Proizvodnja, kao važan stup europskog gospodarstva s velikim utjecajem na gospodarstvo, zaposlenost, opću dobrobit društva i okoliš troši oko 30% ukupno proizvedene energije, koristi vrijednu i kritično nedostatnu sirovinu te je odgovorna je za velik dio štetnih emisija u okoliš, stoga se usvajanje zelene prakse u proizvodnji nameće kao prioritet za budućnost koji može uvelike pridonijeti „zelenom rastu“.

Europa je globalni lider u koncepciji i razvoju inovativnih znanja i tehnologija za proizvodnju. Istovremeno, za razliku od drugih globalnih konkurenata, posjeduje kulturu koja je snažno orijentirana na očuvanje okoliša i održivost. Međutim, europska snaga u iskorištavanju rezultata istraživanja za realnu implementaciju zelenih inovacija može se snažno poboljšati. Također je važno uspostaviti novi transnacionalni okvir za suradnju s ciljem identifikacije kapaciteta i posebnih potreba europskog mediteranskog područja kako bi se iskoristile „pametne specijalizacije“ i postojeći kapaciteti za proizvodnju novih znanja za izgradnju sinergijskih inovacijskih sustava.

Ti ciljevi su trenutno teško dostižni zbog nehomogenosti strategija „pametne specijalizacije“  koje se donose u zemljama EU, kao i poteškoća zbog nemogućnosti identifikacije potprioriteta u "zelenoj proizvodnji " te izbjegavanja fragmentacije u specijalizacijama.

Ovim se projektom demonstrira učinkovita metodologija za transnacionalnu suradnju putem „četverostrukog heliks modela“ izvedenog iz već postojeće pilot inicijative „Vanguard ESM Pilot Initiative“ i finaliziranog u ovom projektu za identifikaciju i dizajn sinergijskih projekata strateških inovacija koji podržavaju „zeleni rast“ proizvodnje u mediteranskoj regiji. Projekti će činiti mrežu međusobno povezanih pilot postrojenja, osobito MSP koja će primjenjivati  proizvodne procese i tehnologije s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i uspostave efikasnog gospodarenja otpadom i recikliranja. Nova metodologija će poboljšati kapacitete transregionalne suradnje inovativnih klastera i udruženja poduzetnika koji će biti uključeni u provedbenu metodologiju. Oni će ponuditi nove usluge za uspostavu inovacija relevantnih za održivu i konkurentnu proizvodnju u MED području. Primjena ove metodologije će također pružiti relevantne inpute za stalnu procjenu i ažuriranje regionalnih S3 strategija nadležnim nacionalnim tijelima kroz potporu klastera i jačanjem sinergije između pametnog i održivog rasta putem pametne specijalizacije.

 

Aktivnosti

 

Inicijalni sastanak projektnog tima, 21. i 22. veljače 2017., Milano

Početni sastanak projektnog tima održan je 21. i 22. veljače 2017. godine u Milanu. Započeo je predstavljanjem i prezentacijama svih projektnih partnera, a u nastavku su analizirani svi važni aspekti projekta GREENOMED - njegova vizija, metodologija Vanguard suradnje, pregled i opis plana rada, horizontalni projekt SYNGGI, očekivanja i uloge partnera u projektu, financijsko izvješćivanje i pravila i proračun projekta.

KOM Milano Italy.jpg

Inicijalni sastanak, Milano; Izvor: ŽK Varaždin

 

Drugi projektni sastanak projektnog tima, 20. i 21. lipnja 2017., Bled / Tehnološki park d.o.o. Ljubljana

Drugi projektni sastanak projektnog tima održan je 20. i 21. lipnja 2017. godine u Bledu i Tehnološkom parku d.o.o. u Ljubljani gdje se je raspravljalo o napretku projekta, pregledu aktivnosti i potrebnim sljedećim koracima, o usklađivanju Greenomed vizije, konačnih ciljeva, trenutnom stanju Vanguard inicijative i upravljanju kvalitetom.

 Foto Meeting Bled Ljubljana b.jpg

Sastanak, Ljubljana; Izvor: ŽK Varaždin 

Foto Meeting Bled Ljubljana a.jpg

Sastanak, Ljubljana; Izvor: ŽK Varaždin

 

Radionica Vanguard ESM (djelotvorna i održiva proizvodnja, 1. prosinca 2017., Milano

Na Sveučilištu u Milanu je 1. prosinca 2017. godine u okviru radne grupe „Pametni i prilagodljivi sustavi montaže i proizvodnje“ u sklopu pilot projekta Vanguard ESM (djelotvorna i održiva proizvodnja) održana radionica Collaboration LAB u organizaciji agencije Reconfirm. Radi se o jednodnevnoj „fokus grupi“ s ciljem finalizacije postupka njene pune operacionalizacije što bi rezultiralo razvojem europske mreže visoko konfiguriranih inteligentnih proizvodnih linija sposobnih za proizvodnju personaliziranih komponenata i proizvoda.

 Foto Meeting Milano a.jpg

Radionica, Milano; Izvor: ŽK Varaždin

Foto Meeting Milano b.jpg

Radionica, Milano; Izvor: ŽK Varaždin

 

Plenarna sjednica ESM – Efficient and Sustainable Manufacturing, 2017 Plenary Meeting, 13. prosinca 2017., Bruxelles

U Uredu delegacije Lombardije u Bruxellesu je 13. prosinca 2017. godine održana plenarna sjednica na kojoj su sudjelovali predstavnici različitih regija diljem Europe, uključujući Lombardiju, Kataloniju, Valoniju, Toskanu, Sloveniju, Varaždin itd., zajedno sa sudionicima iz Europske komisije.

Tijekom događaja su demonstrirana 3 primjera ESM (djelotvorna i održiva proizvodnja) i predstavljene najbolje prakse demo slučajeva o kojima je raspravljano. Promoviran je projekt GREENOMED (talijanski partneri CNR-ITIA i AFIL) kao prilika za nove regije, koje nisu dio Vanguard Inicijative, za projektiranje i uspostavljanje pilot pogona za zelenu proizvodnju i poduzimanje koraka za pridruživanje mreži pilot-postrojenja u Vanguardu.

Foto Meeting Bruxelles a.jpg

Plenarna sjednica, Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

Foto Meeting Bruxelles b.jpg

Plenarna sjednica, Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

 

Prva konferencija, Thessaloniki, Grčka, 7. ožujka 2018.

Prva konferencija projekta Greenomed pod nazivom Zelena proizvodnja: Mogućnosti, izazovi i utjecaj na život građana održana je 7. ožujka 2018. godine u Grčkoj ( Thessaloniki). Konferencija je u uvodnom dijelu uz prezentaciju projekta bila fokusirana na važnost uvođenja zelene i održive proizvodnje za regiju Središnja Makedonija i ukupan teritorij Mediteranske regije koju obuhvaća projekt, te na važnost organiziranja „zelenog industrijskog klastera“ u regiji.              

U dva plenarna dijela konferencije predstavljeni su izazovi proizvodnog sektora i principi održivosti koji se uvode u „pametnim„  gradovima a koji imaju utjecaj na svakodnevni život stanovništva i na kreiranje novih „zelenih„ radnih mjesta za koje su neophodna nova znanja i vještine.

Poslijepodnevne paralelne sesije obrađivale su aktualne teme održivog razvoja, poput inovativnih ideja za  „zeleno“ poduzetništvo, upravljanje otpadom u urbanim centrima, smanjivanje utjecaja ugljika u prehrambenoj industriji itd.

Treći sastanak projektnih partnera, Thessaloniki, Grčka, 8. ožujka 2018

Četvrti sastanak Upravnog odbora projekta, Thessaloniki, 9. ožujka 2018.

SC & CONF Thessaloniki Greece.jpg

Prva konferencija, Thessaloniki; Izvor: ŽK Varaždin

 

Prvi sastanak radne grupe HGK-ŽK Varaždin, 20. ožujka 2018., ŽK Varaždin

U Hrvatskoj gospodarskoj komori – Županijskoj komori Varaždin u utorak, 20. ožujka, održan je prvi sastanak projekta Greenomed, Mediteranske transnacionalne suradnje za zelene proizvodne inovacije. Cilj je bio informirati tvrtke i druge dionike poslovnog sektora o mogućnostima uključivanja u pilot inicijativu projekta te mogućnosti pristupa i prednostima uključivanja poslovnog sektora u postojeće europske lance inovacija. U ovom projektu se testira i transferira metodologija za transnacionalnu suradnju izvedena iz već postojeće „VANGUARD metodologije za učinkovitu i održivu proizvodnju“, a koja se već provodi u 25 tehnološki naprednih regija Europe.

„Krajnji nam je cilj da jedno takvo pilot postrojenje bude organizirano i da djeluje u Varaždinu. Današnji skup je namijenjen poduzetnicima, sav rad tih pilot postrojenja mora proizlaziti iz potreba poduzetnika. Ovo je prvi sastanak i namjera nam je da naše poduzetnike uključimo u lance inovacija koje postoje diljem Europske unije“, naglasila je Renata Papec iz Županijske komore Varaždin.

Na sastanku u Varaždinu predstavljen je i projektni partner Klaster Inteligentna Energija. Menadžer klastera Mladen Perkov istaknuo je da je zadatak privući dionike koji bi uveli i razvili pilot projekt koji štedi ili daje mogućnost efikasnoj proizvodnji, s krajnjim ciljem da se smanji potreba za sirovinama.

„Poželjno je nešto što ste iskoristili ponovo upotrijebiti umjesto da u prirodi uzmete tu sirovinu. Možemo uzeti primjer iz Varaždinske županije, tvrtku Solvis, koja proizvodi fotonaponske panele i kad se oni vrate nakon 20-25 godina upotrebe, mogu iz toga izvaditi materijale i osnovne elemente koji ponovo mogu poslužiti za izradu novih, umjesto da ih deponiraju ili bace kao smeće“, rekao je Perkov.

Što poduzetnik može očekivati od sudjelovanja u ovom projektu, u pilot projektima i VANGUARD inicijativi, sudionicu su, putem online veze, saznali od predstavnika demo centra „Napredne i održive tehnologije za funkcionalne polimere“ iz Barcelone Jordija Romera. Teme kojima se bavi ovaj inovacijski centar i pilot postrojenje su polimeri i kompoziti od polimera, napredne tehnologije, nanotehnologije, novi materijali, novi procesi, fotonika, alati i senzori, upravljanje obradom podataka, te zamjena kritičnih/toksičnih tvari, aditiva i materijala.

Na sastanku je bio i predsjednik Županijske komore Varaždin Dragutin Gložinić, koji ističe da trenutno sudjeluju u šest projekata.

„Naša komora je najaktivnija, s projektima od obrazovanja preko transfera znanja i novih tehnologija do ovog projekta kojemu je bit zelena, održiva proizvodnja. Projektom se želi uspostaviti mreža inovativnih centara jer su nove tehnologije snažno vezane za inovacije i razvoj. Europa je tu najsnažnija i zato to prezentiramo našim poduzetnicima“, izjavio je Gložinić.

 Prvi sastanak radne grupe HGK.jpg

Prvi sastanak radne grupe; Izvor: ŽK Varaždin

 

Watify međunarodna konferencija i B2B susreti - Automatizacija i robotika za zelenu proizvodnju, 27. travnja 2018., Varaždin

Proizvodnja je temeljni stup moderne ekonomije, a snažni iskoraci prema uvođenju Industrije 4.0 u industrijsku proizvodnju neophodni. Kakva je strategija digitalne transformacije hrvatske industrije i društva potrebna, koje projekte provodi istraživačka zajednica i kako ih primijeniti u tvrtke govorili  su u petak, 27. travnja u Varaždinu sudionici međunarodne konferencije „Automatizacija i robotika za zelenu proizvodnju“. Cilj konferencije bio je poticanje suradnje između javnog i privatnog sektora u razvoju zajedničkih inicijativa i partnerstva ili zajedničkih demonstracijskih projekata u automatizaciji i robotici za zelenu proizvodnju. Na konferenciji su sudjelovali poduzetnici, predstavnici industrije, predstavnici sveučilišta, istraživačkih i tehnoloških organizacija iz Hrvatske, Slovenije, Belgije i Španjolske.

U okviru projekta Greenomed, sufinanciranog iz programa Interreg Mediteran HGK - Županijska komora Varaždin priprema ogledni demo- centar za zelene proizvodne inovacije koji će umrežen sa sličnim europskim centrima raditi na europskim inovacijskim lancima dodanih vrijednosti. Kako se hrvatske tvrtke i istraživački timovi mogu uključiti u postojeće centre koji zajednički djeluju unutar Vanguard inicijative govorio je Jordi Romero iz tehnološkog centra EURECAT iz Barcelone. On  je također detaljno predstavio rad jednog uspješnog demo-centra koji je bavi naprednim tehnologijama održivih površina i materijala za funkcionalne polimere. 

Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje uspoređujući nisku produktivnost prerađivačke industrije Hrvatske sa susjednim zemljama EU izložio je dualnu strategiju i ciljeve Lean i digitalne transformacije industrije do 2020. godine.   

Nekoliko projekata Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu kao primjera dobre prakse automatizacije i digitalizacije industrije predstavio je prof. dr. sc. Stjepan Bogdan. EC-SAFEMOBIL je projekt sigurnih mobilnih bežičnih industrijskih sustava za široku primjenu u skladištima i tvorničkim halama, SafeLog je projekt integriranog sigurnosnog koncepta uporabe mobilnih robota u okruženju u kojem ljudi i roboti blisko surađuju, te Endorse i FlexPick kao uspješni projekti primjera efikasne upotrebe robota u radnom okruženju.  

Partneri u projektu Greenomed, HGK –Županijska komora Varaždin i Klaster Inteligentna energija upoznali su sudionike s aktivnostima projekta i pozvali ih da sudjeluju u radu budućeg hrvatskog inovacijskog demo-centra specijaliziranog za pružanje novih inovativnih usluga za proizvodnju, a koji će također omogućavati njihovo povezivanje s europskim dobavljačima tehnologija i istraživačkim centrima i tvrtkama koji su lideri u pojedinim recentnim tehnologijama.    

Konferencija je suorganizirana od strane Watify inicijative Europske komisije za modernizaciju industrije, te su se nakon konferencije održali bilateralni poslovni razgovori.

Greenomed prof Nedeljko Štefanić.jpg

Konferencija Watify Greenomed, Varaždin, prof. Nedeljko Štefanić; Izvor: ŽK Varaždin

Greenomed_Jordi Romero.jpg

Konferencija Watify Greenomed, Varaždin, Jordi Romero; Izvor: ŽK Varaždin

Watify Greenomed prof S Bogdan 3.jpg

Konferencija Watify Greenomed, Varaždin, prof. Stjepan Bogdan; Izvor: ŽK Varaždin

 

„Prvi sastanak na političkom nivou“, 3. prosinca 2018., Bruxelles, Belgija

“Prvi Greenomed - politički sastanak” organiziran je uz potporu Delegacije regije Lombardije pri EU u Bruxellesu, 3. prosinca 2018.. Događaj je bio namijenjen regionalnim vlastima i kreatorima politika iz MED regija. Sudjelovale su regionalne vlasti GREENOMED - partnerstava iz Lombardije, Katalonije, francuske regije Rhone Alpes, talijanske regije Marche, Slovenije i grčke regije Središnja Makedonija, zajedno sa zainteresiranim regionalnim vlastima iz drugih regija regije kao što su južna rancuska regija PACA - Provansa-Alpe-Azurna obala, Toskana, Valle d'Aosta i Trentino Alto Adige.

Sastanak Bruxelles.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

Sastanak Bruxelles 4.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

Sastanak Bruxelles 2.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin 

Događaju se je također pridružio gospodin Nikos Pantalos iz DG GROW-a (Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća) Europske komisije s porukom o politikama o međuregionalnoj uključivoj suradnji.

Sastanak Bruxelles 6.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

Sastanak je otvorila gospođa Valentina Pinna iz Delegacije regije Lombardije pri EU u Bruxellesu. Gospodin Giacomo Copani predstavio je projekt GREENOMED, ciljeve i očekivane rezultate i učinke, a nakon toga gospođa Pinna predstavila je praktične informacije o Vanguard inicijativi i kriterijima pridruživanja novih regija. Osim toga, gospođa Roberta Curiazzi iz AFIL-a (kao suvoditeljica pilot projekta Vanguard ESM) pružila je uvid u iskustvo regije Lombardija u Vanguardu, koje je zatim dopunjeno dodatnim spoznajama iz Katalonije.

Tijekom popodnevne sjednice partneri su predstavili rezultate intermedijarnog testiranja u smislu postignute mobilizacije regionalnih dionika i utvrđivanja prioriteta na temelju pametne specijalizacije. Osim toga, predstavili su i izazove s kojima su se suočili tijekom procesa testiranja i moguću potporu koju bi regionalne vlasti mogle pružiti. Tijekom razgovora raspravljalo se o razmjeni potencijalnih iskustava uspješne međuregionalne suradnje kako bi se podržao inovacijski potencijal regija u razvoju. U međuvremenu, regije izvan partnerstva su inicirale raspravu o proširenju GREENOMED iskustva na svoje regije kako bi stvorile širu kritičnu masu.

Sastanak Bruxelles 7.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

Sastanak Bruxelles 3.jpg

Sastanak Bruxelles; Izvor: ŽK Varaždin

Kao poruku s razine Europske komisije, gospodin Nikos Pantalos iz DG GROW-a podržao je učinke projekta GREENOMED kao poticaj međuregionalnoj suradnji u skladu sa strategijom pametne specijalizacije. Posebno je naglasio postojeće politike za jačanje i podršku takve međuregionalne suradnje i važnu ulogu platforme S3 kao praktičnog sredstva u tu svrhu.

 

Testni seminar u Plastipolisu, 29. siječnja 2019. godine, Lyon, Francuska

Testni seminar za „Living lab-ove“ 29. siječnja 2019. održan je, u organizaciji tvrtke Plastipolis, u Lyonu u Francuskoj. Cilj skupa bio je predstaviti napredak u testnim aktivnostima GREENOMED-a. Štoviše, to je bila i prilika za uspostavljanje prvog koraka prema prijenosu GREENOMED metodologije na vanjske klastere. Klasteri izvan partnerstva sudjelovali su u događaju i informirani su o GREENOMED transnacionalnoj kooperativnoj metodologiji koja će im biti prenesena u sljedećih nekoliko mjeseci.

 Sastanak Lyon.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

Sastanak Lyon 9.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

Sastanak Lyon 7.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 Sastanak Lyon 8.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 Sastanak Lyon 3.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin
Sastanak Lyon 2.jpg
Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

Sastanak Lyon 4.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

Tijekom posebne sjednice za klastere raspravljalo se o povratnim informacijama i uvidima u metodologiju prijenosa te su istraživane daljnje mogućnosti suradnje. Paralelno s tim, održan je poseban sastanak na kojem je sudjelovalo nekoliko GREENOMED „Living lab-ova“ iz Rhone-Alpesa, Lombardije, Katalonije, Kontinentalne Hrvatske i Slovenije te se razgovaralo o očekivanim koristima od dizajnirane mreže „Living lab-ova“ i potencijalnih mogućnosti suradnje. Na kraju sastanka, sudionici su posjetili laboratorij Ampere Living (kao središte Rhone-Alpe mreže GREENOMED „Living lab-ova“) na Sveučilištu Lyon i dobili detaljne informacije o aktivnostima, uslugama i radu laboratorija.

Sastanak Lyon 5.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

Sastanak Lyon 6.jpg

Sastanak Lyon; Izvor: ŽK Varaždin

 

 

 Više informacija na mrežnoj stranici projekta

 

GREENOMED Newsletter

 

GREENOMED video:

Dulja verzija

Kraća verzija

 

 

Društvene mreže

 if_twitter_letter_328078.png

FB otvorena grupa HGK ŽK Varaždin

if_facebook_328029.png

if_facebook_328029.png

if_linkedin_328043.png

if_youtube_328091.png