Vrijeme održavanja: 29.08.2018.

Objavljeno: 23. 08. 2018. , Ažurirano: 23. 08. 2018.

Županijska komora Varaždin organizira u srijedu, 29. kolovoza u 10.30 sati u ŽK Varaždin zajednički okrugli stol na kojem će se predstaviti hrvatski i mađarski pristup izgradnji zgrada gotovo nulte potrošnje energije.

Termin zgrada gotovo nulte energije (ZG0E) uveden je u europsko zakonodavstvo 2010 godine Direktivom o energetskim svojstvima zgrada koja daje opći okvir zemljama članicama EU za definiranje vlastitih nacionalnih pristupa i planova provedbe. Različiti pristupi otežavaju stvaranje jedinstvene europske definicije ZG0E. Zahtjevi za ZG0E odnosit će se samo na zgrade izgrađene od 2020. godine nadalje, no nedostaju  jasni planovi ili obvezni zahtjevi za obnovu i renoviranje zgrada.

Pozivamo Vas da sudjelujete na zajedničkom okruglom stolu na kojem ćemo predstaviti hrvatski i mađarski pristup izgradnji zgrada gotovo nulte potrošnje energije u prekograničnoj regiji koji će ujedno biti osnova za izradu nastavnog programa.

Sudjelovanje je besplatno, a prijaviti se možete putem online prijave: