike zapošljavanja dostupne su na web-stranicama HZZ-a na http://mjere.hr/.

Ovim događajem obilježen je Europski dan poslodavaca radi informiranja poslodavaca, nezaposlenih osoba i partnerskih institucija o paketu mjera aktivne politike zapošljavanja Od mjere do karijere, s posebnim naglaskom na obrazovne mjere.

Sudionici su nakon predavanja prodiskutirali o prezentiranim mjerama te imali priliku odmah dobiti odgovore na pitanja, što im je pomoglo razjasniti postojeće nedoumice.

Prezentacija je dostupna u rubrici Prateći dokumenti.